Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet4.6.2021

Det inträffar många slags skador med släpvagnar - ”Skicket för olika lätta släpvagnar i vägtrafiken varierar, vilket också återspeglas i skadorna”

Rentav 1,1 miljoner olika släpvagnar rör sig på de finländska vägarna och många tas fram enbart för att användas under sommaren.  LokalTapiolas specialister inom ersättningstjänster gjorde en lista på de vanligaste släpvagnsskadorna. Riskställen är till exempel släpvagnskopplingen till bilen, lastningen av släpvagnen och parkeringen.Jämför och köp

Små bucklor och krockar är mycket vanliga skador med bilar men dessa inträffar också med släpvagnar. Skador inträffar speciellt vid parkering eller när släpvagnen kopplas till eller från dragbilen.

- Det inträffar ofta skador när man parkerar eller backar med en släpvagn på trånga ställen. Dessa skador beror ofta på dålig sikt och oerfarenhet att köra med släpvagn. En annan allmän skadetyp är att dragstången tar i bakluckan eller stötfångaren när man kopplar till eller från släpvagnen, berättar LokalTapiolas ersättningschef för fordonsförsäkringar Mikko Tulla.

Enligt Tulla inträffar det också skador där släpvagnens hörn tar i dragbilen och orsakar skada.  I LokalTapiolas ersättningstjänster ser man regelbundet också skadesituationer där man glömt att sätta kilar framför och bakom däcken och en parkerad släpvagn kan då, på grund av vinden eller av att den står i en sluttning, ha flyttats av sig själv och krockat med något.

- Allvarligare risksituationer med släpvagnar beror ofta på körhastigheten.  Det kan till exempel inträffa skador när man byter fil eftersom sikten bakåt är sämre på grund av släpvagnen.  Å andra sidan kolliderar andra bilister ibland i mörker med släpvagnar i trafik när körljusen inte är påkopplade eller är sönder. Som värst kan släpvagnen också lossna till exempel vid ett gupp i vägen, när låsmekanismen inte har säkrats, berättar Tulla.

De flesta släpvagnarna är lätta släpvagnar som dras av en person- eller paketbil och har en totalvikt på högst 750 kilogram och som inte behöver ha bromsar.

Hastigheter och besiktningar

- Mångfalden av och skicket för de lätta släpvagnarna som rör sig på vägarna är mycket varierande vilket syns i skadorna.  Då och då händer olyckor där däcket och hela hjulnavet till den lätta släpvagnen har lossnat till exempel på grund av att ett lager har gått sönder.  Körljusens funktion är ibland också lite si och så och som värst kan blinkrarna fungera i kors.  Eftersom det inte finns skyldighet för periodiska besiktningar av lätta släpvagnar, är det på förarens ansvar att ta hand om skicket, berättar LokalTapiolas specialist inom fordonsförsäkringar Matti Arvo.

I och med den nya vägtrafiklagen år 2020 är den högsta tillåtna hastigheten för lätta släpvagnar, som dras av en person- eller paketbil, 100 kilometer/h.  Tidigare var hastighetsbegränsningen för lätta släpvagnar 80 km/h.

- Maximihastigheten är inte samma som den rekommenderade hastigheten dvs. hastigheten ska anpassas enligt körförhållanden, dragfordonet och lasten på släpvagnen.  För en del släpvagnar är hastigheten på 100 kilometer/h alltför hög och de är inte ens konstruerade för så höga hastigheter.  Det lönar sig att fästa extra uppmärksamhet på kopplingsanordningarnas skick och slitage eftersom påfrestningarna på kopplingsanordningarna ökar när hastigheterna ökar, säger Arvo.

Alla släpvagnar och trailrar som används i vägtrafiken ska minst ha en lagstadgad trafikförsäkring.  Det räcker alltså inte enbart med bilens försäkring.  LokalTapiola ersätter årligen hundratals trafik- och kaskoskador med stöd av släpvagnarnas försäkringar.  Från den frivilliga kaskoförsäkringen ersätts till exempel kollisionsskador, skadegörelser och stölder.  Släpvagnen ska alltid vara låst för att förhindra stöld.

Kontrollera detta på släpvagnen

1) Släpvagnens låsning i dragkroken. Kontrollera regelbundet skicket för släpvagnens kopplingsanordningar och att släpvagnen fästs stadigt i dragbilen.

2) Däckens skick och lufttryck. Det är bra att i början av säsongen eller senast nu kontrollera däckens slityta och att däckbultarna har dragits åt ordentligt. Även om man kör lite med släpvagnen, förlorar däcken sina bruksegenskaper när de blir äldre.  Det rekommenderas att däcken byts med sex års mellanrum. Också skicket för släpvagnens stödhjul och att hjulet hålls uppe under körningen ska kontrolleras.

3) Ljusens och blinkrarnas funktion. Störningar i funktionen för släpvagnens ljus och blinkrar finns i bakgrunden till många risksituationer och olyckor.  Det är skäl att manuellt slå på dragbilens körljus så att man inte enbart kör med varselljus, för då är även släpvagnens bakdel mörk.

4) Använd tid för lastning. Med tanke på trafiksäkerheten är det inte obetydligt hur släpvagnen är lastad.  Vid lastningen ska man sträva efter rätt kultryck, komma ihåg de tillåtna viktgränserna samt täcka över lasten.  Om lasten ligger för långt bak på släpvagnen tenderar dragstången att lyfta bilens bakdel och körningen blir farlig.  Godset som transporteras ska surras stadigt med lastlinor även om släpvagnen har kåpa.

5) Gör lasten synlig för andra. Om godset på släpvagnen sticker ut framför eller bakom släpvagnen, ska man markera det tydligt och använda extra ljus i mörker.

6) Var extra försiktig under körning. Brådska och släpvagn är en dålig kombination. En tung släpvagn kopplad till fordonet ändrar väsentligt köregenskaperna.  Det blir svårare att behärska lasten i kurvor och svängar och tilläggsmassan betyder även att bromssträckan blir längre i höga hastigheter. Kom även ihåg att ställa in bilens sidospeglar så att du har bra sikt bakåt och ser bredvid släpvagnen.