Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet10.12.2021

Kalla vintrar kan vara påfrestande för ledningarna

I början av december blev det kallt i hela Finland. För vintrarna i Finland är det typiskt att temperaturen växlar frekvent under korta tidsperioder vilket är påfrestande för hustekniken. Särskilt vattenledningar är utsatta för skador som orsakas av temperaturväxlingar. Du kan dock själv förhindra att skador uppstår.Bekanta dig och köp

I början av december blev det ordentligt kallt i hela Finland. För vintern i Finland är det typiskt att temperaturen kan växla mycket och ofta. Det här är påfrestande särskilt för ledningarna och varje år uppstår det ett flertal vattenskador i byggnader när vädret blir varmare efter kallt väder.

- Risken är stor särskilt i fastigheter som besöks sällan och i vilka tappvattenledningarna kan tidvis frysa och tina, säger LokalTapiolas ersättningschef Maarika Vauhkonen.

Om du till exempel har en sommarfritidsbostad i vilken du lämnat vattnet på över vintern kan kölden skada ledningarna vilket i sin tur kan leda till stora vattenskador.

- För att slippa otrevliga överraskningar lönar det sig alltid att stänga av huvudavstängningsventilen om byggnaden ska stå tom, även om det gäller endast några dagar, säger Vauhkonen.

Fastighetsägaren är skyldig att se till att byggnaden underhålls

Om det går så illa att vattenledningarna fryser ska du alltid anlita en expert för att tina dem. Frusna ledningar betyder nödvändigtvis inte att det behövs en stor reparation.

- Förfrysningar kan ofta leda till att ledningarna spricker eller att en skarv går upp, beroende på vilken typ av ledning det är frågan om. Det kan vara svårt att genast upptäcka om ledningarna frusit och ibland uppstår vattenskadan först när de tinar. Därför är det viktigt att försöka se till att ledningarna inte fryser, säger ersättningsdirektör Elina Väinölä-Mäki vid LokalTapiola Länsi-Suomi.

Med tanke på ersättningar som betalas utifrån hemförsäkringen är det viktigt att komma ihåg att fastighetsägaren är skyldig att övervaka byggnaden och se till att inomhustemperaturen är tillräcklig för att förhindra att tappvattenledningarna fryser.

Tips för att förhindra frusna ledningar på vintern:

  • I fastigheter som inte övervakas dagligen lönar det sig att antingen stänga av vattnet med huvudavstängningsventilen som finns på gårdsplanen eller att slå av matningsströmmen till vattenpumpen för det egna vattensystemet.

  • Kontrollera regelbundet temperaturen särskilt på ledningar som finns nära ytterväggarna. Om vattnet är på i byggnaden får temperaturen inte sjunka under +10 grader.

  • Övervaka uppvärmningen oftare när det blir kallt väder och reglera värmen så att rumstemperaturen är normal i alla rum även när det är kallt ute.

  • Lämna mellandörrarna till olika rum öppna för att jämna ut värmen i fall enskilda element eller säkringar går sönder under vintern.

  • Se till att temperaturen är tillräcklig i separata förråd där det finns ledningar.

  • Se till att ytterdörrarna är stängda.

  • Rinnande vatten fryser långsammare än stillastående vatten. Om vädret är mycket kallt kan du förhindra att tappvattenledningarna fryser genom att låta lite vatten rinna från kranen under natten.

  • Om ledningarna frusit lönar det sig att anlita en expert och inte försöka tina dem själv eftersom du då kan orsaka ytterligare skador.

  • Du kan inte använda en luftvärmepump som byggnadens huvudsakliga värmekälla under vintern.