Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet10.5.2022

Var fjärde är intresserad av elcykling – läs tips om trygg laddning och förebyggande av stölder

Elcykling har ökat i popularitet under de senaste åren och många funderar på att köpa en elcykel. Men enligt LokalTapiolas enkät funderar man också på frågor som gäller stölder och brandsäkerhet vid laddning. Vi samlade tips för en säker laddning och förvaring samt försäkring av cykeln.Bekanta dig och köp

Allt fler trampar cykeln med hjälp av en motor eller har åtminstone provat elcykling. Pandemitiden gav ett lyft åt cykelkulturen och tröskeln för att hoppa i sadeln på en elcykel har också sänkts till följd av ett ökat utbud av cykelmodeller och tjänstecykelförmånen som förbättrades år 2021. Enligt LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning är var fjärde finländare på ett eller annat sätt intresserad av elassisterade cyklar.

I enkäten som gjordes under våren berättade 15 procent av respondenterna att de nu överväger att köpa en elcykel och en knapp tiondedel (8 %) skulle kunna köpa en elcykel om arbetsgivaren erbjöd den som anställningsförmån (naturaförmån). Fyra procent av respondenterna har redan en elcykel och några berättar att de använder cyklar för allmänt bruk.

Varför är man då inte intresserad av att köpa en elcykel? Majoriteten av dem som nu inte överväger att skaffa sig en elcykel eller inte upplever att elcykling är för dem ett lämpligt sätt att förflytta sig på, föredrar en vanlig cykel (68 %) eller förflyttar sig på annat sätt (21 %). Var tredje respondent upplever att elcyklarna är för dyra. Ändå är det också faktorer i anslutning till säkerheten som ligger i bakgrunden: en femtedel (18 %) av respondenterna är oroliga över att en värdefull cykel blir stulen, och var tionde tvivlar på brandsäkerheten i samband med laddningen och batteriet. Många har inte heller någon plats där de kan ladda cykeln.

- Dyra cyklar är tyvärr också begärliga för tjuvar. Enligt vår skadestatistik har stölderna av värdefulla cyklar ökat de senaste åren och ungefär var tredje cykel som kostar över tusen euro har stulits från ett låst cykelförråd eller annat utrymme inomhus. Det är inte lätt att förhindra stölder, men det finns ändå många sätt att göra det. Det viktigaste skulle vara att ingen köpte stulna cyklar, för då skulle denna marknad försvinna, säger projektdirektör Antti Määttänen i LokalTapiola.

Vi samlade tips för en säker förvaring och laddning av cyklar.

Två lås fördröjer tjuven – en trygg cykelkällare en trumf för bostadsaktiebolagen?

Cykelstölder har blivit mer professionella, vilket syns i att cyklar i allt högre grad stjäls från låsta utrymmen och ofta många värdefulla cyklar på en gång. Den bästa lösningen för en cykelägare är ändå att försöka förvara cykeln inomhus när det är möjligt.

– Det är förstås svårt att ta med sig en tung elcykel till lägenheten i ett höghus, men i bostadsaktiebolag går det att se till att låset till cykelförrådet är i skick och att cykeln t.ex. kan låsas fast i en ställning vid ramen. Förutom ett litet cykellås lönar det sig alltid att använda till exempel ett U-lås, eftersom ett sådant gör att det tar längre tid för tjuven att stjäla cykeln. Man kan naturligtvis också överväga att förbättra passerkontrollen i nya bostadsaktiebolag eller i samband med att låsen förnyas i gamla hus, säger Määttänen.

Om cykeln blir stulen, är det lättare att få den tillbaka om man har bra kännetecken. Det lönar sig att anteckna ramnummer och speciella kännetecken samt spara inköpskvittot för en ny cykel. Dessutom kan det vara bra att anteckna kännetecken för elcykelns eventuella löstagbara delar, såsom batteriet eller skärmen. Fotografera också cykeln.

Laddningsbränder är sällsynta – kontrollera skicket på elapparater och brandvarnare

I ljuset av LokalTapiolas skadestatistik är bränder i samband med laddning av elcyklar åtminstone ännu inte vanligare än bränder som orsakas av andra laddningsbara apparater. Määttänen vill ändå påminna oss om att det alltid finns en liten brandrisk vid laddning av alla elapparater.

- Om apparaten är i gott skick, den är inte tillbucklad och den laddas med den laddare som hör ihop med apparaten, då är sannolikheten för en brand liten. För alla laddningsbara apparater lönar det sig alltid att bara använda laddare som är godkända av tillverkaren, oavsett om det gäller en elcykel, en telefon, en surfplatta eller en pannlampa.

När du köper en elcykel lönar det sig att fundera på hur du ordnar laddningen. På en del cykelmodeller kan man lösgöra batteriet. Då kan man ladda batteriet i ett annat utrymme än där cykeln förvaras.

- Det lönar sig att alltid ladda batteriet eller cykeln på ett eldsäkert underlag. Om laddningen görs inomhus, såsom i bostaden eller cykelförrådet, lönar det sig att säkerställa att där finns en fungerande brandvarnare. En eventuell begynnande brand är då möjlig att upptäcka i tillräckligt god tid. Jag skulle aldrig ladda någon elapparat på natten utan uppsikt – inte ens en cykel i ett separat utomhusförråd eller under tak.

  • Hemförsäkringen omfattar till exempel stöld-, brand- och skadegörelseskador på en elassisterad cykel. Från Omfattande Hemförsäkring kan ersättas skador på cykeln på grund av kollision eller stjälpning, om det inte är fråga om tävling eller terrängcykling.

    • Se till att din hemförsäkring är ikraft och säkerställ dig om att maximiersättningen för din cykel är tillräcklig. I LokalTapiolas hemförsäkring är maximiersättningen för elcyklar 5 000 euro. Om din cykel är värdefullare än detta, kan den vid behov försäkras separat.

  • Från ansvarsförsäkringen i hemförsäkringen kan ersättas skador som med cykeln orsakas annan part, såsom en kollision, som orsakats på grund av oaktsamhet.

  • En tjänstecykel skaffas av arbetsgivaren och är därmed ofta försäkrad. Försäkringen kan tecknas direkt av arbetsgivaren (om arbetsgivaren äger cykeln) eller via ett leasingbolag. Vid behov är det även möjligt att försäkra en tjänstecykel med hemförsäkringen. Kontakta i så fall ditt försäkringsbolag.

  • På försäkringen för elcyklar inverkar deras klassificering i fordonslagen. Cyklar indelas på basis av effekt, maxhastighet och motorns funktionssätt i elassisterade cyklar och cyklar som är utrustad med motor  – och i effektfullare mopeder.

    • LokalTapiolas hemförsäkring omfattar skador som inträffat elassisterade eller motoriserade cyklar. Om cykelns effekt överstiger 1 kW eller motorn fortsätter att assistera trampningen i hastigheter som överstiger 25 km/h, är det enligt lagen redan fråga om en moped. En sådan cykel omfattas inte av hemförsäkringen. För en sådan cykel ska tecknas en lagstadgad trafikförsäkring och det är även möjligt att teckna en frivillig kaskoförsäkring.

    • Cyklar med en effekt på över 250 watt eller över 25 km/h som drivs med motor utan att man trampar ska ha en trafikförsäkring. Trafikförsäkringen ersätter personskador vid en olycka. Du kan bekanta dig närmare med klassificeringen och försäkringen av elektriska förflyttningshjälpmedel till exempel på Traficoms och Trafikförsäkringscentralens webbplatser.

Enkäten Vardagsgranskning som LokalTapiola beställt besvarades av sammanlagt 1 063 finländare under tiden 5–10.3.2022. De representerar befolkningen över 15 år på fastlandet i Finland. Enkäten genomfördes av Kantar TNS och felmarginalen är cirka 3 procentenheter.

Läs även: Sväller, överhettas, börjar brinna – i hemmets laddningsbara apparater ingår en brandrisk vilket många inte förstår