Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Ekonomi29.3.2022

LokalTapiolas Översikt av ekonomi och förmögenhet: Hushållens största inflationsoro gäller ökningen av nödvändiga utgifter - Den ekonomiska tillväxten i Finland avtar tydligt

Den kraftiga prisökningen känns i plånböckerna för alla finländska hushåll. De som bor i egnahemshus på landsbygdsorter lider speciellt mycket.  I LokalTapiolas Översikt av ekonomi och förmögenhet går vi igenom hushållens förmögenhet, inflationsoro och de ekonomiska utsikterna för Finland.

Den tilltagande allmänna ökningen i konsumentpriserna inverkar på alla finländska hushåll.  I februari var inflationen redan 4,5 % på årsnivå.
Även om inget hushåll kommer att kunna undvika påverkan av den ökade inflationen, lider hushållen på olika sätt av de stigande priserna. Läs nyaste Översikten av ekonomi och förmögenhet här.

- Inom ekonomin publiceras ett inflationstal men i praktiken är konsumtionskorgen och därmed inflationen personliga för var och en.  Inom ekonomin uppmuntrar prissignalerna till ändringar i tillgång och efterfrågan, som balanserar de stora förändringarna.  Hushållen kan försöka anpassa sin konsumtion genom att välja förmånligare produkter i stället för dyrare produkter, säger LokalTapiolas privathushållsekonom Hannu Nummiaro.

Prisökningen har bara tilltagit under början av året.  Speciellt kostnaderna för trafik och boende har ökat klart.  Av de enskilda komponenterna i konsumentprisindexet har uppvärmningsoljan stigit med cirka 40 procent och även kaffet har blivit 30 procent dyrare.

Konsumenterna är oroade över de högre nödvändiga vardagsutgifterna

De ökade konsumentpriserna har speciellt drabbat många produkter och tjänster, som är nödvändiga för konsumenternas liv.  Det är inte konstigt att finländarna anser att de stigande nödvändiga utgifterna är det som oroar mest i och med den tilltagande inflationen.

I enkäten Vardagsgranskning som LokalTapiola låtit utföra i december i fjol var över 35 procent av dem som svarade på enkäten oroade över att de nödvändiga utgifterna ska stiga bestående.  Av låginkomsttagarna var 46 procent oroade över de högre utgifterna.

Hos dem som har ekonomin i skick orsakar inflationen ingen större oro.  24 procent av dem som svarade i enkäten uppgav att de inte är oroade över de stigande priserna eftersom de har sin ekonomi i skick.

- Inflationsoron gäller jämnstarkt alla oberoende av inkomstnivå.  Låginkomsttagarnas orosmoment gäller närmast de stigande utgifterna.  Höginkomsttagarna är lika oroade över placeringarnas stigande realvärden.  Medelinkomsttagarna är också oroade över skuldbetalningen, formulerar Nummiaro.

- Inflationen påverkar hushållen på många olika sätt men en riktning är samma för alla: samma produkter kostar mera.  Uthålligheten däremot varierar eftersom ett hushåll med högre inkomster inte har det lika stramt och har också mera sannolikt sparat till en buffert.

Nummiaro påminner oss om att det finns mer variation när det gäller placeringar eftersom en del kan ha alla sina besparingar i depositioner vilket är dåligt med tanke på köpkraften och andra kan ha diversifierat sin placeringsportfölj även i objekt som bättre tål inflation.  För skuldernas del kan exponeringarna vara helt motsatta.

-De högre räntorna till följd av inflationen kan för en del vara ett stort troll som hotar att sluka en större bit av kakan för högre månadsamorteringar. För andra är ränterisken däremot skyddad varvid högre löner till följd av en långvarig inflation skulle äta upp skuldens realvärde.

Påverkan av inflationen kan lindras genom en omfattande diversifiering i tillgångsklasser.  Förmögenheten för de finländska hushållen steg ännu i fjol tack vare de högre avkastningarna.  Enligt LokalTapiolas beräkningar var avkastningen 1,1 procent under det sista kvartalet i fjol.

- På årsnivån var avkastningen ypperliga 6,3 procent. Börsaktierna har avkastat cirka 23 procent under ett år och fonderna cirka 13 procent men depositionerna ger inga avkastningar i en miljö av låga räntor.  Värdet för egna bostäder har stigit med 5,3 procent jämfört med situationen för ett år sedan och den regionala differentieringen har tillfälligt vänt till en samtidig ökning.

- Det fjärde kvartalet blir dock svanesången för coronaboomen, när kriget och de högre räntorna sänker värdena för finansieringstillgångarna.

Den ekonomiska tillväxten avtar i Finland

LokalTapiola uppskattar att ekonomin i Finland ska växa med 1,0 procent i år. Krigsoperationerna i Ukraina och de ekonomiska sanktionerna till följd av kriget återspeglar sig i ekonomin i Finland och bromsar betydligt den ekonomiska tillväxten i Finland. Enligt LokalTapiolas prognos förväntas den ekonomiska tillväxten i Finland vara 1,5 procent nästa år.

Enligt Nummiaro är osäkerheten stor, i båda riktningarna.  Energikrisen kan ännu förvärras.  Eller fredsförhandlingar kan göra att stämningarna är helt motsatta på hösten.

- Hushållens konsumtion kommer att stå inför två utmaningar. Den tilltagande inflationen äter upp köpkraften och konsumenternas svagare förtroende kan åter leda till försiktighetssparande.  Hushållens konsumtion har varit den största konjunkturfaktorn sedan coronakrisen började, så utsikterna för Finlands ekonomi har samtidigt försvagats.  Det finns dock också buffertgivande faktorer, så tillväxten förväntas inte stanna helt.  Många har besparingar från coronatiden vilka de nu kan använda som en buffert mot den värsta prischocken.  Den europeiska energi- och säkerhetspolitiken har därtill tagit en helt ny vändning. Nu investeras i frigörelser från energiberoenden och i försvaret, vilket stöder tillväxten.

LokalTapiola uppskattar att inflationen kommer att vara 4,5 procent i år och att den nästa år kommer att avta till 2,5 procent.