Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet4.8.2022

Matlagning i grillen har sina risker: Det räcker inte med en släckningsfilt för att kväva en fettbrand

Grillar som inte rengjorts eller servats orsakar årligen tiotals allvarliga bränder.  LokalTapiolas specialist ger rådet att alltid ha en släckare tillhands i närheten av grillen.Bekanta dig och köp

Grillen som är sommarens absoluta matlagningsfavorit kan lätt börja brinna. På finländarnas gårdar och sommarstugor inträffar årligen tiotals allvarliga bränder i gasgrillar, vilka kan leda till enorma skador.

Speciellt i de populära gasgrillarna kan fettbränder till följd av fett och matrester i botten på grillen orsaka skador. Grillar som inte rengjorts och servats kan utgöra en märkbar brandrisk.

- Bakom bränderna ligger grillning av fett kött och fet fisk samt försummat underhåll.  Det är roligt att grilla men mindre roligt att rengöra grillen. Att försumma servicen och rengöringen av grillen utgör en brandrisk och förkortar i regel grillens livslängd. Grillputsning kunde vara ett utmärkt sommarjobb för en företagsam ungdom.  Åtminstone skulle det finnas behov av den. I några fall har det varit fråga om fel i gasslangen, påminner LokalTapiolas projektdirektör, brandingenjör Antti Määttänen som svarar för säkerhetstjänster inom boende.

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes varnade för fettbränder i gasgrillar i juni. Läs mer här.

Enligt Tukes är fettbränder mera sällsynta i kolgrillar eftersom fettet och matresterna förbränns på de glödande kolen till skillnad från gasgrillarna.  Även i kolgrillar kan en fettbrand börja på grillgallret. Det är särskilt viktigt att rengöra och underhålla grillar. Fett och matrester borde avlägsnas efter varje grillning.

Ha alltid en släckare tillhands nära grillen

Fettbränder ska alltid släckas genom kvävning. Fett ska aldrig släckas med vatten eftersom vattnet förångas när det blandas med fettet och samtidigt sprids det brinnande fettet uppåt. Då kan branden spridas explosionsartat.

- Om en brand uppstår, ska gasen stängas av och gasflaskan flyttas undan, om det bara är möjligt. En fettbrand ska släckas genom kvävning. På basis av skadorna som anmälts ser det dock ut som att en släckningsfilt, som är nödvändig i varje hem, inte räcker till för att kväva en fettbrand i en grill.  Släckningsfilten är ofta inte tillräckligt stor för att täcka hela grillen, säger Määttänen.

- Det bästa skulle vara att alltid ha en släckare nära tillhands när man grillar.  En tvåkilos släckare är redan tillräcklig men en sexkilos släckare skulle vara extra bra att ha.  Det är även annars bra att ha en släckare hemma.

Määttänen påminner alla om att också fästa uppmärksamhet på grillningsstället.  Man ska inte grilla i omedelbar närhet av en byggnad.

- En bra tumregel är att ha ett fyra meters avstånd.  Ifall grillen är närmare, ska grillen inte lämnas utan uppsikt under grillningen.  De största skadorna har uppstått när branden har upptäckts för sent.

Man ska inte ha grillen för nära terrass- eller vardagsrumsfönstret eftersom glaset kan spricka till följd av hettan från grillen.

- Och speciellt försiktig ska man vara om man grillar på en balkong. I flera skadeanmälningar har berättats om att ett balkongglas eller annat fönster har spruckit till följd av hettan från grillen. En grill som står på balkongen ska ha låg effekt och man ska vara extra noggrann med grillens placering.

Utöver vid bränder förstörs grillar vid stormar och av snöns tyngd. Det skulle vara bra att skydda en grill som förvaras utomhus ordentligt och placera den på ett ställe där den inte kan stjälpa eller lämna under snö som faller ner från taket.