Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet5.1.2022

Var tredje finländare har erfarenhet av en eldsvåda – genom dessa metoder kan du till exempel förebygga bilbränder

En eldsvåda kommer alltid som en överraskning, så det är bra att förbereda sig på förhand. Enligt LokalTapiolas enkät har en stor del av finländarna varit i en situation, där det börjat brinna i byggnad, fordon eller utomhus. Vi samlade några tips för primärsläckning.Bekanta dig och köp

Cirka var tredje finländare har personlig erfarenhet av bränder. Enligt LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning är det endast 66 procent av oss som helt har lyckats undvika farliga situationer med eld. Respondenterna representerar Finlands befolkning i åldrarna 15–74 år.

På basis av svaren har det oftast (9 %) varit frågan om utomhusbränder som t.ex. börjat vid grillning, från marschaller eller vid risbränning. Sex procent av respondenterna har varit med om en brand i sin egen bostad, på stugan eller i en väns bostad och fem procent av respondenterna har varit med om någon annan byggnadsbrand.

Även trafiken medför brandrisker: nästan en tiondel (7 %) av respondenterna har varit i en situation, där ett fordon har börjat brinna och ett fåtal har också upplevt en båtbrand.

- En eldsvåda kommer alltid som en överraskning, så det är bra att på förhand fundera på hur agera. Om du på förhand har funderat på primärsläckning, räddningsåtgärder och att tillkalla hjälp lyckas det sannolikt bättre i en risksituation, säger projektdirektör, brandingenjör Antti Määttänen i LokalTapiola.

Ett tekniskt fel kan orsaka en bilbrand – värm tryggt på vintern

Enligt räddningsväsendets statistik mottar brandkåren varje år drygt 12 000 larm om brandtillbud. Av dessa gäller cirka var sjätte ett trafikmedel.

Tapani Alaviiri som är direktör med ansvar för biltjänster och trafiksäkerhet i LokalTapiola berättar, att personbilarna är relativt brandsäkra nuförtiden, men då och då inträffar risksituationer. Enligt Alaviiri beror en stor del av bilbränderna på tekniska fel, såsom kortslutningar i ledningsserien och bränsleläckage. Även vid en kollision kan fordonet börja brinna, men det händer som tur är inte så ofta.

– Vintertid är kupévärmaren en risk. I bilen lönar det sig att använda en kupévärmare som är speciellt avsedd att användas för fordon och som gärna kan fästas i konstruktionen. Då kan värmaren inte välta och till exempel blåsa varmluft på brännbara material. Det är också bra att hålla uppsikt på värmarens luftcirkulation, säger Alaviiri.

Om fordonet börjar brinna, kan man försöka släcka branden med en pulversläckare.

– Det kan bli aktuellt med primärsläckning till exempel i en situation där människor sitter fastklämda i olycksbilen eller det finns risk för att elden ska sprida sig från bilen till byggnader. För sådana farliga situationer kan det vara bra att ha en pulversläckare i bilen, även om det inte krävs enligt lag, säger Antti Määttänen.

Enkät: primärsläckning lyckas oftast, om den är möjlig

Genom primärsläckning kan man lyckas rädda egendom och människoliv, om släckningsutrustning finns till hands. Det lönar sig dock att påbörja släckning bara om den kan göras utan att man utsätter sig själv för fara. I andra fall ska man genast tillkalla brandkåren.

I LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning tillfrågades också, hur många som själv har erfarenhet av primärsläckning. På basis av svaren har cirka var tredje finländare varit med någon annan person i en situation där det har varit nödvändigt med kunskaper i primärsläckning. Var femte respondent (21 %) säger att de har varit i en situation där de själva har lyckats släcka en begynnande brand. En mindre andel (5 %) berättade att de har försökt vidta primärsläckning men att branden spridit sig trots detta. Ett fåtal har varit i en situation där primärsläckning skulle ha varit möjlig, men att det inte har funnits släckningsutrustning eller att man inte har vågat släcka.

– Det lönar sig att skaffa släckningsutrustning och att öva sig att använda den i förväg. Utöver övning ökar chansen att lyckas ju snabbare branden upptäcks. Därför ska det alltid finnas fungerande brandvarnare inomhus, säger Määttänen.

Den vanligaste släckningsutrustningen i ett hem är utöver en handbrandsläckare även en brandfilt. Vid nödfall kan man också försöka stävja en begynnande brand till exempel med en matta eller vatten.

- Ett bra resultat av en primärsläckning kan redan vara det att man får branden avgränsad och fördröjd. Det ger räddningsväsendet mera tid, även om man inte skulle få den helt släckt själv, säger Määttänen.

  • Vid nödsituationer ring 112. Ladda på förhand ner appen 112 Suomi. Via den får Nödcentralen direkt platsinformation för brandplatsen när du tillkallar hjälp. Läs mer om appen.

  • Tillräckligt med fungerande brandvarnare. Det lönar sig att placera en brandvarnare åtminstone i alla sovrum och vid utrymningsrutten, såsom hallen. Testa regelbundet att brandvarnaren fungerar och byt årligen batterierna. Det rekommenderas att brandvarnaren byts minst vart tionde år.

  • Släckningsutrustning och -kunskaper. De vanligaste brandsläckningsredskapen i ett hem är brandfiltar och brandsläckare. Placera dem på en central plats med tanke på brandsäkerheten, såsom i köket och vid utrymningsvägarna. Läs anvisningarna på sidan av redskapet för att se hur de fungerar. Titta på en film där vår livstrygghetsexpert Esa ger praktiska råd om användning av handbrandsläckare (på finska).

  • Välj lämplig släckare. Enligt lag ska det finnas en handbrandsläckare i en del båtar, men i personbilar krävs det inte. Till fortskaffningsmedel kan du till exempel skaffa en två kilograms pulversläckare. I denna artikel kan du läsa mer om val av släckare.

  • Försäkringen skyddar vid skador. Från hemförsäkringen ersätts brandskador på fastigheten och lösegendomen. Brandskador ersätts också till exempel från bil-, båt- och fastighetsförsäkringar. Du kan läsa mer om LokalTapiolas hemförsäkringar här.

LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning besvarades av sammanlagt 1 013 finländare under tiden 17–23.9.2021. Respondenterna representerar Finlands befolkning i åldrarna 15–74 år, med undantag av Åland. Enkäten genomfördes av Kantar TNS och dess felmarginal är cirka 3,1 procentenheter.