Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Arbetsliv16.6.2022

Skuldsatta företagare oroar sig över både företagets svagare resultat, räntehöjningar och eget insjuknande - företagare som sysselsätter 2-5 personer är de som är mest oroade över sina skulder

Enligt enkäten Vardagsgranskning för företagare är närmare en tredjedel av de skuldsatta företagarna oroade över sin skuldsättning. Merparten av företagarna som svarade på enkäten har skulder som de har personligt ansvar för.

Enligt LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning för företagare som utfördes av Kantar TNS är nästan en tredjedel av de skuldsatta företagarna oroade över sitt skuldbelopp. Var tionde företagare är mycket oroade, var femte i någon mån. Av de skuldsatta företagarna är 40 procent nästan inte alls oroade över skulden och 27 procent säger att skuldbeloppet inte alls oroar dem. Enkäten verkställdes i februari 2022.

Den största oron för företagare som är oroade över sin skuld är att de inte klarar av att sköta sin skuld ifall företagets resultat försvagas. 83 procent av de företagare, som är oroade över sina skulder, är åtminstone en aning oroade över detta. Nästan lika mycket oroade är man över räntehöjningar (78 %), inverkan av det egna (75 %) eller en familjemedlems (67 %) insjuknande eller konkurs (70 %).

- Skulden oroar eftersom det är ytters viktigt för en företagare att det egna företaget gör ett bra resultat. Den finländska företagaren är också ansvarskännande: hen vill att det ska finnas arbete för företagets anställda. Därtill vill hen sköta sina förpliktelser dvs. ta hand om lånen hen tagit, resonerar LokalTapiolas direktör för företagskundaffärsverksamheten Veikko Salonen.

Skulden oroar mest dem som sysselsätter några personer

Oron över skulden delas enligt företagets storlek. Mest oroade över skulden är företagare som sysselsätter 2–5 personer. Av dessa skuldsatta företagare berättar 37 procent att skulden oroar mycket eller i någon mån. Näst mest (30 %) oroade över skuldbeloppet är företagarna som sysselsätter 6-20 personer och som utöver sig själv sysselsätter högst en person (28 %).  Däremot är endast var femte av dem som sysselsätter över 20 personer oroade över sin skuld.

När olika orosmoment granskas enligt storleken på företaget, överraskar det att vid tidpunkten för enkäten i februari var alla skuldsatta företagare, som sysselsätter fler än 20 personer, oroade över räntehöjningar.  Av ledarna för mindre företag var då 75 % oroade över räntehöjningar.

- Oron beror säkert i stort sett på strukturen på företagets finansiering och skuldbeloppet. Ett större företag kan ha högre skulder än ett mindre och då är inverkan av räntehöjningar större. Och nu är vi ju i den situationen att räntorna har stigit i och med krisen i Ukraina, konstaterar Salonen.

De skuldsatta företagarna som utöver sig själv sysselsätter 2-5 personer är enligt enkäten mest oroade över hur företagets försvagade resultat (88 %) och det egna insjuknandet (84 %) påverkar skulden. Av de företagare som sysselsätter fler än 20 personer är 78 procent oroade över hur företagets försvagade resultat påverkar skulden och bara 55 procent är oroade över inverkan av det egna insjuknandet.

Merparten av dem som svarade har högst 200 000 euro i lån

Hur stora lån har då de som svarade? Av de 502 företagare som svarade ansvarar två av tre företagare (68 %) personligt för sitt lån. 44 procent av dem, som svarade, har oftast ett lån som är under 100 000 euro. Merparten av dem som svarade dvs. 54 procent har högst 200 000 euro i lån. Endast fem procent av dem som svarade på enkäten berättar att de har över 500 000 euro i lån.

Det är fler män (71 %) än kvinnor (64 %) som har skulder. Skuldbeloppen för männen är aningen högre än kvinnornas. Av männen har 18 procent över 200 000 euro i lån, av kvinnorna 8 procent.

- Det är bra att företagaren bedömer hur hen klarar av skulden om något oväntat händer för affärsverksamheten, bolagspartnern eller själva företagaren. Det är viktigt att kartlägga riskerna, deras inverkan och beredskapen på dem. Här kan vi vara till hjälp i LokalTapiola - det hör till vårt dagliga arbete, säger Salonen.

LokalTapiola beställde enkäten Vardagsgranskning för företagare av Kantar TNS i februari 2022. Målgruppen för enkäten var personer som verkar som företagare. På enkäten svarade 502 företagare under tiden 4–20.2.2022. Intervjuerna samlades på Gallup Forum som är Kantar TNS:s svararpanel där internet används för dataöverföringen. Respondenterna får per e-post en inbjudan om att svara på enkäten. Felmarginalen för undersökningsresultaten är cirka + 4,4 procentenheter.