Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet8.4.2022

Kasko, delkasko eller endast trafikförsäkring – det här ska du tänka på när du väljer bilförsäkring

Vad ska jag beakta när jag väljer bilförsäkring? Hur nytt ska fordonet vara för att helkasko lönar sig? Enligt experten påverkas valet av lämplig bilförsäkring av risktoleransen, bilens ålder och värde samt hur nödvändig den är i vardagen.Jämför och köp

En frivillig bilförsäkring, det vill säga kasko, ersätter skador på det egna fordonet till följd av till exempel en kollision eller vid skadegörelse, vilka den lagstadgade trafikförsäkringen inte täcker. Ordet kasko i det finska språket härstammar från svenskan som sannolikt lånat ordet från spanskans casco, vilket ursprungligen betydde skrovet på ett fartyg och dess utrustning. Det här beskriver också kaskoförsäkringens natur i rollen av ett mer omfattande skydd.

I en olycka ersätter den obligatoriska trafikförsäkringen personskador och skador på motpartens bil eller egendom.

Hur omfattande försäkring du behöver för din egen bil är individuellt. Enligt LokalTapiolas utvecklingschef Ari Saarnio är de viktigaste kriterierna vid val av försäkring risktoleransen samt bilens ålder och värde. En ny bil lönar det sig i allmänhet att försäkra med den mest omfattande bilförsäkringen som inkluderar glasförsäkring och ersättande bil.

– När du väljer kasko lönar det sig att fundera på hur stor del av kostnaderna du själv är beredd att betala om din bil skadas och måste repareras. Har du råd att alltid ha en reserv på tusentals euro för eventuella reparationer? Eller har du råd att köpa en ny bil om din bil totalförstörs? En tumregel är att ju nyare och värdefullare bil, desto större skäl att teckna kasko. För bilar som är under fem år gamla är kasko oftast ett mycket lönsamt skydd, säger Saarnio.

Vilken försäkring som är lämplig kan du fundera på utifrån din ekonomi och hur nödvändig bilen är.

– Om en ny bil kostar till exempel lika mycket som din årslön och du även har bostadslån, är det klokt att försäkra bilen med en omfattande kaskoförsäkring, så att eventuella reparationskostnader inte förstör din ekonomi vid en skada. Valet av kaskoförsäkring påverkas även av hur mycket du kör och om du behöver en ersättande bil om din bil skadas. Vår mest omfattande bilförsäkring inkluderar ersättande bil om din bil måste repareras, säger Saarnio.

Hurudan bilförsäkring ska jag teckna för en begagnad bil?

För en begagnad bil, som redan är äldre och mycket körd, lämpar det sig ofta med baskasko som inkluderar kollisionsförsäkring, säger Saarnio. Den mest begränsade kaskoförsäkringen, som i LokalTapiola heter delkasko, inkluderar inte kollisionsskydd men erbjuder trots det skydd vid till exempel skadegörelse, avbruten resa eller brand. Delkasko rekommenderas för äldre bilar som är över 10 år gamla.

– Om bilens försäljningsvärde är mycket lågt kan det vara klokast att utöver trafikförsäkringen endast ha delkasko och lägga undan pengar för eventuella reparationer efter en kollision. Reparationskostnaderna kan dock vara överraskande höga och vanligtvis sätter finländarna värde på att bilförsäkringen har en låg självrisk. Då är de ekonomiska överraskningarna inte så stora vid skador, berättar Saarnio.

Bekanta dig med LokalTapiolas kaskoförsäkringar.

Den största delen av kaskoersättningarna går till bogseringskostnader och glasskador

Varje år ersätter LokalTapiola cirka 200 000 skador utifrån kundernas kaskoförsäkringar. Typiska skador som ersätts utifrån kaskoförsäkringen är vindrutor som gått sönder och bogseringar samt avbruten resa.

– LokalTapiolas kaskoförsäkringar för person- och paketbilar inkluderar bilräddningsförsäkring, vilken täcker till exempel kostnader för att bärga bilen upp på vägen samt bogsering till en reparationsverkstad. Dessa kostnader ersätts även av delkaskoförsäkringen. Varje år sker tiotusentals dylika skador som vi betalar ersättning för till våra kunder, summerar Saarnio.