Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet24.8.2020

Så här skyddar du ditt byggprojekt: fem försäkringstips för dem som låter bygga ett egnahemshus

Husfeber. Vissa har kämpat med den redan många år, för vissa börjar den plötsligt. Symptomen är värst på våren och ökar igen i slutet av sommaren när bostadsmässan börjar. När husfebern framskrider till ett begynnande byggprojekt är byggherrens tålamod snart under hård prövning. När allt från lagfart till bygglov samt kakel och taklister kräver uppmärksamhet är det lätt hänt att en av de viktigaste sakerna glöms bort. Hur lönar det sig att skydda sig mot de största skadorna på byggplatsen till ett egnahemshus?Bekanta dig och köp

Byggplatsen som klarar sig utan incidenter existerar inte. Små fel kan man ofta korrigera under projektets gång men ibland råkar man ut för en större olycka som kan sätta stopp på hela bygget. Någon kan bryta sig in på byggplatsen och stjäla egendom för tiotusentals euro. Någon kan falla från taket eller stegen och skadorna kan variera från små skråmor till en bestående skada eller värre. En vattenledning kan gå sönder och läcka vatten in i konstruktionerna hela veckoslutet.


Vi har fem tips på hur du kan sova lugnt på natten även under den stressande byggnadstiden. Med hjälp av dessa tips skyddar du dig själv, arbetstagarna, huset som uppförs och verktygen under byggnadstiden.

TIPS 1: Gå igenom rättsskyddsförsäkringen före tomtaffären

Många byggherrar inleder husprojektet med att köpa en tomt. Ersättningsdirektör Marko Erkkilä vid LokalTapiola Varsinais-Suomi tipsar att det lönar sig kontakta försäkringsbolaget redan i det skedet.

- Jag rekommenderar att alla genast i början kontrollerar att rättsskyddsförsäkringen gäller och att skyddsnivån är tillräcklig. Den är till hjälp om det i samband med tomtaffären eller byggandet uppstår en tvist som måste utredas i rätten, säger Erkkilä.

Många byggherrar har redan färdigt en hemförsäkring för det hem där de tänker bo under byggandet. Ofta inkluderar hemförsäkringen både en giltig rättsskydds- och ansvarsförsäkring. Det lönar sig dock kontrollera med sitt försäkringsbolag att det verkligen är så. Rättsskyddsförsäkringen täcker tvister i anknytning till hus man låter uppföra för eget boende eller eget fritidsboende.

TIPS 2: Försäkra byggnaden med en fullvärdesförsäkring

Oberoende om det är fråga om ett färdigt huspaket eller ett hus som uppförs bräde för bräde kräver banken eller beviljaren av inteckning att objektet har en brandförsäkring. Brandförsäkringen ensam täcker dock endast en bråkdel av de skador som kan uppstå på byggplatsen.

- De vanligaste skadorna är stölder och att något går sönder. Även om huset är låst kan tjuvarna bryta sig in genom att förstöra låset eller skada konstruktioner och sedan stjäla egendom. Vad gäller bräckage så betalas ersättning när något gör plötsligt och oförutsett sönder men till exempel inte fel som beror på felaktig hantering och förvaring eller felaktigt material, säger Erkkilä.

Det bästa försäkringsalternativet för ett hus under uppförande är en fullvärdesförsäkring varvid försäkringen baserar sig på byggnadens yta och man behöver inte uppskatta det ekonomiska värdet på förhand. Då finns det ingen risk att objektet är under- eller överförsäkrat, det vill säga att man betalar för onödigt skydd utan att veta om det eller att något viktigt blir utan skydd.

En komplett fullvärdesförsäkring fungerar som sådan även när huset är färdigt. Enligt Erkkilä händer det ofta att försäkringarna glöms bort när huset är färdigt och att man inte kommer ihåg att uppdatera försäkringen som gällde under byggnadstiden.

Det lönar sig dock att komma ihåg att endast ordet ”fullvärdesförsäkring” inte garanterar ett tillräckligt skydd. Omfattningen på skyddet är lika viktigt.

