Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet19.1.2021

Rör, värme och halka – undvik dessa vinterskador i hemmet

Vi har snabba temperaturväxlingar i Finland nu. Först hade vi sträng kyla, men på många ställen visar väderprognoserna redan nollgradigt före. Milt väder kan avslöja frusna rör eller göra gårdsplanen hal. När vintervädret slår om lönar det sig att åtminstone fästa uppmärksamhet på rörens skick och riskerna med uppvärmning och halka.Bekanta dig och köp

I hela Finland har rått vinterväder under början av året. Den hårda kölden har också bitit sig fast i landets södra delar, men nu visar prognoserna ställvis redan några plusgrader. När vädret blir mildare kan rörbräckage som orsakats av frysning komma fram eller orsaka vattenskador. Snabba temperaturväxlingar innebär också många risker i samband med uppvärmning och halka. Vi listade tre saker som du ska vara uppmärksam på hemma och på stugan.

1) Kölden söndrar rören – var uppmärksam när rören tinar

Milt väder efter köldperioder syns ofta som anmälan om läckageskador hos försäkringsbolagen.  Bruksvattenrör som frusit när det har varit kallt prövas när vädret snabbt blir milt eller kallare igen snart därefter. Hemma märker man ofta ett rörläckage snabbt, men särskilt i stugan kan vatten ibland sippra ut under en lång tid.

- De största skadorna beror ofta på situationer där vattnet har lämnats på i fritidsstugan och läckaget har hunnit pågå i ett par dagar eller veckor. I de värsta fallen har ett tjugo centimeter tjockt islager hunnit bildats på golvet. För att undvika dessa otrevliga överraskningar ska huvudavstängningsventilen alltid vara stängd när byggnaden står tom i några dagar. Särskilt i stugorna lönar det sig att tömma rören inför vintern, om man inte använder byggnaden regelbundet, säger ersättningsdirektör Jussi Korpelainen i LokalTapiola.

För att förhindra att rören fryser lönar det sig att ha tillräcklig grundvärme i byggnaden. Man kan till exempel underlätta värmecirkulationen genom att ha mellandörrarna öppna inomhus och genom att flytta möbler som finns längs väggarna. Då når värmen också rören som finns  längs ytterväggarna. En gammal metod är också att låta kranen droppa lite under natten vid sträng kyla.

- Ett tecken på att rören har frusit är att vattnet kommer ur kranen med ett lägre tryck än vanligt. Likaså kan man se en förändring i vattenförbrukningen på vattenmätaren, säger Korpelainen.

- Om du misstänker att rören har frusit ska du alltid tillkalla en specialist för att tina dem. Du får inte tina rören på egen hand till exempel med öppen eld eller varmluftsfläkt. Då finns risk inte bara för brandskador och att röret går sönder utan också att elden sprider sig till andra delar av byggnaden.

2) Eldstäder och element strålar värme – undvik farorna

När vädret blir kallare och vid nattfrost ökar många uppvärmningen i hemmen genom att elda i eldstäder eller genom att vrida upp elementen. På stugan eller i garaget och förvaringsutrymmena tar man kanske också i bruk extra element och värmare.

- Det lönar sig att ta det säkra före det osäkra när man värmer så att den stränga kylan inte leder till en eldsvåda. Om eldstaden inte har använts på länge lönar det sig att värma den lite åt gången och att lägga på ved med måtta. Plötslig uppvärmning av en eldstad till exempel i stugan, kan leda till skador på eldstaden eller skorstenen och i värsta fall orsaka en eldsvåda, säger projektdirektör Antti Määttänen i LokalTapiola.

Läs mer: Hundratals bränder får sin början från eldstäder varje år – såhär kan du minska brandriskerna

Det lönar sig att ta in veden i god tid för torka och värma upp inomhus före du gör upp en brasa. Veden brinner bäst och renast när den är torr.
Määttänen vill också påminna oss om riskerna med element och tilläggsvärmeapparater.

- Om ett elektriskt element står på för fullt ska du inte hänga på det  kläder eller annat brännbart som skulle kunna börja brinna. Det lönar sig att vara särskilt försiktig med flyttbara byggvärmare. De har förvånansvärt långa säkerhetsavstånd, som det lönar sig att säkerställa sig om i bruksanvisningen. Dessutom ska man placera värmarna så att de inte kan stjälpa, säger Määttänen.

3) Var försiktig så du inte halkar på gårdsplanen

Temperaturväxlingarna kan på vintern bli en överraskning när du stiger ut ur hemmet. Finländarna vet att det ofta är halt på vintern, men den verkliga blixthalkan kan bero på snabba  temperaturväxlingar.

- Det lönar sig att vara särskilt försiktig de dagar när kylan snabbt har övergått i milt väder eller temperaturen har stigit från minusgrader till plusgrader. Det kan vara mycket halt på isig mark eller i trappor om det har bildats fukt eller finns smältvatten eller tunt lager snö på ytan. Sådana morgnar går jag inte ut för att hämta posten i tofflorna och jag  går inte heller ut ens på en liten länk med hunden i träningsskorna, säger Määttänen.

I Finland orsakas årligen tusentals halkningsskador och även allvarliga skador som beror på fall till följd av halka. Du kan även hemma förbereda dig på halka, till exempel genom att följa  varningar för halt fotgängarväder, genom att reservera tid när du beger dig ut i trafiken och genom att använda broddar eller dubbskor. Ett sätt är också att sanda gårdsplanen. Fler aktuella tips för förberedande vid halka finns på Håll dig upprätt -kampanjens webbplats.