Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
26.10.2021

Att söka rättvisa är dyrt i Finland – en försäkring hjälper

Enligt en färsk undersökning har rättegångskostnaderna i Finland ökat avsevärt. En försäkring ger skydd mot en stor rättegångsfaktura så länge du kommer ihåg att i god tid se till att du har försäkringsskyddet i skick.Bekanta dig och köp

Rättegångskostnaderna vid tvister ökar kraftigt i Finland. Enligt en undersökning gjord av Institutet för kriminologi och rättspolitik (Krimo) har kärandes rättegångskostnader ökat 2,5-faldigt och svarandes nästa 3-faldigt från år 1995 till år 2019.

Rättsskydd med hjälp av försäkring

LokalTapiola har tagit i beaktande de högre rättegångskostnaderna genom att öka maximiersättningen i rättsskyddsförsäkringen.

- I stora tvistemål såsom tvister som gäller fastigheter tar det normala försäkringsbeloppet slut snabbt. Därför bör du överväga att höja försäkringsbeloppet när du köper försäkring eller uppdaterar den, säger ersättningschef Matti Karimäki vid LokalTapiola.

På ett årtionde har kärandes yrkande på ersättning för rättegångskostnader ökat med cirka 22 procent och svarandes med 61 procent. Granskat utifrån de nuvarande rättegångskostnaderna uppnås maximiersättningen på grundnivå i nästan hälften av tvistemålsrättegångarna eftersom Krimos undersökning visar att kärandes (median) yrkande på ersättning för rättegångskostnader år 2019 var 9 213 euro och svarandes 10 246 euro.

Även rättslärda anser att de allt högre rättegångskostnaderna är lite problematiska.

- Grundlagen och Finlands internationella avtal om mänskliga rättigheter garanterar att alla ska ha rätt till en rättvis rättegång i en oberoende och opartisk domstol när det beslutas om personens rättigheter eller skyldigheter. Den ekonomiska eller samhälleliga ställningen borde inte förhindra tillgången till rättsskydd. Den rätt till rättegång som grundlagen och avtalen om mänskliga rättigheter ger förlorar sin betydelse om människorna inte kan söka rättvisa på grund av att en rättegång är så dyr, säger

Försäkringen måste vara i kraft utan avbrott

Det lönar sig att se till att försäkringsskyddet inte avbryts när det sker ändringar i livet. I värsta fall kan du bli utan ersättningar du annars skulle vara berättigad till. Tråkiga situationer kan till exempel uppstå i bostadsaffärer där beloppen ofta är stora.

- Tyvärr har vi haft situationer där kunden efter bostadsaffären varit tvungen att anlita en advokat men inte haft en gällande hemförsäkring när affären gjordes. Ofta är det fråga om att försäkringen inte gällt dagen affären gjordes eller att det förekommit ett avbrott i försäkringsskyddet på grund av till exempel skilsmässa, varvid villkoret för att försäkringen ska ha varit i kraft i två år utan avbrott inte uppfylls, berättar Karimäki.

Vid en skilsmässa lönar det sig alltså att se till att hemförsäkringen är i skick så att skyddet inte upphör.

- Rättsskyddsförsäkringen täcker alla som bor i samma hushåll vilket förstås är en positiv sak. Vid en skilsmässa kan det dock bli problem när försäkringstagaren flyttar ut från det gemensamma hushållet och tar försäkringen med sig. Den andra parten bor sedan kvar i det gamla hemmet men från och med tidpunkten hen inte stadigvarande bor i samma hushåll som försäkringstagaren är hen inte längre försäkrad i rättsskyddsförsäkringen. I sådana situationer är det alltså särskilt viktigt att genast teckna en egen hemförsäkring utan att det uppstår ett avbrott. Det samma gäller förstås vice versa: om en försäkrad flyttar och inte längre bor med försäkringstagaren upphör försäkringsskyddet för den försäkrade, säger Karimäki.

Bra att veta om rättsskyddsförsäkringen:
- LokalTapiola har höjt maximiersättningen i rättsskyddsförsäkringen från 8 500 euro till 10 000 euro. Det går att höja maximiersättningen med ett separat tilläggsskydd. För privatpersoner är den normala självrisken 15 % av kostnaderna, dock minst 200 euro.
- Rättsskyddsförsäkringen ersätter försäkringstagarens och med denne i samma hushåll boende personers kostnader för anlitande av advokat i tvistemål.
- Hemförsäkringen där rättsskyddsförsäkringen ingår ska tecknas senast samma dag bostadsaffären görs. Alternativt ska försäkringen ha varit i kraft i minst två år före tvisten uppstått.
- Till giltighetstiden räknas också en rättsskyddsförsäkring som ingått i en hemförsäkring i ett annat bolag så länge det inte förekommit avbrott i försäkringsskyddet.
- Enligt LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning från år 2019 visste fyra av tio finländare inte att hemförsäkringen för det nya hemmet måste vara i kraft när man flyttar. Av unga och studerande var varannan ovetande om detta.