Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet12.7.2021

Även hyresgivaren kan bli skyldig att ersätta skador i hyresbostad - åtta saker som hyresgivaren ska kontrollera

Också hyresgivaren kan bli ersättningsskyldig för skador som inträffar i hyresbostäder. Vi gjorde upp en lista på saker som hyresgivaren ska kontrollera i en hyresbostad.Bekanta dig och köp

Diskmaskinen orsakade en omfattande vattenskada i en hyresbostad eller en brand började från ett kylskåp, vem är ersättningsskyldig? Skador till följd av ovarsam användning av hushållsmaskiner är på hyrestagarens ansvar.  Bostadsaktiebolaget svarar för sin del till exempel för huvudavloppet.  I en skadesituation kan ersättningsansvaret också falla på hyresgivaren.

I hyresbostäder inträffar årligen skador som ersätts från hyresgivarens försäkring.  Det är viktigt att hyrestagaren har en egen hemförsäkring, men hyrestagaren behöver inte alltid använda den.

- Många av hemmets fasta inredningar och fasta hushållsmaskiner är på hyresgivarens ansvar.  Hyresgivarna förutsätter ofta att hyrestagaren har en omfattande hemförsäkring, vilket är helt rätt.  Men den ger dock inte skydd för hyresgivaren i alla skadesituationer, säger LokalTapiolas projektdirektör Antti Määttänen.

- Det lönar sig för hyrestagaren att alltid teckna en omfattande hemförsäkring, eftersom denne annars själv kan bli ersättningsskyldig för skador som denne orsakat i lägenheten.  Den skyddar förstås också hyresgivaren i situationer där skadan överstiger hyrestagarens betalningsförmåga.  Man kan inte kräva att hyrestagaren använder sin hemförsäkring i situationer där skadan till exempel har orsakats av att hyresgivarens diskmaskin har gått sönder, vilken är en fast del av hyresbostaden, ifall diskmaskinen har använts normalt enligt anvisningar.

På basis av LokalTapiolas Lägenhetsskydd, som är avsett för hyresgivare, inträffar det i hyresbostäder flest olika bräckage på inventarier.  Det inträffar också mycket vattenskador av olika slag. Skadekostnaderna till följd av dessa kan bli mycket höga, om vattnet även hinner skada andra bostäder och konstruktioner i huset.

- Största delen av hyresbostaden är en del av bostadsaktiebolaget.  Då har tabellen över ansvarsfördelning en stor roll. Där ser man vad som är på bostadsaktiebolagets ansvar och vad som är på den boendes eller ägarens ansvar.  Bräckage på bostadsaktiebolagets rörsystem är på bolagets ansvar men till exempel hushållsmaskiner som är anslutna till rörnätet är på montörens ansvar, ifall till exempel en dålig montering av tvättmaskinens vattenslang orsakar skada.  Medan till exempel en felaktig användning av en hushållsmaskin är på användarens ansvar.  Hyrestagaren svarar inte för installationer som hyresgivaren utfört eller beställt.

Spis, kylskåp och andra eventuella fasta inredningar i en hyresbostad är ofta på hyresgivarens ansvar.  Määttänen påminner om att hyresgivarna borde vara speciellt uppmärksamma och omsorgsfulla om hyresgivaren till exempel själv installerar fasta inredningar.  Hyrestagaren är inte skyldig att använda sin hemförsäkring i situationer där skadan har orsakats av installationsfel i fasta inredningar, om hyrestagaren inte själv har gjort eller beställt dem.

- Ett omsorgsfullt val av hyrestagare är ett viktigt sätt att minimera risker.  Till exempel i Schweiz får man i praktiken ingen hyresbostad om inte förra hyresgivaren ger bra rekommendationer.  Detta skulle även kunna fungera i Finland. Ifall man ansöker om en ny hyresbostad och kan bevisa att man alltid har betalat hyran regelbundet och de tidigare hyresgivarna inte har något att anmärka, kan detta vara en trumf när man söker sin drömbostad eller förhandlar om sänkt hyra.

Det är skäl för hyresgivaren att även annars ta väl hand om sin egendom genom att till exempel påverka vid bostadsaktiebolagets bolagsstämmor.  Man ska sköta om husets underhåll och utföra nödvändiga renoveringar i tid.

Hyresgivare, kom ihåg att åtminstone kontrollera dessa saker

 1. 1.

  Välj din hyrestagare omsorgsfullt. Ge även anvisningar för användning av hushållsmaskiner och berätta om regler.

 2. 2.

  Kontrollera tappställen och avlopp. Kontrollera alla tappställen, drar avloppen, läcker kranarna, läcker avloppen, kontrollera handdukstorkar och eldrivna och vattenburna värmeelement, luktar det från vattenlåsen.  Bostadsaktiebolaget ska omedelbart meddelas om alla brister på rörledningar och avlopp.

 3. 3.

  Kontrollera elskåp. Kontrollera elskåpet och om du misstänker fel, meddela bostadsaktiebolaget om dem och låt reparera dem före en ny hyrestagare flyttar in (mörk färg, mekaniska fel).

 4. 4.

  Starta diskmaskinen, kontrollera spisen och ugnen samt kylskåpet, testa fönstren.  Om möjligt kör t.ex. igenom ett snabbprogram i diskmaskinen och i en eventuell tvättmaskin.  Hörs konstiga ljud, syns några läckage.  Kontrollera diskmaskinens filter enligt tillverkarens anvisningar.  Kontrollera även spisfläkten och dess fettfilter. En smutsig spisfläkt är en brandrisk och lämnar matos i lägenheten.  Byt filtret vid behov. Kontrollera baksidan av kylskåpet och dammsug vid behov.  Det är också till fördel för alla om hyresgivaren installerar en brandvarnare i lägenheten även om den boende, enligt den nuvarande lagen, har ansvar för detta.

 5. 5.

  Kontrollera att tillufts- och ventilationsventiler är rena och att luften cirkulerar fritt. I dammiga bostäder kan dessa vara förvånansvärt täppta.

 6. 6.

  Kontrollera alla ytor och slitage och dokumentera gärna dessa med fotografier. Detta är till stor hjälp och eliminerar eventuella oklarheter när hyrestagaren byts.

 7. 7.

  Gör alltid själv utflyttningskontroll eller beställ kontroll av en specialist när hyrestagaren byts. Det är skäl för hyresgivaren att själv kontrollera lägenheten när hyrestagaren byts.  Det räcker inte enbart med ett textmeddelande för kontroll av bostaden när en ny hyrestagare redan har flyttat in i bostaden.  Ifall detta inte är möjligt, lönar det sig att anlita en tillförlitlig tjänsteleverantör.  Det är viktigt att dokumentera och fotografera.

 8. 8.

  Påverka vid byggnads- eller renoveringsskedet. För att undvika avloppsskador i badrummet, skulle det vara bra att ha två avlopp eller att ha avloppet invid väggen eller i ett hörn.  Det är lätt att installera nya avlopp i samband med rörrenoveringar och i byggnadsskedet.