Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Arbetsliv24.4.2022

Enkäten för företagare: Knapp hälften av företagarna kan inte förutse sin lön för följande månad - största delen sparar eller placerar dock regelbundet

Enligt LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning för företagare har småföretagarna just ingen uppfattning om hur förtjänsterna för följande månad kommer att se ut. De flesta företagare berättar att de sparar eller placerar regelbundet, mest sparar man på konto eller i aktier.

Enligt enkäten Vardagsgranskning för företagare som LokalTapiola beställt av Kantar TNS i februari 2022 har de finländska småföretagarna svårt att förutse sina inkomster för kommande månad. Var femte (20 %) måste varje månad fundera på storleken på sin lön. Månadsinkomsten för var fjärde (26 %) varierar så mycket att det är svårt att förutse dess belopp.

Ju fler människor företaget sysselsätter desto bättre känner man också till företagarens egna månadsinkomster. Av dem som äger ett företag som sysselsätter en person berättar 39 procent att den egna månadsinkomsten varierar så mycket att det är svårt att förutse den.

– Man förstår väl att när inkomsterna består av den egna arbetsinsatsen är det mera utmanande att förutse. En långsiktig ekonomisk beredskap och förutseende av företagarrisker och beredande på dem betonas i en dylik situation. Att placera och spara kan vara ett verktyg för detta, säger LokalTapiolas direktör för affärsverksamheten för företagskunder Veikko Salonen.

I företagarnas svar syns tydligt inverkan av coronaåren. Genomsnittligt fler av dem som upplever att deras ekonomiska situation är bra (43 %) eller utmärkt (37 %) känner ganska bra till sin månadslön. Å andra sidan många (46 %) av dem, vars inkomster inte riktigt räcker till levnadskostnaderna, vet inte storleken på följande månadslön.

– Coronatiden har prövat företagarna mycket olika. För en del har coronatiden dragit undan mattan för affärsverksamheten medan den för andra har förstärkt den. Det finns också dem vars ekonomi inte har fluktuerat varken åt det ena eller andra hållet.  Ekonomisk säkerhet skapar en grund så att företagaren har resurser att innovera och utveckla sin affärsverksamhet för att nå framgång på marknaderna och i konkurrensen.

Merparten av företagarna sparar eller placerar regelbundet

De företagare som svarat på enkäten har skaffat ekonomisk beredskap genom att spara eller placera. De flesta sparar eller placerar pengar på konto (55 %) eller i fonder (50 %). Det tredje populäraste sättet är direkta aktieplaceringar (37 %). Experten är oroad över att kontosparandet är så allmänt.

– Jag uppmuntrar och rekommenderar att företagarna ska bekanta sig med olika placeringsalternativ som idag är relativt behändiga och vid valet av dem fås pålitlig hjälp av experter. Förvånansvärt många väljer ännu kontosparande även om det inte i praktiken ger någon avkastning.

Företagarna sparar vanligtvis ganska små summor, 50-100 euro per månad. Hälften av dem som svarade på enkäten berättar att de sparar 300 euro per månad, var tionde företagare sparar eller placerar 1 500 euro per månad. Varannan manlig företagare berättar att han sparar eller placerar 300 euro per månad, av kvinnorna meddelar bara var fjärde att de sparar motsvarande summa.

När företaget växer blir det vanligare att placera och spara. De företagare vars företag sysselsätter cirka tjugo personer eller fler, sparar eller placerar mest (83 %). Även yngre företagare sparar eller placerar mera aktivt än äldre företagare.

– Det är aldrig för sent att börja förbereda sig ekonomiskt genom att spara eller placera. Det viktigaste är att börja, påminner Salonen.

LokalTapiola beställde enkäten Vardagsgranskning för företagare hos Kantar TNS i februari 2022. Målgruppen för enkäten var personer som verkar som företagare.  På enkäten svarade 502 företagare under tiden 4-20.2.2022.  Intervjuerna samlades på Gallup Forum som är Kantar TNS:s svararpanel där webben används för dataöverföringen. Respondenterna får per e-post en inbjudan om att svara på enkäten. Felmarginalen för undersökningsresultaten är cirka + 4,4 procentenheter.