Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet19.7.2022

Den välbekanta trädgårdsmaskinen orsakar årligen tiotals allvarliga olycksfall och hundratals sakskador - kom åtminstone ihåg dessa sex tips när du klipper gräsmattan

Gräsklipparen är en välbekant trädgårdsmaskin på gårdarna och i trädgårdarna i Finland och också orsaken till allvarliga olycksfall och egendomsskador. Vid gräsklippning inträffar varje år tiotals olycksfall och hundratals sakskador. Orsaken ligger ofta hos användaren av klipparen.Bekanta dig och köp

Enligt LokalTapiolas statistik var gräsklipparen delaktig i nästan 80 olycksfall förra året. Olycksfall inträffar särskilt med bensindrivna skjutgräsklippare och åkgräsklippare. De flesta skadorna med skjutgräsklippare uppstår till följd av olika fall.

- Det är mycket vanligt att den som klipper gräset går baklänges med gräsklipparen och i misstag stiger ner i en grop eller snubblar över något. Då uppstår olika försträckningar och vridningsskador och till och med frakturer, säger projektdirektör Antti Määttänen med ansvar för LokalTapiolas tjänster för säkerheten i hemmet.

Määttänen påminner alla om att man kan undvika olycksfall med rätta skor. Enligt Määttänen skulle halkfria skyddsskor vara ett bra val på gräsmattan.

Olycksfallen som orsakas med åkgräsklippare är ofta olika fall och stjälpningar.

Själva gräsklipparen kan också orsaka olycksfall. Särskilt i samband med service kan klippknivarna eller andra vassa delar orsaka sår på den som servar maskinen. Att lyfta eller försöka vända en tung gräsklippare kan orsaka försträckningar eller andra muskelproblem. Man kan också få en försträckning när man startar en bensindriven skjutgräsklippare, när draglinan kärvar eller går av vilket kan leda till smärtor i axeln eller ryggen.

De allra värsta olycksfallen inträffar med gräsklippare med förbränningsmotor när den är igång. När man kör eller knuffar klipparen över småstenar, grenar eller andra föremål, kastar de effektiva klippknivarna vassa föremål längs gräsmattan i hög hastighet och i värsta fall träffar de den som klipper eller andra som finns i närheten.

Det allra farligaste är om man försöker rengöra eller lyfta gräsklipparen medan den är igång.

- Fingrar och tår har skadats när man har rengjort eller lyft en gräsklippare som är igång. Om du stoppar fingrar eller tår innanför knivskyddet på en gräsklippare som är igång är det mycket sannolikt att det sker en amputation, säger Määttänen.

Det inträffar mycket få brännskador med gräsklippare. Man kan få brännskador av att röra maskinens heta delar. Man kan också skadas vid släckning av en brinnande maskin.

Kom åtminstone ihåg dessa säkerhetsåtgärder vid gräsklippning

 1. 1.

  Kom ihåg skyddsutrustningen. Till skyddsutrustningen vid gräsklippning hör skyddsskor som inte halkar på gräsmattan.

 2. 2.

  Läs bruksanvisningen. Läs även säkerhetsanvisningarna noggrant.

 3. 3.

  Inga fingrar eller tår under en gräsklippare som är igång. Lägg aldrig fingrar eller tår innanför gräsklipparens knivskydd när maskinen är igång eller knivbladet roterar. Det finns inget fritt utrymme innanför knivskyddet.

 4. 4.

  Försök att alltid gå framåt. Fall inträffar ofta när man går baklänges.

 5. 5.

  Se till att det inte finns extra föremål på gräsmattan. Se alltid till att det inte finns några föremål eller stenar på gräsmattan som kan åka iväg när de hamnar under gräsklipparen.

 6. 6.

  Se till att det inte finns människor eller sällskapsdjur i närheten, ifall gräsklipparen skjuter iväg stenar.

Hundratals skador på föremål

Gräsklippare orsakar varje år många skador på olika glasrutor, när stenar eller andra vassa föremål åker iväg från gräsklipparen och träffar bilrutor eller fönster på byggnader och till och med glasögon.

– Du ska flytta bort bilar som finns nära klippområdet och även se till att gräsklipparens säkerhetsutrustning är på plats.

Gräsklippare körs eller knuffas också över olika föremål som går sönder. Dessutom kolliderar maskinerna med bilar eller andra hinder.
Många skador inträffar även på själva gräsklipparen när dess delar går sönder. Maskinen kan även brinna och orsaka betydande skador på själva maskinen och i värsta fall även på omgivande byggnader och terräng.

- Blixtnedslag är den vanligaste skadeorsaken för robotgräsklippare. Robotgräsklippare blir också påkörda av bilar, traktorer eller fyrhjulingar och de blir även våta och oanvändbara. Skillnaderna mellan elektriska robotgräsklippare och gräsklippare med förbränningsmotor är betydande när man tittar på skadorna de orsakar miljön eller användarna. Förra året anmäldes inte en enda skada till LokalTapiola där en robotgräsklippare skulle ha orsakat sakskador, t.ex. på grund av att en sten kastats iväg från klipparen eller att användaren skadats.

Drygt tio gräsklipparbränder anmäldes. En av dessa var en batteridriven klippare nedan resten drevs med förbränningsmotor. Den vanligaste modellen som antändes var åkgräsklipparen.

- Åkgräsklippare har vanligtvis elstart. Tuffa förhållanden, försummad service, förbränningsmotor och el utgör tillsammans vanligtvis brandorsaken. Service och underhåll ska inte försummas. Om det är möjligt ska man starta maskinen utanför förrådet, säger Määttänen.

Såhär undviker du sakskador vid gräsklippning

 1. 1.

  Läs och iaktta bruksanvisningar och säkerställ dig om att gräsklipparens säkerhetsanordningar är på plats.

 2. 2.

  Flytta bort bilar i närheten.

 3. 3.

  Se till att det inte finns extra saker på gräsmattan. Effekten för en gräsklippare som drivs med förbränningsmotor är mycket stor och därför skjuter klipparen iväg stenar och andra saker med kraft.

 4. 4.

  Starta alltid maskinen på gården. På grund av brandrisken är det bra att alltid starta maskinen utomhus.

 5. 5.

  Markera stenar, råmärken och andra föremål ordentligt. Gräsklipparen kan gå sönder av olika hinder. Se därför till att t.ex. stenar, råmärken, trädstubbar och andra fasta hinder är synliga.

 6. 6.

  Skydda maskinen från åska och regn. Batteridrivna robotgräsklippare drabbas oftast av skador till följd av åska, fukt eller att de blir överkörda.