Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet25.8.2021

Eldstäder orsakar hundratals rökskador – akta dig för dåligt drag när du eldar i öppna spisen och ugnen

Rök som väller från eldstaden in i bostaden orsakar hundratals rökskador varje år. Enligt LokalTapiolas iakttagelser kan även eldstäder som fungerat bra tidigare föra med sig tråkiga överraskningar. Risken för dåligt drag är stor under hösten när luften är fuktig men även till exempel hett väder och maskinell ventilation kan försämra draget i skorstenen. I värsta fall kan röken vara livsfarlig. Vi har några tips det lönar sig att beakta när den kalla årstiden börjar.Bekanta dig och köp

När höstkylan kommer krypande vill många börja elda i öppna spisen och bakugnen. Om vädret är ruggigt eller stugan kall kan det vara lockande att snabbt göra upp en eld i eldstaden. Du ska dock inte ha alltför bråttom när du eldar. Enligt LokalTapiolas skadestatistik ersätter hemförsäkringarna varje år cirka 100–200 rök- eller sotskador som orsakats av eldstäder. Troligtvis ryker det in i bostäder ännu oftare eftersom endast en del av skadorna anmäls till försäkringsbolaget eller räddningsverket.

- Enligt våra iakttagelser kan det välla in rök även från eldstäder som fungerat bra i tiotals år. Det har även hänt att en skorsten som dragit bra dagen innan plötsligt slutat dra. Därför är det viktigt att alltid ha tålamod när eldar samt att beakta förhållandena och använda endast lite ved när man tänder elden. Lämna eldstaden för gårdsarbete eller andra sysslor ska du inte göra före skorstenen säkert drar, säger projektdirektör och brandingenjör Antti Määttänen vid LokalTapiola.

Rök och sot förstör nödvändigtvis inte såsom eld men kan ändå vara till förtret. Konstruktioner som blivit mörka av rök kräver eventuellt specialrengörning och röklukt försvinner nödvändigtvis inte från ytor och textilier utan särskild behandling. Ersättningsbeloppen LokalTapiola betalat för rökskador orsakade av eldstäder under åren 2017–2021 har varierat från några hundra euro upp till över 20 000 euro.

- Röklukt kan orsaka huvudvärk och en renovering kan betyda att man måste bo tillfälligt på någon annan plats. Tyvärr orsakar rökgaser även personskador då och då. Om det bildas mycket rök i ett stängt utrymme kan det vara livsfarligt, säger Määttänen.

Dåligt drag kan överraska – skadan ofta en summa av många olika saker

Röken i eldstaden borde stiga uppåt tillsammans med den heta luften. Det här är fysikens lag: varm luft är lättare än kall luft. Ibland kan det dock hända att skorstenen inte drar eller att draget slutar och röken väller in i bostaden. Enligt Määttänen är det sällan ett fysiskt hinder i skorstenen som ligger bakom rökskadorna, såsom till exempel ett fågelbo, en tegelsten eller en söndrig plåt. Förhållandena, eldstadens konstruktion och materialet som används för eldandet spelar alltså en stor roll.

Man ska alltid beakta vädret och ventilationen när man eldar, säger ordförande Tapio Lehtimäki vid Nuohousalan Keskusliitto. Det här är särskilt viktigt om eldstaden inte använts på en lång tid.

- Fuktigt höstväder och lågtryck ökar risken för dåligt drag. Om skorstenen är fuktig eller väggarna kalla kan det hända att den varma luften inte klarar av att föra röken ut. Risken för en rökskada ökar när man bränner sopor eftersom de bildar mycket rök. Mitt råd är att inte göra upp höstens första eld när vädret är ruggigt, även om det är lockande, utan vänta på blåsigt uppehållsväder.

Enligt Lehtimäki kontaktar många sotaren även vid hett väder. Husägaren undrar varför skorstenen inte drar men det kan bero på att det är varmare ute än inne. Även maskinell ventilation eller till exempel spisfläkten kan minska på draget.

LokalTapiolas skadeuppgifter visar att rökskador ofta uppstår vid uppvärmning av bakugnar eller kakelugnar. Rökkanalerna i dem är i allmänhet mer invecklade än i till exempel lodräta öppna spisar vilket kan minska draget.

Börja med lite ved, lämna inte elden obevakad

Eftersom rökskador ofta är summan av många olika saker finns det inte en allmängiltig metod för att förhindra dem. Det är dock viktigt att se till att det drar ordentligt och att det finns ersättningsluft. Alla eldstäder är egna exemplar och därmed lönar det sig att noggrant bekanta sig med hur den egna ugnen eller till exempel den öppna spisen i en hyresstuga fungerar.

Det lönar sig att ta in veden i god tid före du börjar elda så att den säkert hinner torka. Du kan även försiktigt förvärma rökkanalerna med till exempel ett ljus, en hårtork eller en kupévärmare. Öppna även spjällen i god tid och glänta på fönstret om det behövs. Du kan testa hur bra skorstenen drar genom att till exempel tända en tändsticka vid sotluckan.

- Det lönar sig alltid att börja elda med lite ved. Då ser du om skorstenen börjar dra och hinner släcka elden om röken hotar att välla in i bostaden. I början ska du inte heller lämna eldstaden obevakad eftersom ett kallras eller ett undertryck i bostaden plötsligt kan strypa draget. Om en eldstad full med ved rykt in i bostaden i femton minuter kan det hända att rummet är rökfyllt från golv till tak, säger Antti Määttänen.

Räddningsverket alarmeras sällan om rökskador, säger räddningschef Jyri Leppäkoski vid Satakunta räddningsverk. Det här tyder på att man ofta klarar av att begränsa skadorna men kan även betyda att det är för genant att berätta att röken vällt in.

- Har man problem med eldstaden ska man alltid vända sig till en expert. Nödcentralen kan nog avgöra om brandkåren behövs. Ringa alltid 112 om röken hotar liv eller egendom. Vid behov kan även en sotare hjälpa om det inte är brådskande, säger Leppäkoski.

  • Värm försiktigt upp en eldstad som är kall. En för snabb och kraftig eldning kan orsaka rök- och sotskador samt skada eldstaden och skorstenen.

  • Elda med torr och ren ved. Det är bra att börja med små klabbar. Bränn inte sopor i eldstaden för det kan skada skorstenen och ge upphov till skadliga finpartiklar.

  • Beakta vädret och se till att luften strömmar. Om byggnaden har maskinell ventilation ska du stänga den eller slå på brytaren för öppen spis. Även spisfläkten och centraldammsugaren kan störa draget.

  • Kom ihåg sotningen. Enligt lagen måste eldstäder i stadigvarande bostäder sotas årligen och i fritidsbostäder med tre års mellanrum. Med sotning kan man förhindra till exempel skorstenseld och upptäcka skador på eldstaden. Till sotarens uppgifter hör även att ge råd om hur eldstaden ska användas.

  • Försäkra dig om att brand- och kolmonoxidvarnarna fungerar.

  • Använd ett lockförsett eldsäkert kärl för askan. Förvara kärlet på ett eldsäkert underlag separat från byggnaden.

  • Försäkringen skyddar vid skador. Hemförsäkringen ersätter skador orsakade av eld som kommit lös samt sot eller rök som plötsligt vällt in i bostaden. Du kan läsa mer om LokalTapiolas hemförsäkringar här.