Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet7.7.2022

Pandemin har gjort att båtlivet ökat i popularitet och nu när båtsäsongen är som livligast ökar även antalet olyckor, särskilt när människor är berusade – i värsta fall kan de som orsakat en skada alkoholpåverkade bli helt utan ersättning

I Finland är det populärt att åka båt under sommaren och nu är det många som njuter av det. Varje år sker det massor med olyckor ute på sjön och ersättningarna som betalas utifrån båtförsäkringar har ökat under de senaste åren. Alkoholen är ofta en bidragande orsak till båtolyckorna och i värsta fall kan en förare som varit berusad bli helt utan ersättning. LokalTapiola rekommenderar att du är nykter ute på sjön.Bekanta dig och köp

Båtlivet har ökat i popularitet särskilt under de senaste åren. Pandemin och färre utlandsresor har ökat båtförsäljningen och antalet registreringar och även båtbeståndet som LokalTapiola försäkrar. Den livligare sjötrafiken betyder även fler olyckor: både antalet olyckor som ersätts utifrån försäkringarna och ersättningssummorna har ökat under de senaste åren.

– I LokalTapiola ökade antalet skadefall som har med båtar att göra under den första pandemisommaren år 2020 med 15 procent i jämförelse med år 2019. Skadefall inträffade även år 2021 men antalet ersatta skador minskade lite i jämförelse med året innan. Det återstår att se om till exempel de höga bränslepriserna påverkar hur mycket människorna är ute på sjön den här sommaren. Det finns vissa tecken på att så är fallet men slutligen vet vi det först när båtsäsongen är över, säger ersättningsdirektör Marko Tolonen vid LokalTapiola Huvudstadsregionen.

Ersättningsbeloppen har ökat i hela Finland

Enligt Finansbranschen rf:s statistik ersätter båtförsäkringarna i genomsnitt cirka 5 000–6 000 båtskador i Finland varje år. Antalet inkluderar båtskador ersatta av alla försäkringsbolag och även ett antal stöldskador.

Antalet skador har inte ändrat så mycket under de senaste årtiondena men ersättningssummorna har ökat. Ersättningssummorna har under de senaste åren varit cirka 15–16 miljoner euro om året. Över hälften av alla skador ersatta utifrån båtförsäkringar beror på misstag som skett ute på sjön.

– De vanligaste skadorna ute på sjön är bottenkänningar och grundstötningar. Varje år ersätter vi utifrån båtförsäkringarna även kollisionsskador, till exempel skador som uppstått i kollisioner med bryggan eller en annan båt. Allt som allt inträffar det i Finland varje år flera tusen dylika skador. Reparationskostnaderna i de här skadorna är i genomsnitt cirka 2 000–3 000 euro. Det är även viktigt att komma ihåg att risken för personskador är stor i kollisioner. Människoliv går inte att ersätta, påminner Tolonen.

Majoriteten av skadorna LokalTapiola ersätter gäller motorbåtar men under de senaste somrarna har även skadorna i samband med vattenskotrar ökat i takt med att de blivit populärare.

Alkohol ökar risken för olyckor

Unga och oerfarna båtförare råkar oftare ut för olyckor ute på sjön. Risksituationer uppstår till exempel om man inte klarar av att beakta andra sjöfarare eller inte kan reglerna för sjötrafik.

Många olyckor hade aldrig uppstått om föraren varit nykter: alkoholen är ofta en bidragande orsak till olyckor på sjön.

Försäkringsbolaget kan få veta om att alkoholen bidragit till skadefallet till exempel om händelsen undersöks av polisen. Om alkoholen bidragit till skadan kan ersättningen sänkas eller förvägras helt med stöd av säkerhetsföreskrifterna för försäkringen. Händelserna bedöms dock alltid från fall till fall.

– Över hälften av drunkningsolyckorna med dödlig utgång sker på grund av att personen är berusad. Det är alltså bäst att alltid vara nykter ute på sjön. Det är tyvärr även ganska vanligt att vara ute på sjön utan att ha flytvästen på, säger Tolonen.

Enligt uppgifter från Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund hade hela 80 procent av de som drunknat i sjötrafik klarat sig om de haft flytvästen på sig rätt och om de som sett olyckan kunnat hjälpa.

Även vädret kan vara utmanande.

– På sommaren åskar det nästan varje dag någonstans i Finland och stormarna har varit många under de senaste åren. Under oväder kan vindbyar, regnet och sjögången söndra båtar och skador har även uppstått när jordkabeln varit kopplad till båten under åskväder, säger Tolonen.

  • Kom ihåg att använda flytväst: flytvästen ska vara påklädd och fastspänd på rätt sätt för att vara till nytta.

  • Bedöm situationen före du åker ut på sjön – låt inte vädret överraska dig.

  • Utrusta båten på rätt sätt – det ska finnas åror, ankare, öskar och propp i båten. I motorbåtar ska det också finnas en godkänd handbrandsläckare.

  • Beakta andra sjötrafikanter.

Källa: Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund