Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten
Säkerhet 14.4.2022

Hjälpare är utsatta för faror på olycksplatsen – så här kan du förhindra ytterligare kollisioner

Det sker varje vecka farliga situationer på trafikolycksplatser, vilket äventyrar räddningsmanskapets säkerhet och kan orsaka ytterligare olyckor, rapporterar räddningsväsendet. De förbipasserandes brådska och nyfikenhet kan orsaka fara för alla. Vi har samlat anvisningar för tryggt agerande.

På riksväg fyra inträffade en trafikolycka i januari 2022 och Mellersta Nylands räddningsverks enheter var snabbt på plats. Det var halt väglag och vinterförhållanden på olycksplatsen. Under räddnings- och röjningsarbetet stod en följebil parkerad på vägen för att skydda olycksplatsen och för att varna övriga trafikanter. Under räddningsarbetet kolliderade så många som fyra förbipasserande bilar med räddningsenhetens fordon.

– Här klarade vi oss undan med bara plåtskador, men farliga situationer är tyvärr vanliga på trafikolycksplatser. Jag uppskattar att sådana inträffar varje vecka i Finland och ibland till och med flera gånger i veckan. Lyckligtvis har personskador kunnat undvikas de senaste åren, men kollisioner med exempelvis räddningsfordon inträffar då och då och ibland har det varit nära att en räddningsman skulle ha blivit påkörd, säger Juha Virolainen som är brandchef på Västra Nylands räddningsverk.

Virolainen är ordförande för Finlands brandförbunds utskott för vägtrafikräddning och arbetade ännu som brandmästare under farosituationen i Mellersta Nyland i januari. Han hoppas trafikanterna tar det lugnt i trafiken – för allas skull.

– En av de vanligaste orsakerna bakom farliga situationer är brådskan. Om körhastigheten är för hög för situationen och förhållandena, hinner du kanske inte reagera vid överraskande situationer. Utöver en kollisionsplats kan du även ha en vägarbetsplats framför dig. Dessutom kan man sitta i egna tankar eller prata i telefonen och detta tar för mycket uppmärksamheten från trafiken.

Skydda dem som är inblandade i olyckan – varna övriga trafikanter

När räddningsverkets enheter kommer till olycksplatsen försöker de dirigera trafiken, skydda olycksplatsen och göra den synlig på många sätt. En brandbil parkeras till exempel cirka tjugo meter före olycksplatsen och ännu längre bort, cirka 150-200 meter före kollisionsplatsen, parkeras en följebil på vägen. Syftet är att försöka få trafiken att sakta farten och att styra över trafiken till ett annat körfält eller vid behov stanna trafiken helt, beroende på vilken hjälp som behövs.

– När man märker något avvikande på vägen framför sig, ska man genast sakta farten. Man ska dock om möjligt försöka undvika plötsliga inbromsningar för att förhindra påkörningar. Om du hinner, så varna före inbromsningen dem som kommer bakifrån, till exempel genom att blinka med bromsljusen ett par gånger. Enligt den gällande vägtrafiklagen får varningsblinkrar användas även i ett fordon i rörelse, om det finns behov av att varna andra för en omedelbar fara, säger Tapani Alaviiri som är direktör med ansvar för trafiksäkerhet i LokalTapiola.

Tillräckligt säkerhetsavstånd förhindrar ytterligare olyckor. Om det redan finns myndigheter på olycksplatsen för att hjälpa till, är det viktigt att inte lämna och blockera trafiken.

– Sakta inte in i onödan för att fotografera olycksplatsen, utan kör lugnt förbi. Har ingen ännu stannat för att hjälpa ska man naturligtvis stanna för att hjälpa och det är också en lagstadgad skyldighet att hjälpa till efter bästa förmåga, säger Alaviiri.

De mest stressade körde mot i fel fil

Juha Virolainen säger att fotografering och inbromsning av utomstående orsakar då och då farliga situationer på olycksplatsen, men han anser att en kollision i hög hastighet är det farligaste. Om en förbipasserande till exempel kolliderar med en brandbil i hög hastighet kan det gå illa. Samtidigt kan fordonet röra sig så att det äventyrar säkerheten för dem som arbetar eller för dem som är inblandade i kollisionen.

– Folk verkar ha verkligt bråttom i trafiken. Jag önskar att alla skulle beakta att olycksplatser och vägarbeten är mångas arbetsplatser. Vid en tillfällig omdirigering av trafiken är det gemensamma målet att få trafiken att löpa normalt så snabbt som möjligt. Ingen vill ha trafiken avstängd längre än nödvändigt, säger Virolainen.

Han berättar att han själv har varit med om brådska på en kollisionsplats, dock som utomstående.

– Jag var på väg hem från affären när det skedde en olycka framför mig på ringvägen. Flera bilister orkade inte vänta i bilkön, utan vände och gav sig iväg för att köra mot trafiken. Jag förstår vardagsbrådskan, men sådana här handlingar orsakar betydande och helt onödiga olycksrisker. Vid en räddningsinsats färdigställs röjningen av vägområdet och återställs trafikströmmen till det normala på cirka 15–20 minuter och ofta mycket snabbare, säger Virolainen.

  • Sänk hastigheten, försök hålla säkerhetsavstånd och håll ögonen på trafiken framför dig.

  • Om räddningsinsatser redan pågår, ta dig tryggt förbi olycksplatsen. Kör den rutt som polisen eller räddningspersonalen visar.

  • Lyssna på trafikmeddelanden i radion. Du kan t.ex. följa dem på Trafikläget-tjänsten . Du kan på förhand förbereda dig på störningar under färden, till exempel genom att kontrollera var vägarbeten pågår.

  • Fotografera inte på olycksplatsen. Fotografering och onödigt sneglande på olyckan ökar risken för ytterligare olyckor. Fotografering är också respektlöst mot olycksoffren.

  • Kom ihåg att exceptionella situationer kräver att vi alla förutser och reagerar i trafiken. Räddningspersonalen hinner inte genast från början dirigera trafiken. Överraskande situationer kan också orsakas i samband med röjning av olycksplatsen eller bogsering av fordonet.

  • Är du först på olycksplatsen, ring 112 i en nödsituation. Försök att hjälpa de skadade enligt din kunskap och förmåga – eller med hjälp av nödcentralen. Varna övriga trafikanter till exempel med varningsblinkrar eller genom att ställa ut varningstriangeln vid sidan vägen. Kom ihåg din egen säkerhet!

Läs även: Vet du att varningsblinkrar nu också kan användas när fordonet är i rörelse? Gör såhär vid en djurkollision