Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Lant- och skogsbruk3.3.2022

Tak i dåligt skick kan rasa in på grund av snömassorna

Vinterkölden och snölasten kan utgöra utmaningar på gårdarna. När hustaken är täckta av snö, kan dolda byggfel avslöjas och risken för takkollapser ökar. Också vattentillförseln kan riskeras om vattenledningarna fryser. Huvudregeln är att försäkringen inte ersätter byggnadskollapser som orsakats av snömassor.

När det snöar många dagar blir snölasten på taken snabbt större än vanligt. Då börjar också takgirarna att fyllas av snö. När snömassans vikt ökar börjar dolda byggfel så småningom komma fram på lagerhallar och byggnader. Tiotals kalla byggnader med stora stommar kollapsar varje år och ibland kan även djur lämna under vid ras.

– Huvudregeln är att försäkringen inte ersätter byggnadskollapser som orsakats av snö. Ofta anses orsakerna till kollapsen bero på försummelse eller felaktiga konstruktioner. På gårdarna skulle det vara skäl att hålla koll på taken och se till att i tid ta hand om snön som fallit, uppmanar utvecklingschef Teppo Raininko i LokalTapiola.

Problem kan uppstå särskilt när temperaturen växlat mellan minus och plus nära nollstrecket och snön packas ihop.

– När det först snöar mycket och temperaturen sedan stiger och visar plusgrader och det blir töväder, packas snön ihop på taken. När det sedan igen faller nysnö kan snötyngden bli mycket stor och särskilt om snölasten är ensidig kan den stjälpa omkull byggnaden, varnar Raininko. eller något liknande

Stålstommen klarar inte snömassan

Det är inte enbart snön som belastar konstruktionerna utan också till exempel vinden och den omgivande terrängens form kan öka snötyngden på taket.

- Till exempel i gamla byggnader där takets spännvidd är lång, tynger snömassan och böjer ner taket. Taket på hallar med stålstomme och presenningsbyggnader klarar inte heller av tunga snömassor.

Om du klättrar upp på taket med en skotta för att avlägsna snön, ska du ta hand om säkerheten. Skyddsselar ska användas ändamålsenligt och säkerheten ska även i övrigt tas hand om på alla sätt.

- Det lönar sig inte alls att själv gå upp på ett plåttak, eftersom därifrån kommer snön verkligt snabbt ner. Om du tvekar hur du ska göra jobbet är det bäst att kontakta en professionell snöröjare, säger Raininko.

Vinterkölden gör att vattenledningarna fryser

De kalla temperaturerna under vintern är även på andra sätt en utmaning för gårdarna. På gårdarna är det mycket viktigt att ha tillgång till vatten och elektricitet och under vintern utgör detta ofta en utmaning.

– Det väsentliga är att man fäster uppmärksamhet vid att vattenledningarna inte fryser. Frusna ledningar kan orsaka stora problem och till exempel försvåra mjölkningen av djuren eller dricksvattendistributionen till djuren. Ledningarna ska placeras på rätta ställen i byggnaderna, isoleras noggrant och elektriska värmare ska användas för att hålla rören tinade på riskfyllda platser, konstaterar Raininko.