Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten
Säkerhet 16.2.2021

Elcykelstölder ökar kraftigt – Förra årets cykelboom satte fart även på tjuvarna

Enligt polisens statistik stals redan mer än tusen elcyklar förra året. Samtidigt ökade också stölder av andra cyklar. Tjuvarnas ökade intresse för värdefulla cyklar har också noterats hos försäkringsbolagen. Vi sammanställde metoder för att skydda din cykel från långfingriga.

De exceptionella förhållandena under coronapandemin ledde till att intresset för cykling ökade förra året. Försäljningen av cyklar ökade med cirka en tredjedel i sportbutikerna , och även elcyklarna slog till sist igenom. Det ökade intresset för cykling återspeglas i stöldstatistiken. Enligt nyligen publicerad statistik från Polisstyrelsen, stals cirka 15 procent fler cyklar år 2020 än under föregående år och elcykelstölderna ökade med hela 66 procent. Totalt polisanmäldes mer än 23 700 cykelstölder förra året, varav 1061 gällde elcyklar.

I praktiken var alltså ungefär var tjugoandra cykel som under det senaste året anmäldes stulen en elcykel.

- Även om elcykelstölder fortfarande utgör en mycket liten del av alla stölder är de helt klart en växande trend. När det gäller elcyklar kan den ekonomiska förlusten också bli större än tidigare om ägaren inte får tillbaka cykeln. I de elcykelstölder som vi fått kännedom om har cyklarnas värde varierat mellan cirka 800–4000 euro, säger polisinspektör Tuomas Pöyhönen från Polisstyrelsen.

Samma utveckling syns hos försäkringsbolagen. De cykelstölder som LokalTapiola fick kännedom om ökade med över en tiondedel förra året och särskilt snabbt ökade elcykelstölderna. Deras antal fördubblades nästan från knappt hundra till närmare tvåhundra jämfört med året innan. I enskilda fall anmäldes flera stulna elcyklar på samma gång. Sammanlagt betalade LokalTapiola ersättningar för cykelstölder från hemförsäkring med cirka två miljoner euro förra året.

- De mest värdefulla cyklarna som vi ersatte var elassisterade mountainbikes till ett värde av cirka 7000 euro. För detta pris skulle man redan få en mindre bil, så det är tur att ägarna hade hemförsäkring som skydd. Där bilstölderna har minskat stjäls det nu alltmer värdefullare cyklar. Detta förvånar naturligtvis inte eftersom det finns fler av dem i trafiken än tidigare och tjuvarna kan få ett bättre pris för dem än för en vanlig cykel, säger Antti Määttänen som är utvecklingschef för boendesäkerhetstjänster i LokalTapiola.

Polisen eller försäkringsbolagen får inte kännedom om alla cykelstölder. Det kan också finnas fler elcykelstölder än vad som anges ovan, eftersom dessa har sållats ur polisens och LokalTapiolas statistik med sökorden som är relaterade till elcykling. Det finns många olika elcyklar, men vanliga är till exempel elassisterade cyklar, där en motor hjälper tramparen upp till en hastighet på högst 25 kilometer i timmen.

Nya typer av stölder – nya metoder för förebyggande?

- Det lönar sig att reagera på detta växande stöldfenomen, om vi inte vill att det ska bli ett hinder för ökad cykling, säger Määttänen.

Den ökade populariteten för cykling och särskilt elcykling har vi redan väntat på i Finland under många år. I år kan den nya cykelförmånen samt skrotningspremien för gamla bilar som också kan användas för att köpa en elassisterad cykel bidra till detta vid sidan av coronapandemin och investeringar i infrastruktur.

Av stöldstatistiken framgår att cyklar stjäls under hela året, även under vintern. Under början av året har hundratals cyklar och tiotals elcyklar redan anmälts stulna till polisen. Förutom från allmänna platser kan cykeln bli stulen till exempel från förrådet eller annat förvaringsutrymme.

- Förra året fick vi kännedom om tiotals stölder av elcykelbatterier. Därför lönar det sig för cyklisten att utöver att låsa själva cykeln även låsa fast löstagbara delar eller att ta dem med sig. För utredningen av elcykelstölder lönar det sig att utöver cykelns ramnummer även anteckna kännetecken för batterier och till exempel skärmar, säger polisinspektör Pöyhönen.

Polisen väntar ännu på hur eftermarknaden för stulna elcyklar kommer att se ut. Pöyhönen tror att en del även av de värdefulla cyklarna kommer att säljas via handelsplatser på webben, men en del tjuvar kommer att ändra cykeln så att den inte längre går att identifiera och även att ha den för eget bruk.

- Ett sätt att förebygga stölder av elcyklar skulle kunna vara att registrera dem. För närvarande måste alla motorfordon som används i trafiken registreras och det skulle även kunna vara en riktning för cyklar. Det skulle slå botten ur handeln med stöldgods och göra det lättare att återlämna cykeln till sin ägare, föreslår Antti Määttänen.

Han väntar också att cykeltillverkarna i något skede till exempel börjar installera startspärrar eller spårare på elcyklarna. Det kan dock ta år innan det.

- Fram till dess är den säkraste lösningen för cyklisten att ta in en dyr cykel alltid när det är möjligt. I ett höghus kan det vara svårt att få upp en tung elcykel till lägenheten, men bostadsaktiebolaget kan se till att cykelförrådens lås är i skick och att det finns en cykelställning där man kan låsa fast dem i ramen, säger Määttänen.

  • När du köper en cykel ska du spara dess ramnummer och kännetecken på eventuella löstagbara delar. Anteckna cykelns märke, modell och storlek. Spara inköpskvitto.

  • Fotografera cykeln. Fotografera även eventuella kännetecken som kan vara till hjälp för att utreda en stöld.

  • Fäst alltid cykelramen med ett lås vid ett fast föremål. Använd till exempel ett U-lås. Dessutom kan du använda cykelns fasta lås eller annat extra lås.

  • Förvara alltid en värdefull cykel inomhus när det är möjligt.

  • Akta dig för att köpa en stulen cykel. En person som medvetet köper stöldgods kan till och med göra sig skyldig till häleri. Ett tecken på att cykeln är stulen kan till exempel vara exceptionellt billigt pris, inköpskvitton saknas eller säljaren har bråttom.

  • Se till att din hemförsäkring är ikraft och säkerställ dig om att maximiersättningen för din cykel är tillräcklig. På försäkringen för elcyklar inverkar deras klassificering i fordonslagen. Cyklar indelas på basis av effekt, maxhastighet och motorns funktionssätt i elassisterade cyklar och cyklar som är utrustad med motor och mopeder .

    • LokalTapiolas hemförsäkring omfattar stöld av elassisterade eller motoriserade cyklar. Om cykelns effekt överstiger 1 kW eller motorn fortsätter att assistera trampningen i hastigheter som överstiger 25 km/h, är det enligt lagen redan fråga om en moped. En sådan cykel omfattas inte av hemförsäkringen, men det är möjligt att teckna en kaskoförsäkring som omfattar stölder för den.

    • Cyklar med en effekt på över 250 watt eller över 25 km/h som drivs med motor utan att man trampar ska också ha en trafikförsäkring. Trafikförsäkringen ersätter personskador vid en olycka. Du kan bekanta dig närmare med klassificering och försäkring av elektriska förflyttningshjälpmedlen till exempel på Traficoms och Trafikförsäkringscentralens webbplats.

Om din cykel blir stulen, gör alltid en polisanmälan. Sök därefter ersättning från ditt försäkringsbolag. LokalTapiolas försäkringskunder kan göra skadeanmälan här.

Källa: Polisen, LokalTapiola