Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet20.5.2022

Många funderar nu på att köpa en elbil – enkäten: så här skulle finländarna ordna laddningen av bilen

Antalet laddbara bilar har mångfaldigats de senaste åren och tusentals funderar nu på att köpa en elbil. Vi frågade finländarna hur de tänker ordna laddningen av bilen. För närvarande funderar man till exempel på utvecklingen av det allmänna nätverket av laddningsstationer och elpriset. Läs nedan tips om säker laddning till exempel hemma.Jämför och köp

Antalet laddbara bilar ökar med fart, även om deras andel av hela bilbeståndet ännu är relativt litet. Enligt Transport- och kommunikationsverket Traficom fanns det i slutet av mars 2022 cirka 110 000 eldrivna personbilar på de finska vägarna, varav cirka var fjärde var helt eldrivna bilar och resten laddhybrider. Många funderar på att byta till en elbil när de köper sin nästa bil.

- De senaste åren har övergången från bensinbilar till laddbara bilar varit betydande. Om du går från en bil med förbränningsmotor till en så kallad stöpselbil kommer några grundläggande saker att förändras i vardagen. När man kör på el åker man inte längre då och då för att tanka, utan bilen kan laddas alltid när den står stilla. Största delen av tiden står de flesta personbilarna stilla och då kan de laddas till exempel hemma eller på jobbet, säger Tapani Alaviiri som är direktör med ansvar för biltjänster och trafiksäkerhet i LokalTapiola.

I LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning frågades, hur finländarna tror att de skulle ordna laddningen av bilen om de nu skulle köpa en laddbar bil. Merparten (39 %) av dem som svarade uppskattade att de åtminstone då och då skulle använda allmänna laddningspunkter, såsom snabbladdningsstationer vid butiker och på bensinstationer. Var fjärde tror att de skulle ladda från ett traditionellt hushållsuttag eller så kallat Schuko-uttag och 15 procent av respondenterna skulle ladda från ett kraftströmsuttag. Ungefär var femte respondent skulle köpa hem en särskild laddapparat för elbilar.

- Elbilismen är ännu ganska främmande eftersom enligt enkäten är det ännu ungefär var tredje som inte kan säga hur de skulle ladda en bil. När du byter till en el- eller hybridbil lönar det sig att i förväg noggrant fundera över hur laddningen kan ordnas i din egen boendemiljö och vardag. Svåra platser att ladda en elbil kan t.ex. vara stadscentrum och höghus, men även i dessa har man redan börjat satsa på möjligheten att ladda, säger Alaviiri.

Enligt enkäten är det möjligt att ladda bilen i ungefär var tionde respondents bostadsaktiebolag.

Elen som blivit dyrare och laddningsteknikens komplexitet gör en betänksamma

Den uppgång i bränsle- och energipriserna som vi sett i början av året kan få många att fundera på att byta till elbil. Att byta till en laddbar bil går inte i en handvändning utan man måste i någon mån t.ex. bekanta sig med tekniska frågor. I LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning frågades också vilka saker man just nu funderar på eller oroar sig för vad gäller laddningen av bilar.

Av svarsalternativen placerar sig överst frågor i anslutning till det allmänna nätverket av laddningsstationer. Ungefär två av tre respondenter (62 %) tvivlar på att det finns tillräckligt med allmänna laddningspunkter dvs. hur långt avståndet kan vara och om det kan bli att köa till laddningsstationer. Åtminstone ungefär var tredje funderar också på priserna för laddning vid allmänna laddningspunkter, de allmänna laddningspunkternas funktionssäkerhet och det oklara laddningsnätet.

- Betydelsen av det allmänna laddningsnätet betonas i den offentliga debatten, vilket också till en viss del kan vilseleda. För de flesta är laddning hemma eller på jobbet ändå grunden för att använda bilen, och snabbladdningspunkter på till exempel servicestationer används främst i samband med långa resor. För många kan till exempel laddning i samband med butiksbesök vara ett vettigt alternativ.

I enkäten funderade ungefär hälften av respondenterna (47 %) på elpriset och dess inverkan på körkostnaderna. Ungefär var fjärde upplever att laddningstekniken är komplicerad.

- Att sätta sig in i laddningstekniken kan i början kännas lite som en djungel. Det finns många olika laddningsapparater och laddare, och det finns även många aktörer och applikationer på de allmänna laddningsplatserna. Det skulle vara viktigt att hitta de laddningsmetoder som fungerar i den egna vardagen, säger Alaviiri.

Enligt enkäten berättar var femte att de är oroliga över brandsäkerheten vid laddningen av bilen. LokalTapiolas projektdirektör och brandingenjör Antti Määttänen berättar, att det är ovanligt med bränder i samband med laddning av elbilar, men det finns alltid en liten brandrisk när du har att göra med el.

– Både laddning från hushållsuttag och kraftströmsuttag kan vara en helt fungerande lösning hemma, så länge man beaktar säkerhetsaspekten. Före du börjar ladda är det viktigt att se till att elsystemet i byggnaden klarar laddningen av bilen och att eluttagen och elanslutningen är i skick. Anlita en expert för att kontrollera helheten. Det bästa skulle vara att en elektriker installerar en fast laddningsapparat, ifall laddningen hemma inte bara är sporadisk, säger Määttänen.

Helt eldrivna bilar och hybridbilar kan laddas hemma och till exempel på stugan i princip på två sätt:

  • Laddning med vanligt hushållsuttag (s.k. Schuko) eller uttag för kraftström: Bilen levereras vanligtvis med en Schuko-laddningskabel som du kan använda till långsam laddning av bilen. Experter inom elteknikbranschen rekommenderar att ett vanligt eluttag endast används för sporadisk laddning och att laddeffekten begränsas till 8 ampere. En separat adapter eller laddningskabel kan behövas för kraftströmsuttaget.

  • Laddning med en separat fast installerad laddningsapparat: En planerad, trygg och hållbar lösning för laddning av elbilar. Möjliggör snabbare laddning hemma och till exempel belastningsstyrning. Kostar cirka 1 000–2 500 euro inklusive installation.

Så här kan du öka laddningssäkerheten hemma:

  • Före du börjar ladda ska du se till att elsystemet i byggnaden är i skick och att elanslutningen räcker till för att ladda bilen. Låt en sakkunnig bedöma helheten.

  • Om du laddar från ett Schuko-uttag eller kraftströmsuttag, försäkra dig om att uttaget är helt och i skick. Under stor eller långvarig belastning finns det risk för att ledningar, kopplingar och uttag överhettas eller att det uppstår en kortslutning. Försäkra dig om att differentialskyddet och säkringarna fungerar.

  • Använd helst laddaren som biltillverkaren levererat. Om du använder en annan laddare, försäkra dig om att den är lämplig och säker. Använd apparater enligt anvisningarna, följ deras skick och underhåll dem vid behov.

  • Använd aldrig en skarvsladd när du laddar. Ladda inte med el inifrån huset genom att dra ut en sladd till exempel genom dörren eller fönstret.

  • Om laddningskabeln hänger i luften lönar det sig att stöda den så att den inte skadas. Tyngden kan skada laddarens kabel och uttag.

  • Se till att det finns en fungerande brandvarnare i garaget om du laddar där. Sluta omedelbart ladda om eluttaget eller till exempel laddaren blir het när du laddar eller om en säkring går. Be en expert kontrollera elanläggningen.

LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning besvarades sammanlagt av 1 063 finländare under perioden 5–10.3.2022. De representerar befolkningen över 15 år på fastlandet i Finland. Enkäten genomfördes av Kantar TNS och felmarginalen är cirka 3 procentenheter.