Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten
Säkerhet 17.11.2020

Var fjärde förare har varit nära att somna bakom ratten – ”Trötthet ligger bakom många kollisioner med dödlig utgång”

LokalTapiolas enkät visar att många finländare kört när de varit farligt trötta och att många även varit rädda när de åkt med en trött förare. Enligt utredaren har trötthet på ett eller annat sätt bidragit till var femte fordonsolycka med dödlig utgång under de senaste åren. Man kan plötsligt bli trött även på dagen. Läs nedan hur du kan undvika risker förknippade med trötthet i trafiken.

Trötthet är en stor risk i trafiken men tyvärr även en mycket bekant sak för många finländare enligt LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning. Enkäten visar att var fjärde respondent har varit nära att somna bakom ratten och lika många, det vill säga 25 procent, berättar att de kört även om tröttheten försämrat iakttagelseförmågan. Fyra procent av respondenterna har själv somnat bakom ratten och lika många har varit passagerare när föraren somnat bakom ratten. Var tionde berättar att de varit rädda att åka med en trött förare.

- Rädslan är lätt att förstå för man förlorar lätt kontrollen över bilen även om man bara slumrar till en liten stund. Bilen kan då hamna i filen för mötande trafik eller åka av vägen. Med tanke på hur mycket det i dagens läge talas om sömnbrist och utmattning är det egentligen tur att hälften av respondenterna i enkäten inte ännu råkat ut för en farlig situation i trafiken på grund av trötthet, säger Tapani Alaviiri som är direktör med ansvar för trafiksäkerhet vid LokalTapiola.

Många dödfall i trafiken beror på trötthet

Olycksfallsutredarna ser ofta i sitt arbete vad trötthet kan leda till. Olycksfallsutredare Niina Sihvola vid Institutet för Olycksinformation (OTI) berättar att under åren 2014–2018 har somnande, trötthet eller minskad vakenhet på ett eller annat sätt bidragit till var femte motorfordonsolycka med dödlig utgång som skadekommissioner undersökt. Under dessa år var antalet olycksfall som beror på förarens trötthet totalt 186.

- I sju procent av fallen ansågs olyckan ha orsakats av att föraren somnade eller av att förarens vakenhet minskade. Antalet fall då trötthet eller minskad vakenhet ansågs ha varit en bakgrundsfaktor till olyckan, det vill säga inte själva orsaken, var lite fler. Alkohol och andra berusningsmedel är ofta förknippade med olycksfall som beror på trötthet och i vart tredje av fallen ovan körde föraren berusad, säger Sihvola.

Förarens trötthet eller minskade vakenhet kan vara en risk även för fotgängare och cyklister. Under åren 2014–2018 uppskattade skadekommissionerna att trötthet var en bidragande faktor i 11 olycksfall som ledde till en fotgängares eller cyklists död.

Ofta på landsvägen – även i dagsljus

Trötthet bakom ratten kan bero på många olika orsaker. Utöver brist på vila kan vakenheten minskas av till exempel sjukdomar eller mediciner. Även långa och tråkiga färder och att köra i kö kan göra ögonlocken tunga.

- Olycksfall som beror på att man somnat inträffar ofta på landsvägen. Få somnar i tätortstrafiken även om trötthet när man kör i tätort kan orsaka farliga situationen på grund av till exempel minskad reaktionsförmåga eller felaktig iakttagelse, säger Sihvola.

Enligt olycksfallsutredningarna somnar folk bakom ratten oberoende av tiden på dygnet. En överraskande stor del av motorfordonsolyckorna med dödlig utgång åren 2009–2018, totalt 63 procent, skedde på dagen, det vill säga mellan klockan sex på morgonen och klockan sex på kvällen. Risken är högre under efternatten: var fjärde olycksfall som beror på somnande sker mellan midnatt och klockan sex på morgonen.

- Unga förare råkar oftare ut för olycksfall på småtimmarna och äldre förare på eftermiddagen, berättar Sihvola.

Är det högre risk att råka ut för en kollision på grund av trötthet under den mörka årstiden? Utgår man från statistiken så är svaret nej. Enligt Sihvola har ett avsevärt antal dödsfallsolyckor under de senaste tio åren som berott på att föraren somnat skett på sommaren; nästan hälften under perioden juni-september.

- Tröttheten kan komma överraskande under sådana stunder man inte kunnat förbereda sig på. Vi kanske inte alltid tänker på att till exempel arbetet och vardagssysslorna kan göra att man är mycket trött när man åker hem efter arbetsdagen. Vi är bättre på att förbereda oss inför långa sträckor, till exempel när vi åker på en semesterresa. Det lönar sig dock alltid att känna efter hur man mår och hur pigg man är före man sätter sig bakom ratten, säger Tapani Alaviiri.

  • Trötthet påverkar föraren på många olika sätt i likhet med alkohol. Kör- och reaktionsförmågan kan försämras och olika åtgärder kräva mer tid än normalt.

  • Tydliga tecken på trötthet är gäspningar och tunga ögonlock. Även koncentrationsförmågan kan försämras och då kan det hända att man missar trafikmärken och vägvisare.

  • Det är viktigt att sova ordentligt före man kör. Man bör undvika att köra på småtimmarna klockan 01–06 då risken att somna bakom ratten är hög. Undvika att äta ”tung” mat och drick absolut inte alkohol före din färd. Kanske du hinner ta en tupplur före färden om du känner dig matt?

  • Ska man köra långa sträckor lönar det sig att reservera tillräckligt med tid så att man kan ta många pauser och till exempel dricka koffeinhaltiga drycker. Ibland kan det hända att man måste ta en paus med körandet. En liten tupplur på parkeringsplatsen kan vara till hjälp.

  • Hurdant före? Utöver den egna orken är det bra att beakta föret. Till exempel dålig sikt eller snöblandat regn kräver lite mer än normalt av föraren. Tillsammans kan dessa faktorer öka risker av trötthet. Anvisningar för att förbereda sig för halt före hittar du här .

Källa: Trafikskyddet

LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning besvarades av 1 070 finländare under perioden 25.9–1.10.2020. Respondenterna representerar Finlands befolkning i åldrarna 15–74 år, med undantag av Åland. Enkäten genomfördes av Kantar TNS och dess felmarginal är 3,1 procentenheter.