Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Arbetsliv4.2.2021

Pensionsförmånen som arbetsgivaren betalar kan avsevärt höja den vanliga ålderspensionen - se exempel på hur Majas och Meris ålder påverkar pensionen

Tilläggspensionsförmånen som arbetsgivaren erbjuder kan öka inkomsterna under ålderspensionen. Till pensionärer som fick tilläggspension betalades i fjol i genomsnitt 729 euro, utöver ålderspension, vilket är cirka 40 procent av finländarnas genomsnittliga pension år 2019. Långsiktigt sparande ökar pensionspotten betydligt mera och skillnaden blir flera hundra euro.Bekanta dig

Tilläggspensionen kan avsevärt förbättra inkomsterna under pensionstiden. Den är en förmån som arbetsgivaren erbjuder och som betalas utöver den normala lagstadgade pensionen. Därför kan en pensionär få betydligt bättre inkomster än normalt.

Om du drömmer om att gå i pension tidigt, skulle idealet vara att arbetsgivaren i sin helhet skulle betala tilläggspensionen. Då skulle det vara möjligt att gå i pension redan före den lagstadgade pensionsåldern och tilläggspensionen skulle ge månadsinkomster. Det skulle till exempel också vara möjligt att bedriva egen företagsverksamhet.

- Åldern för att lyfta tilläggspensionen som arbetsgivaren erbjuder kan också göra det möjligt att gå i pension redan före den egentliga åldern för ålderspension uppnås. Då kan arbetstagaren börja lyfta pension redan före arbetskarriären är över till exempel vid 60 års ålder och lyfta bara tilläggspensionen, berättar LokalTapiolas expert inom personalrisker Tuomo Mikolanniemi.

Om du vill, kan du fortsätta arbeta under pensionstiden

Tilläggspension kan lyftas om man så önskar även om man förvärvsarbetar. Det förutsätter inte heller att man börjar lyfta den lagstadgade arbetspensionen. Tilläggspensionen börjar ofta lyftas vid 61-62 års ålder.

- Du kan börja lyfta tilläggspensionen redan före du helt lämnar arbetslivet, till exempel när du vill gå ner i arbetstid. Många som är på slutrakan av arbetskarriären vill göra en mjukare övergång och till exempel arbeta bara tre dagar i veckan, berättar Mikolanniemi.

Ska jag lyfta tilläggspension resten av livet eller under en bestämd tid?

Längden på tilläggspensionen fastställs avtalsspecifikt. Man kan avtala om att pensionen lyfts under en bestämd tid till exempel under tio år eller så kan den vara livslång. Över hälften av dem som lyfter tilläggspension lyfter sin pension under en på förhand bestämd tid, i genomsnitt under tio års tid.

- Beloppet av månadspensionen som lyfts under hela livstiden är mindre än om motsvarande pensionsbesparingar skulle till exempel lyftas under tio års tid. Men pensionen som lyfts i pensionsåldern har den fördelen att den garanterar ytterligare inkomster under resten av livet. Månatliga tilläggspensioner som fördelas under en längre tid kan också vara förmånligare med tanke på den personliga beskattningen eftersom tilläggspensionen beskattas som förvärvsinkomster, berättar Mikolanniemi.

Så här mycket inverkar lång pensionsspartid på pensionspotten

Spartiden före pensionsåldern och avkastningarna på besparingarna har stor betydelse för storleken på pensionen som betalas i sinom tid. Genom att börja spara i god tid kan man få klart bättre tilläggsinkomster under pensionstiden.

Exempelberäkning: Såhär syns eurobeloppen i pensionsinkomsterna

Arbetsgivaren tecknar för en grupp på två personer en tilläggspensionsförsäkring där man för båda som pensionsbesparingar årligen betalar en premie enligt månadslönen, i detta exempel 3 600 euro per år. Meri är född 1980 och Maja 1965. Båda börjar lyfta tilläggspensionen vid 65 års ålder och lyfter den under hela livstiden.

De månatliga pensionsbeloppen skulle vara följande:

Arbetstagare Meri (f. 1980)

  • Med en förväntad avkastning på 2 % skulle den månatliga pensionen vara cirka 300 euro.

  • Med en förväntad avkastning på 5 % skulle den månatliga pensionen vara cirka 630 euro.


Arbetstagare Maja (f. 1965)

  • Med en förväntad avkastning på 2 % skulle den månatliga pensionen vara cirka 150 euro.

  • Med en förväntad avkastning på 5 % skulle den månatliga pensionen vara cirka 230 euro.

Talen och exemplen i artikeln är riktgivande och gäller LokalTapiola Livbolagets premiebaserade TOP-gruppensionsförsäkring. Uppgifterna grundar sig på situationen år 2020.