Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Ekonomi16.3.2022

Information om krisen i Ukraina för våra placeringskunder

Rysslands anfall mot Ukraina har orsakat betydande kursrörelser på finansmarknaderna. Invasionen har väckt ett antal frågor om marknaderna och ekonomin hos våra kunder. Läs FAQ av våra specialister. Uppdaterad 16.3.2022.

Ryssland anföll Ukraina torsdagen den 24.2.2022. Vi har till följd av invasionen sett kraftiga kursrörelser i olika värdepapper på finansmarknaderna. Västländer har infört omfattande ekonomiska sanktioner mot Ryssland, vilket påverkar den ryska ekonomin och många europeiska ekonomier, även Finland. Sanktionerna påverkar också placerarna. Läs FAQ av specialisterna i LokalTapiola Kapitalförvaltning.

Krisen i Ukraina syns som osäkerhet och kraftiga kursrörelser på finansmarknaderna. Utöver den omedelbara inverkan på finansmarknaderna kommer konflikten också att påverka de ekonomiska utsikterna och inflationsutsikterna samt centralbankernas finanspolitik.

Internationella sanktioner har införts bland annat mot Rysslands medelanskaffning, centralbank, banker, privatpersoner och till exempel mot teknologiexporten till Ryssland. Dessutom har flera västerländska företag frivilligt dragit sig ur den ryska marknaden.

Ekonomin i Ukraina lider mest av kriget och sanktionerna kommer att påverka den ryska ekonomin. Också Europa kommer att lida mer än genomsnittet av de ekonomiska påverkningarna. Konflikten bromsar den ekonomiska tillväxten inom euroområdet och ökar riskerna för nedgång i tillväxtprognoserna.

Den spändare situationen i Ukraina höjer priserna på olja och naturgas. Särskilt i Europa ökar inflationen till följd av pristrycket på energi. En betydande del av Europas naturgas kommer från Ryssland. Kriget påverkar också priset på andra råvaror.

Även om konflikter alltid innebär mänskliga lidanden och ofta allvarliga ekonomiska konsekvenser på lokal nivå, har inverkan av väpnade konflikter på placeringsmarknadernas avkastningsutveckling ofta på lång sikt i slutändan varit globalt ringa. Men alla konflikter har sina egna särdrag och osäkerhetsfaktorer.

Kursfluktuationerna orsakade av situationen i Ukraina kan fortfarande vara starka. Eskaleringen av situationen har synts som kursnedgång på aktiemarknaderna, som efterfrågan på skyddshamn för statsobligationer med låg risk och guld, i riskpremier, som svagare rubel och som stigande olje- och naturgaspriser. Effekterna av krisen i Ukraina har synts mest i utvecklingen på den ryska aktiemarknaden.

Jag har placerat både direkt i aktier och i fonder. Vad ska jag som placerare göra nu?

För en långsiktig placerare är det klokast att hålla sig till sin ursprungliga placeringsplan. Tillfälliga och även snabba kursfall hör till normal aktieplacering. Historiskt sett har till exempel aktiekursfall på 10, 20 och 30 procent från toppnivån i genomsnitt inträffat vartannat, vart sjunde och vart femtonde år. Genom att fortsätta regelbundet månadssparande utnyttjar man de bästa köplägena. Om försäljningen av aktier är dåligt timad kan man gå miste om dagarna med bra kursuppgång.

Jag har funderat på att börja placera, men den senaste tidens utveckling skrämmer mig. Borde jag låta bli att placera nu?

Du behöver inte skjuta upp att börja placera. Marknadskorrigeringar, det vill säga perioder då placeringarnas värden sjunker, är bra tider att börja placera, så det lönar sig inte att låta bli att börja. Genom ett regelbundet månadssparande kan tajmingsrisken minskas. Genom månadssparande kan köpen diversifieras tidsmässigt, dvs. köpen sker inte bara när marknaderna är på topp utan även under reaförsäljningar på botten.

Jag har placerat i en fond som placerar på tillväxtmarknaderna i Ryssland och Ukraina. Vad borde jag göra nu?

Portföljförvaltaren av en fond som placerar på tillväxtmarknaderna vidtar nödvändiga åtgärder inom ramen för marknadssituationen. Ryssland har förhindrat aktieförsäljningen för utländska placerare, vilket inverkar på portföljförvaltningens möjligheter.

Europa och USA har infört sanktioner mot Ryssland. Vilken inverkan har sanktionerna på ekonomin i Finland och i Ryssland?

Sanktionerna har betydande inverkan på den ryska ekonomin. Sanktionerna har riktats mot Rysslands medelanskaffning, banker, företag, privatpersoner och till exempel mot teknologiexporten till Ryssland. Västländerna har också begränsat ryska bankers tillgång till Swift-systemet och förhindrat Rysslands centralbank att använda sina utländska reserver. Tyskland har fryst Nord Stream 2-projektet. Dessutom har USA beslutat om ett importförbud för olja och gas, och Storbritannien förbereder sig för att avsluta oljeimporten före slutet av året. Flera företag har frivilligt dragit sig ur den ryska marknaden.

Sanktionerna och motsanktionerna försvagar den ekonomiska tillväxten i Finland och ökar inflationen. Storleken på den slutliga inverkan beror på situationens utveckling och varaktighet. Utöver de omedelbara inverkningarna har kriget långsiktiga inverkningar till exempel på Finlands utrikeshandel, investeringar och energianvändning.  De ekonomiska påverkningarna kan lindras genom finanspolitiska åtgärder.

Kommer sanktionerna att påverka mina fondplaceringar?

Sanktionerna påverkar de ekonomiska utsikterna och inflationsutsikterna samt den allmänna riskvilligheten på finansmarknaderna och därmed alla placeringsobjekt. I Ryssland leder sanktionerna till rubelns kollaps, inflation, räntehöjningar och recession, vilket kommer att synas i vardagen för alla ryska medborgare. Om sanktionerna leder till en fredsprocess kommer riskvilligheten på placeringsmarknaderna att stärkas.

Finns det ryska eller ukrainska aktier eller stats- eller företagsobligationer i LokalTapiolas fonder?

Cirka 20 miljoner euro av kundtillgångarna som förvaltas av LokalTapiola kapitalförvaltning Ab riktas till den ryska eller ukrainska marknaden, vilket motsvarar cirka 0,13 procent av de förvaltade kundtillgångarna. Placeringsrisken består av Tillväxtmarknadernas ränte- och aktie ETF-placeringar och andra placeringsfonder som riktats till Tillväxtmarknaderna. Det finns inga enskilda Ryssland eller Ukraina specifika fonder eller andra placeringar.
Seligson & Co Fondbolag Ab som hör till LokalTapiola-gruppen förvaltar en separat Russian Prosperity Fund Euro, vars storlek var 34,7 miljoner euro vid årsskiftet. Denna fond har stängts 28.2.2022.

Hur påverkar krisen i Ukraina mina placeringar på lång sikt?

Inverkan av väpnade konflikter på placeringsmarknadernas avkastningsutveckling har ofta på lång sikt i slutändan varit globalt ringa, även om konflikter alltid innebär mänskliga lidanden och ofta allvarliga ekonomiska konsekvenser på lokal nivå. Men alla konflikter har sina egna särdrag och osäkerhetsfaktorer. I placeringsverksamheten betonas långsiktighet och iakttagande av placeringsplanen när osäkerheten på kort sikt är stor.