Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten
Lant- och skogsbruk 13.10.2020

Nu är det dags att kontrollera oljecisternen – tips för att förhindra en svårupptäckt oljeskada

För många lantbruk börjar de brådaste veckorna vara över och oljecisternerna står tomma då oljan gått åt till maskiner och anordningar. Om cisternen inte kontrollerats under de senaste åren är det bra att göra det nu när den står tom. Oljeskador på lantbruk är miljöproblem som till en början kan vara svåra att upptäcka.

Oljecisternerna på lantbruk måste vara typgodkända av tillverkaren men det hör till lantbrukarens ansvar att kontrollera dem. Lagen förpliktar inte till kontroll om cisternen inte finns under jorden eller på ett grundvattenområde. I vissa fall kan dock kommunen kräva ett visst underhåll.

Grundregeln är dock att låta en expert kontrollera cisternen med tio års mellanrum. Behöriga inspektörer finns listade på Tukes webbplats.

- Många lantbruk är noggranna med att se till att oljecisternerna är i skick men många glömmer också att ta hand om dem. Efter höstarbetet står oljecisternerna ofta tomma och då är det bra att kontrollera dem före påfyllningen, säger Teppo Raininko som är utvecklingschef vid LokalTapiolas ersättningstjänst.

Priset på brännolja sjönk kraftigt under våren. Redan en liten prissänkning är betydande när oljeförbrukningen är tusentals liter per år.

- Många har kanske inte kunnat motstå frestelsen att lagra brännolja i cisterner som nödvändigtvis inte är så säkra.

En svårupptäckt skada

Vid skador på oljecisterner är det typiskt att man inte upptäcker något före förstörelsen blivit stor. En cistern i dåligt skick kan till exempel sippra ut olja från botten under en lång tid.

- Oljan kan sippra ut i jordmånen under flera månader innan man märker något och särskilt om cisternen inte ligger på ett hårt underlag som gör det lättare att upptäcka oljan.

Ytan på cisternen kan ha slitits under årens lopp och till slut kan till exempel den rostiga plåten ge vika när tanken fylls och trycket ökar.
Oljetankar kan även få plötsliga skador och misstag sker.

- Det kan till exempel hända att man backar med traktorn eller arbetsmaskinen på cisternen och då kan det gå illa om man har otur. De flesta pumpar har nuförtiden en så kallad hävertstopp men det sker fortfarande varje år skador när en slang som fallit till marken läcker olja. Man måste även vara försiktig när man tömmer tanken på vatten via bottenventilen, säger Raininko.

- En täckt reservoar under cisternen hindrar i de flesta fall oljan från att hamna i terrängen. Oljeskador blir dyra och ofta är det ägaren av cisternen som måste stå för kostnaderna vid långsamt uppstående skador. Det har hänt sig att man varit tvungen att riva hela byggnader när olja läckt ut i jordmånen under byggnaden.

Medfarna cisterner hittar man ofta på gårdar som inte längre odlar aktivt.

- På sådana gårdar är cisternerna ofta tiotals år gamla och det känns inte längre aktuellt att underhålla dem när verksamheten ändå ska köras ner. Olja som läcker ut i jordmånen kan vara en dödsstöt för ägarens ekonomi.

Stölder kan förebyggas med lås

Det sker även många oljestölder varje år. Ofta finns cisternerna på platser där tjuvarna kan arbeta relativt ostört.

- Ett effektivt sätt att förebygga stölder är övervakning samt att sätta ett lås på påfyllningsöppningen och slangen. Att slangen till handpumpen har hävertstopp som hindrar olja att rinna ut från slangen efter pumpandet minskar omfattningen av en eventuell skada och ökar den allmänna säkerheten, säger Raininko.

Det lönar sig att ställa cisternen på en plats där gräset inte kan växa under den. Under årens lopp skrapar gräs och växter under cisternen loss färgen och fuktar botten från utsidan. Redan små läckagen kan lätt upptäckas när cisternen står på en betongplatta eller ett annat fast objekt.

- När cisternerna är kontrollerade och i skick lönar det sig att fylla dem över vintern så att det inte bildas kondens i dem när temperaturen varierar. Vatten är tyngre än olja och faller till botten av cisternen där vattnet bildar rost. Ren olja är ju i sig ett rostskyddsmedel. Cisternen hålls i bra skick länge när den är fylld med ren olja och färgytan är oskadd, säger Raininko.

  • Låt ett proffs kontrollera med tio års mellanrum

  • Betongplatta under cisternen

  • Låsbar påfyllningsöppning och slang

  • Hävertstopp på slangen till cisternens handpump

  • Oskadd färgyta

  • På grundvattenområde är en reservoar obligatorisk men bra att ha även på andra platser

  • En skyddande konstruktion runt cisternen förhindrar att man kolliderar med cisternen med maskiner eller bilar

  • Placering av oljecisternen på en sådan plats att man kan hålla ett öga på den för att förebygga både stölder och läckagen