Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Arbetsliv18.3.2021

Dessa av arbetsgivaren erbjudna förmåner uppskattar finländarna – skillnader finns beroende på ålder

Enligt LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning uppskattar finländarna mest en omfattande företagshälsovård när det gäller personalförmåner som arbetsgivaren erbjuder. Cirka två av fem finländare berättar att de uppskattar ekonomiskt stöd för motion samt lunchförmån. Nästan lika många uppskattade frivilliga försäkringar som arbetsgivaren erbjuder. Enligt experten finns det tecken på att personalförmånerna kommer att ändra.

I LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning som beställdes av Kantar TNS i januari 2021 fick respondenterna berätta vilka personalförmåner de uppskattar. Den mest uppskattade förmånen är klart och tydligt en omfattande företagshälsovård som nämndes av 70 procent av respondenterna. En omfattande företagshälsovård är viktig särskilt för personer i medelåldern och 80 procent av respondenterna i åldrarna 35-44 och 45-54 uppskattar förmånen. Vad gäller yrkesgrupperna så anser högre tjänstepersoner och direktörer att företagshälsovård är en mycket värdefull förmån.

- Coronan har säkert också en inverkan på åsikterna då man märkt att den offentliga hälsovården är belastad och operationsköerna blivit längre. Samtidigt har den utdragna social- och hälsovårdsreformen bidragit till att olika hälsoförsäkringar ökat i popularitet även vad gäller privata försäkringar. Även arbetsgivarna har märkt att en omfattande företagshälsovård är viktig för personalen samtidigt som det är bra för företaget att arbetstagarna får snabbt vård och kan återgå till arbetet. På den finska försäkringsmarknaden har till exempel antalet sjukkostnadsförsäkrade som omfattas av företagshälsovård ökat nästan 1,5-faldigt under de senaste tio åren, säger chief underwriter Stefan Sippel vid LokalTapiola.

Förmåner som främjar välmående lockar

Enligt enkäten Vardagsgranskning uppskattar finländarna näst mest ekonomiskt understöd för motion (40 procent) och att arbetsgivaren erbjuder lunchförmån (39 procent). Även olika frivilliga försäkringar som arbetsgivaren erbjuder uppskattas av cirka två femtedelar (37 procent).

- Allt flera anser att arbete inte längre är allt i allo samtidigt som fritiden betyder mycket för människorna. Man ser arbetet som en möjlighet att ha en bra fritid. För många är det viktigt att ta hand om sig själv och motionera och det har betydelse även för arbetsgivaren då motion och välmående upprätthåller arbetsförmågan.

Sippel har under många år arbetat med personallösningar i företag och han har märkt att det håller på att ske en viss förändring av personalförmånerna.

- De traditionella förmånshelheterna såsom lunchförmån, försäkringar och understöd för motion är i en brytningstid. Företagen får intryck och idéer från globala och internationella aktörer även vad gäller personalförmåner och i framtiden kan det hända att företagen erbjuder personalen helt nya förmåner, till exempel elbilar eller städ- och tvättjänster.

Förmåner som intressentgrupper erbjuder är viktiga för yngre personer

Svaren varierar beroende på ålder. De som är yngre än 25 tycker det är viktigt att få ekonomiskt stöd för arbetsresor och de är även mer intresserade av rabatter på intressentgruppers produkter och tjänster (31 procent). Nästan hälften av dem sade även att lunchförmån är viktig.

- För äldre arbetstagare är det typiskt att omfattande och konkreta anställningsförmåner är viktigare. Bland yngre personer märker man klart och tydligt att de tycker att saker som har att göra med arbetsgivarens ansvar är viktiga och att de uppskattar förmåner som gör det möjligt att ha bra fritidssysselsättningar. Med dessa förmåner kan arbetsgivaren profilera sig även inom sin egen sektor och göra företaget mer lockande än andra företag.

En dryg fjärdedel av de finländska respondenterna berättar att de uppskattar tilläggspensionsförsäkring som arbetsgivaren erbjuder.

- Olika försäkringsförmåner är även ett bra sätt för arbetsgivaren att binda personalen. Många finländare funderar kanske på sitt uppehälle under den kommande pensionstiden och en stor del av de förmåner arbetsgivaren erbjuder upphör i allmänhet när pensionen börjar. Olika frivilliga försäkringar som arbetsgivaren erbjuder är beaktansvärda konkurrensfaktorer, särskilt inom vissa branscher och yrken. För arbetstagaren är det lätt att se det ekonomiska värdet i sådana förmåner.

Direktörer är intresserade av motionsförmåner och personalfonder

Av finländarna som svarat på enkäten uppskattar fler direktörer än genomsnittet (30 procent) en personalfond medan endast cirka var tionde av alla finländare anser att en personalfond är en viktig förmån. Över hälften av tjänstepersonerna nämner att ekonomiskt understöd för motion är viktigt. För dem är även lunchförmån viktig och cirka hälften av direktörerna och tjänstepersonerna nämnde lunchförmån.

- Särskilt direktörer har kanske en ekonomisk situation där inkomsterna ger en grundläggande trygghet vilket gör att saker som kan öka förmögenheten är viktiga för dem. Å andra sidan är en personalfond en premieringsform som omfattar hela personalen i företaget.