Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Arbetsliv26.1.2022

Brådska under resan till jobbet kan leda till skador - många bryter mot trafikreglerna när de har bråttom till jobbet

Brådska kan göra att människorna nonchalerar mindre trafikförseelser, framgår av enkäten Vardagsgranskning. Det är vanligast med mindre trafikförseelser, såsom att korsa vägen på andra ställen än på ett övergångsställe eller att gå mot rött ljus. Var tionde berättar att de på grund av brådska har råkat ut för ett olycksfall under arbetsfärden.

Nainen nousee autosta.

Enligt LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning i december 2021 bryter många mot trafikreglerna när de har bråttom till eller från jobbet. Varannan (49 %) av dem som är med i arbetslivet berättar att de har korsat vägen annanstans än vid ett övergångsställe när de har haft bråttom att ta sig till eller från jobbet. En tredjedel av respondenterna säger att de har gått mot rött ljus. Fler än var tionde (12 %) som är i arbetslivet säger att de har råkat ut för ett olycksfall på väg till eller från jobbet.

– Sjukfrånvaron och kostnaderna för olycksfall som inträffat på arbetsfärden är ofta betydligt högre än vid olycksfall som inträffat på arbetsplatsen. Då man utvecklar arbetarskyddet borde också pendeltrafiken alltid beaktas och tas med som en del av arbetsplatsens praxis, konstaterar Vesa Kynsijärvi som är chefspecialist inom personriskhantering i LokalTapiola.

– Man borde inte ha bråttom under arbetsfärden eller på arbetsplatsen. Det skulle vara bra att planera arbetsfärden i förväg och reservera tid för resan, särskilt om det är dåligt väder. Det är alltid bättre att försena sig till jobbet eller mötet än att råka ut för en olycka eller ett olycksfall under arbetsfärden, påminner Kynsijärvi.

Enligt enkäten är det klart fler personer i huvudstadsregionen som har gjort sig skyldiga till att antingen gå mot rött trafikljus (51 %) eller korsa ett körfält annanstans än vid ett övergångsställe (66 %).

– Även om mer än hälften av olyckorna som inträffar i pendeltrafiken orsakas just fotgängare, upplevs förseelser i fotgängartrafiken av någon anledning vara mindre allvarliga än till exempel förseelser i fordonstrafiken. Lika mycket måste också en fotgängare följa trafikreglerna och hen ska inte orsaka farosituationer i trafiken genom sitt agerande.

Enligt Kynsijärvi skulle brådskan till arbetsplatsen på morgonen kunna underlättas särskilt vid dåligt väder, till exempel genom att planera tidpunkterna för möten.

– Möten och utbildningar borde kanske inte börja direkt på morgonen. Detta skulle underlätta tidsanvändningen, särskilt de morgnar när vädret är extremt dåligt. Att distansarbete har blivit vanligare ger turligt nog också flexibilitet för möten.

Bilisternas vanligaste förseelser: fortkörning och dålig rengöring av vindrutan

De som kör bil till jobbet trycker i brådskan på gasen och kör över hastighetsbegränsningen. Ungefär hälften av respondenterna (48 %) säger att de har kört för fort. På vintern har också var tredje (33 %) gett sig ut i trafiken med bilen, även om de inte har putsat vindrutan eller sidospeglarna ordentligt från is eller snö. En femtedel (22 %) pratar i mobiltelefonen och sköter ärenden medan de kör.

Kvinnorna som svarade på enkäten var mer benägna att köra för fort, medan männen var mer benägna att köra med en bil med snö eller is på rutorna eller speglarna. Männen sköter oftare arbetsärenden i telefonen under tiden de kör.

– När föraren använder telefonen gör denne iakttagelser från ett snävare område än normalt och tittar mera sällan i sido- och backspeglarna. Hen är då också oftare ouppmärksam, till exempel när hen närmar sig övergångsställen och korsningar.

Även om fotgängarna oftare går mot rött ljus i brådskan, är det extremt sällan (6 %) bilisterna gör det samma medan de kör. En knapp tiondel (9 %) av bilpendlarna har gett sig ut i trafiken, även om de ännu inte har tagit på sig säkerhetsbältet. Några (8 %) bilister avslöjar också att de har gjort farliga omkörningar eller har kört i strid med trafikreglerna för att spara tid.

– Tyvärr är det mera en regel än ett undantag att köra lite för fort i trafiken, vilket motiveras med att trafiken flyter smidigare. Så är det inte. Vid brådska ökar körhastigheten lätt och många viktiga saker i trafiken kan bli ouppmärksammade. En förare som har bråttom gör också klart fler misstag än andra.
Kynsijärvi påminner oss om att ifall du under körning måste skynda dig till trafikljusen, borde den egna väckarklockan ringa.

– Om du får en känsla av att du måste öka hastigheten för att hinna till trafikljusen före ljusen slår om till rött, då har du redan fattat ett felaktigt beslut, om du inte stannar vid ljusen. Trygg trafik börjar med att var och en identifierar riskerna i trafiken, för att det ska vara möjligt att förutse och förbereda sig, säger Kynsijärvi.

  • Fokusera också i arbetarskyddet på riskerna och farorna med pendeltrafiken och ta med dem som en del av företagets verksamhetssätt och praxis.

  • Det skulle vara bra att anteckna mål och valda metoder i ett särskilt handlingsprogram eller att ta med dem som en del av arbetsplatsens verksamhetsprogram för arbetarskydd.

  • Det lönar sig att försöka påverka attityden för varje pendlare. Redan små saker kan ha stor inverkan.

  • Att satsa på arbetsplatsens säkerhetskultur syns i arbetstagarens handlingar både i trafiken och på fritiden.

  • Om en kraftig storm är på kommande på morgonen, kom överens på arbetsplatsen i god tid om att senarelägga möten eller om annat som går att flexa.

  • Rekommendera bilisterna att dra nytta av läget Stör ej i mobilen, som identifierar att telefonanvändaren är i bilen. Telefonen tystar ner samtal, textmeddelanden och aviseringar.

LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning gjordes av Kantar TNS. Enkäten verkställdes 24.11-2.12.2021. Frågorna besvarades av totalt 1 014 finländare i åldrarna 15-74 år. 509 av respondenterna är i arbetslivet, 456 av dem åker bil till jobbet. Felmarginalen i enkäten är +/- 3,1 procentenheter.