Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet28.1.2022

Snöoväder att vänta – så här kan du undvika farliga situationer och göra vid en trafikskada

Hårda vindar, snö och regn samt dålig sikt orsakar risker i trafiken. Det förutspås snöyra och byiga vindar på många håll i Finland under de närmaste dagarna. Vi listade några råd på hur du kan undvika skador om du måste köra i oväder. Läs även om hur du kan göra vid en olycka eller ett skadefall.Jämför och köp

När väderleksrapporterna förutspår storm eller oväder är det bäst att stanna inne och undvika att vistas utomhus. Ibland är du dock tvungen att ge dig ut i trafiken eller så kan en plötslig förändring av vädret överraska dig när du kör.

- Om det förutspås ordentligt busväder lönar det sig att fundera på om du kan skjuta upp färden eller åtminstone vänta tills det värsta ovädret är över. Om det utöver hårda vindar och snö förutspås till exempel halka kan det vara mycket farligt ute på vägarna. Vid dåligt väglag är det alltid bra att reservera mer tid för resan då du måste sänka hastigheten och för att resan plötsligt kan avbrytas, säger Tapani Alaviiri som är direktör med ansvar för trafiksäkerheten vid LokalTapiola.

Utöver väderleksrapporterna så kan du följa med väder och väglaget till exempel på Meteorologiska institutets varningskarta och i tjänsten Trafikläget som upprätthålls av myndigheterna.

- Träd som faller och föremål som flyger med vinden kan skada fordon. Om möjligt lönar det sig att lämna bilen hemma eller till exempel på parkeringsplatsen på jobbet tills ovädret är över. I tätorter kan du köra in i en parkeringshall och vänta tills vädret blir bättre. Oberoende lönar det sig att föra fordon och annan värdefull egendom på en skyddad plats eller se till att de är på ett tillräckligt långt avstånd från träd och elledningar, säger ersättningschef Mikko Tulla vid LokalTapiola.

Om du ändå måste ge dig ut i trafiken i ett oväder kan goda råd vara dyra. Vi listade möjliga faror och hur du kan förbereda dig på dem. Nedan hittar du även anvisningar för hur du ska göra vid olyckor och skadefall.

Akta dig för vindbyar på öppna platser

En stormvind kan vara överraskande kraftig och även ta tag i stora fordon. Vindbyar kan skuffa bilen ur körfilen eller göra det svårare att manövrera bilen.

Det lönar sig att vara särskilt uppmärksam när du kommer till öppna fält efter sträckor med skog på sidan för då kan sidovinden överraska. Vid lägre hastigheter är det lättare att kontrollera fordonet och sidovinden har möjligtvis inte samma effekt. Särskilt när du kör med släpvagn är sidovinden en betydande faktor.

Vattenplaning eller snöslask minskar väggreppet

Om det finns mycket vatten, snö eller slask på vägen kan väggreppet släppa och då uppstår vattenplaning. Då är det svårt att kontrollera fordonet eftersom det inte går att styra.

Det bästa sättet att förebygga vattenplaning eller sladd är att minska hastigheten och undvika att köra i slitspår. Särskilt vatten samlas lätt i slitspåren och därför ska du undvika att köra i dem. Om du råkar ut för vattenplaning, lätta på gasen, trampa kopplingen i botten och låt hastigheten minska. Undvik att vrida kraftigt på ratten.

På vintern kan det även hända att snön samlas i högar och vallar på vägen och därför lönar det sig att noggrant kontrollera körlinjen.

Situationshastighet och säkerhetsavstånd är A & O

När väglaget är dåligt är det viktigt att tänka på två säkerhetsfaktorer: att anpassa hastighet till situationen och att hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd. Om du kör lite lugnare har du mer tid att reagera om till exempel föraren framför förlorar kontrollen över sitt fordon eller bromsar plötsligt. Det samma gäller för säkerhetsavstånd: ett tillräckligt säkerhetsavstånd ger mer tid att reagera vid farliga situationer. Vid oväder ökar betydelsen av säkerhetsavståndet ytterligare då sikten kan vara mycket dålig.

Se till att du ser och syns

Precis som namnet säger så är dimljus till för att du ska se och synas när det är dimmigt före eller dålig sikt. Dimljusen kan du använda när sikten är kraftigt försämrad på grund av ösregn, ymnigt snöfall eller dimma. Tack vare bakdimljuset kan förare som kör bakom dig upptäcka dig. När du kör i oväder lönar det sig att kontrollera att alla viktiga ljus i bilen är påslagna – ljusautomatiken i moderna fordon reagerar nödvändigtvis inte på de krav ett dåligt väglag ställer.

Kom ihåg att även andra som rör sig i trafiken kan ha sämre iakttagelseförmåga vid oväder. Vid snöfall och ösregn kan det till exempel hända att uppfällda huvor hos fotgängare och cyklister begränsar deras synfält. Det lönar sig alltså att vara beredd på att oväntade situationer kan uppstå med alla som rör sig i trafiken, inte endast andra bilister.

Träd och grenar på vägen

Byiga vindar kan fälla träd på vägen eller föra med sig grenar och andra stora föremål. Om sikten är dålig kan det vara svårt att upptäcka dem och därför lönar det sig att sänka hastigheten för att undvika kollisioner i hög hastighet. Ibland kan det krävas att du reagerar och väjer snabbt. Håll uppsikt över vägen och vägkanten men kom ihåg att titta framåt.

Var förberedd ifall resan avbryts

Det är bra att ha varma kläder, mat och drycker i bilen ifall resan avbryts. Vintertid är det även bra att ha en snöspade och bogserlina i bilen. Vid svårt oväder kan det vara bra att stanna på till exempel en rastplats eller en annan bra plats vid sidan av vägen och vänta på att ovädret avtar. Då ska du hålla körljusen tända så att de som passerar kan upptäcka dig.

Lägg på varningsblinkern om du råkar ut för en olycka eller måste stanna på en farlig plats. Om möjligt, placera även ut varningstriangeln för att varna andra. Kom ihåg din egen säkerhet om du stiger ur bilen: använd reflex, reflexväst eller ficklampa så att andra ser dig.

  • Ring 112 i en nödsituation. Ring det allmänna nödnumret om det har skett en olycka där människor skadats och hjälp behövs snabbt. Om du ringer via appen 112 Suomi får nödcentralen direkt information om var olyckan skett och hjälpen kommer snabbare fram.

  • Larmtjänsten hjälper när resan avbryts. I akuta situationer eller om resan avbryts kan LokalTapiolas försäkringskunder ringa larmtjänsten som betjänar dygnet runt på 0800 0 4531. Larmtjänsten ger råd och kan till exempel ordna bogsering eller lyft av bilen tillbaka på vägen. Läs anvisningar om hur du kan göra om resan avbryts.

  • Försäkringen skyddar vid skador. Den lagstadgade trafikförsäkringen täcker personskador i trafik och den oskyldiga partens egendomsskador. Skador på det egna fordonet ersätts med stöd av frivillig kaskoförsäkring.

  • Oväder kan orsaka olika skador. Ersättning med stöd av fordonets kaskoförsäkring kan betalas till exempel om fordonet skadats i en kollision eller om du kört av vägen. Naturskadeförsäkringen som ingår i kasko täcker även skador som orsakats av till exempel hagel eller om en storm fällt ett träd på fordonet.

  • Om ditt fordon behöver reparation kan du som kund hos LokalTapiola göra en skadeanmälan smidigt på nätet. Anvisningar för skadesituationer och våra närmaste samarbetande reparationsverkstäder hittar du i vår nättjänst.