- Våra fullvärdesförsäkringar finns med tre olika nivåer. Det reducerade skyddet täcker endast skador orsakade av brand och naturfenomen. Basskyddet inkluderar även läckageskador och stöld och det omfattande skyddet täcker även föremål som går sönder, säger Erkkilä.

TIPS 3: Kom ihåg att skydda byggmaterialet och verktygen!

Beroende på skyddets omfattning betalar fullvärdesförsäkringen för byggnaden ersättning även om verktyg och material stjäls eller går sönder. De måste dock förvaras på tomten på ett korrekt sätt. Till exempel hushållsmaskiner som ska installeras nästa dag får inte lämnas i ett öppet garage utan de måste förvars bakom lås tills det är dags för installationen.

Dessutom måste platsen där materialet lagras vara på tomten. Försäkringen täcker transporten av byggmaterial från järnhandeln till den egna tomten samt förvaringen av materialet på byggplatsen.

- Det är dock relativt vanligt att byggmaterial lagras utanför tomten. Försäkringen täcker inte stölder eller andra skador som inträffar på lager utanför tomten om lagret inte försäkrats separat, varnar Erkkilä.

Verktygen täcks av fullvärdesförsäkringen för huset som uppförs. Det samma gäller för hyrda eller lånade arbetsmaskiner. För dem behövs inte ett separat skydd mot stöld, skadegörelse eller brand men tyvärr täcker hemförsäkringen inte om de går sönder. Dyra maskiner lönar det sig alltså att försäkra separat vid behov.

TIPS 4: Skydda arbetstagarna och särskilt dig själv!

Utöver skador på material och egendom sker det en hel del olycksfall på byggplatser. Ofta kommer man undan med blåmärken och skråmor men ibland inträffar det allvarliga olycksfall som är livshotande eller kan orsaka bestående skador.

- För den personliga sinnesfriden lönar det sig att se till att byggherrarnas livförsäkringsskydd och försäkring vid bestående arbetsoförmåga är i skick. Om till exempel ett par tillsammans bygger ett hem och ena av dem faller från taket och skadar sig illa kan det hända att byggandet blir på hälft när inkomsterna halveras, säger Erkkilä.

Personliga skador och vårdkostnader i anknytning till dem kan täckas med en egen fritidsolycksfallsförsäkring. Om det på byggplatsen finns utomstående arbetstagare beror försäkringen för dem på om de arbetar som avlönade personer med anställningsförhållande eller som företagare. En företagare ordnar själv sitt försäkringsskydd medan arbetsgivaren är skyldig att försäkra arbetstagare med anställningsförhållande. Då krävs minst lagstadgad olycksfallsförsäkring och arbetspensionsförsäkring.

Om det på byggplatsen arbetar många talkoarbetare kan man teckna en talkoförsäkring. Den är helt frivillig och täcker personskador på talkoarbetarna. Ersättningsbeloppen i talkoförsäkringen är dock så små att de endast räcker till för att täcka övergående olycksfall. Med tanke på eventuella stora olycksfall lönar det sig för talkoarbetarna att ha personliga fritidsolycksfallsförsäkringar.

TIPS 5: ta reda på ansvaren före du undertecknar avtal!

När man köper ett huspaket inkluderar avtalen ofta någon typ av försäkring för byggobjektet.

- En försäkring som byggfirman erbjuder kan vara helt acceptabel men det kan även hända att den täcker endast brandskador. Här uppmanar jag åter köparen att vara noggrann och ta reda på i förhand exakt vad försäkringen innehåller och vem som ansvarar för olika skador. Det är alltid bättre om man kan ingå ett eget försäkringsavtal med det egna bolaget, fortsätter Erkkilä.

Om till exempel byggföretaget är försäkringstagare är det skäl att i avtalsskedet även ta reda på när försäkringen upphör.

- Överlag ska man veta vem som ansvarar för byggprojektets risker före man undertecknar avtalen för projektet. Om något går sönder, hur stor är självrisken och vem ansvarar för den? Och på vilken nivå är maximiersättningarna vid skador, räcker de för projektet i fråga? fortsätter Erkkilä.