Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet12.2.2021

På väg till en hyrstuga? Minska brandrisken genom att kontrollera dessa saker

Coronapandemin har ökat efterfrågan på hyrstugor. Vintersemestern blir tryggare när både hyresvärden och hyresgästen tar hand om brandsäkerheten. Vi har samlat råd om hur båda kan förebygga farosituationer.Bekanta dig och köp

Under coronapandemin vill många semesterfirare undvika folkmassor och söker möjligheter för friluftsliv. Efterfrågan på hyrstugor ökade kraftigt redan under sommaren och inför vintersemestrarna har det kommit uppgifter om att bokningsböckerna har fyllts snabbt på många semesterorter i Finland. För att göra semestern så trygg som möjligt, lönar det sig att förebygga brandriskerna på inkvarteringsstället.

- Brandsäkerheten i hyrstugor har varit i rubrikerna under de senaste åren och av goda skäl. Genom att förbereda sig i förväg kan man förebygga bränder och det är förstås till fördel för både hyresgästerna och fastighetsägarna. Det viktigaste är att trygga människoliv, men genom samma åtgärder kan man också skydda egendom, säger ersättningschef Jussi Korpelainen från LokalTapiola.

Efter stugbranden i Levi våren 2019 rekommenderade Olycksutredningscentralen förbättringar i brandsäkerheten för hyrstugor. Enligt Olycksutredningscentralen ska hyresgivaren av en stuga eller semesterbostad se till att gästerna har tillräckliga uppgifter om tryggt boende och om hur man ska agera vid en olyckssituation. I hyresobjektet ska bland annat finnas ett tillräckligt antal brandvarnare, en brandsläckare och en brandfilt. Det ska även finnas någon typ av nödutgång från sovutrymmena.

- Det är ägaren som ska se till att anordningarna fungerar och att hyresgästerna får tillräckliga anvisningar. När man kommer till hyresobjektet lönar det sig att bekanta sig med säkerhetsanvisningarna. Semestern kan till exempel börja med en stuginspektion: man kontrollerar var handbrandsläckningsutrustningen och nödutgångarna i stugan finns och att brandvarnarna fungerar, säger Korpelainen.

- När en eldsvåda inträffar måste man kunna agera snabbt, men i en främmande stuga är det kanske inte så lätt. Hyresvärden kan öka hyresgästernas säkerhet till exempel genom att ha seriekopplade brandvarnare, så väcker brandvarnaren hela huset på natten. Även den årliga sotningen av eldstäder förebygger sotbränder och andra brandrisker, säger projektdirektör Antti Määttänen från LokalTapiola.

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK) har gjort upp säkerhetsanvisningar och en kontrollista för den som hyr ut sin stuga eller lägenhet tillfälligt. Vi samlade nedan de viktigaste anvisningarna om brandsäkerheten.

Stuguthyraren, kontrollera åtminstone dessa:

 1. 1.

  Skaffa en brandvarnare till varje sovutrymme och till utrymningsrutterna

 2. 2.

  Säkerställ dig om att el- och gasapparater är hela och trygga att använda

 3. 3.

  Skaffa en brandfilt och handbrandsläckare och placera dem på en synlig plats

 4. 4.

  Säkerställ dig om att utrymningsrutterna fungerar i en nödsituation – kan fönstren öppnas snabbt vid behov?

 5. 5.

  Ge gästerna anvisningar om hur de använder bastun, eldstaden och till exempel torkskåp

 6. 6.

  Samla den viktigaste säkerhetsinformationen till exempel nära ytterdörren: varifrån man vid behov kan få hjälp och stugans exakta position

 7. 7.

  Berätta redan i hyresannonsen och i mån av möjlighet när gästerna anländer hur du tagit hand om säkerheten i stugan

Stuganvändaren, bekanta dig med dessa vid hyrning:

 1. 1.

  Redan när du väljer inkvarteringsställe kan du ta reda på vilken information som finns om objektets säkerhet

 2. 2.

  Kontrollera vid ankomsten till stugan att det finns tillräckligt med fungerande brandvarnare och handbrandsläckningsutrustning. Du kan testa brandvarnarnas funktion genom att trycka på testknappen. Läs mera om brandvarnarnas funktion här.

 3. 3.

  Bekanta dig med räddningsanvisningarna och utrymningsrutterna. Säkerställ dig om att alla medresenärer vet hur man agerar vid ett brandtillbud

 4. 4.

  Följ de bruks- och säkerhetsanvisningar som hyresvärden gett. Om du har frågor eller märker några brister, ska du kontakta hyresvärden eller uthyrningsföretaget

 5. 5.

  Ta reda på stugans exakta position. I glesbygden kan hjälpen finnas långt borta så vid en nödsituation kan exakta adressuppgifter försnabba tillgången till hjälp. Om du tillkallar hjälp via appen 112 Suomi, får nödcentralen automatiskt koordinaterna till stugan

Källa: SPEK

Vems försäkring ersätter skador på hyrstugan?

 • Stugägarens hemförsäkring gäller även när stugan hyrs ut till utomstående. Hemförsäkringen ersätter inte alla skador som orsakats av hyresgästen, så för att säkerställa ett tillräckligt omfattande försäkringsskydd är det bra att teckna försäkringen Lägenhetsskydd, särskilt om stugan hyrs ut regelbundet.

 • Hyresgästens hemförsäkring täcker skador t.ex. stöldskador på den egna egendomen som tagits med på resan. Ansvarsförsäkringen som ingår i hemförsäkringen kan också ge skydd vid plötsliga skador som orsakas hyresobjektets konstruktioner.

 • Det lönar sig att vid behov kontrollera omfattningen av det egna försäkringsskyddet, eftersom det finns skillnader i villkoren för olika försäkringar och försäkringsbolag.