Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet12.10.2020

Har du lagt märke till att reglerna för vinterdäck har ändrats? "Nu ska du följa väderleksrapporterna och tänka på ditt eget körande"

I år ska man byta vinterdäck på bilen redan i november, om vädret eller föret så kräver. Enligt den nya vägtrafiklagen är däckbytet inte längre bara bundet till kalendern utan det ska göras enligt föret. Enligt LokalTapiolas enkät är ungefär en tredjedel av bilisterna ännu inte medvetna om ändringen. Specialisten uppmanar oss att följa termometern och att vara beredda på att vädret kan ändras plötsligt.Jämför och köp

Den nya vägtrafiklagen som trädde ikraft i juni medförde också ändringar i användningen av vinterdäck. Enligt lagen måste vinterdäcken från och med i höst vara på under november-mars om vädret eller föret kräver detta. Tidigare var det så kallade vinterdäckstvånget i kraft från december till februari, så den tid som vinterdäcken krävs har förlängts med två månader, men nu är det bundet till väglaget.

- I princip kan du till exempel i södra Finland köra på sommardäck hela vintern om vägarna är bara och termometern inte visar minus grader. Det lönar sig dock att minnas att vädret kan ändras plötsligt och att det säkert finns is någonstans när temperaturen sjunker ner till noll. Den nya lagen betonar förarens omdöme, så senast i slutet av oktober lönar det sig att börja titta på väderleksrapporterna även i södra Finland, säger Markus Nieminen som är LokalTapiolas chefspecialist inom trafiksäkerhet.

Enligt den nya lagen ska dubbdäck användas från november till mars och även vid andra tidpunkter om vädret eller föret så kräver. Utöver flexibilitet är det enligt Nieminen bra att också vägslitage och gatudamm som lossnar från vägen kan minska tack vare lagreformen, om man inte i onödan kör med dubbdäck på bara vägar.

- Från och med november lönar dig sig också att med tanke på säkerheten tänka på kommande bilresor. Om man till exempel vet att man ska göra en lång resa till andra sidan Finland kan det vara klokt att byta till vinterdäck innan man åker. Om du däremot inte tänker byta däck för hela vintern är du då redo att ta risken att det i december finns enstaka köld- eller snödagar?  Det lönar sig att i förväg tänka på hur man då kommer i väg.

För många en överraskning – en del byter bara vid behov

Enligt enkäten Vardagsgranskning som LokalTapiola låtit utföra under hösten var en knapp tredjedel av bilisterna ännu inte medvetna om de förnyade däckbestämmelserna. 28 procent av bilisterna som svarade på enkäten berättade att de inte visste att man denna höst måste byta till vinterdäck redan i november om vädret eller föret så kräver. För majoriteten var ändringen redan bekant.

När bilisterna tillfrågades hur lagändringen skulle påverka deras inställning till byte av vinterdäck, trodde nästan var tredje (31%) att de bara skulle byta till vinterdäck om vädret så kräver. Drygt hälften av respondenterna (55%) berättade att de gör däckbytet som tidigare och att de använder dem under vintermånaderna. En del trodde att de skulle ändra tidpunkten för däckbytet: troligen  till lite senare än tidigare.

Utöver däcktypen ska man även ha skicket i åtanke

I trafiken är det inte bara viktigt att ha den däcktyp som krävs enligt lagen och vädret, utan också att däcken är i gott skick. När du byter till vinterdäck – eller redan när du funderar på det – är det bra att kontrollera sommar- och vinterdäckens skick.

- Utöver mönsterdjupet och däcktrycket är det viktigt att ha koll på däckets allmänna slitage och ålder. Om vinterdäcken närmar sig fem år lönar det sig för den som kör regelbundet att fundera på att byta däck. Däcken förlorar sina egenskaper med åren och till exempel bromssträckan för gamla däck kan vara betydligt längre än för nya däck, säger Markus Nieminen.

LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning besvarades sammanlagt av 1 068 personer 1–9 augusti 2020. De representerar befolkningen på fastlandet i Finland i åldrarna 15–74 år. På frågorna om bilens vinterdäck svarade drygt 300 personer, som äger en bil eller som använder en leasingbil. Enkäten genomfördes av Kantar TNS och dess felmarginal är cirka 3,1 procentenheter.

  • Den förnyade vägtrafiklagen trädde i kraft i början av juni 2020. Den ersatte den tidigare lagen som har varit i kraft sedan 1982 och samlade ihop många tidigare förordningar.

  • Från och med nu måste vinterdäck användas på person- och paketbilar och till exempel på motorcyklar mellan 1 november och 31 mars, om vädret eller föret kräver detta. Dubbdäck kan användas under samma tid och även andra tider om vädret och föret så kräver.

  • När det gäller däckens mönsterdjup är kraven i lagen oförändrade. Slitytan på vinterdäcken ska vid huvudspåren vara minst 3,0 millimeter djupt. Med tanke på säkerheten lönar det sig ändå inte att köra däcken så slut. Till exempel vid regnigt och snöigt väder är det bra att åtminstone ha ett mönsterdjup på minst 4,0 - 5,0 millimeter.

  • Vinterdäcken kan vara med dubbar eller dubbfria. Dubbfria vinterdäck kallas friktionsdäck. De greppar vanligtvis bäst på snöiga vägar. På isiga vägar är dubbdäckens grepp vanligtvis bättre.

Källa: Finlex, Traficom