Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet13.7.2020

Varje tredje granskar brandsläckaren för sällan – "Brandsläckaren räddar inte, om den inte fungerar vid en nödsituation”

Av LokalTapiolas enkät framgår att det i många finländska hem finns en handbrandsläckare som inte har granskats på över två år. Det är viktigt att brandsläckaren fungerar vid en hotande brand, eftersom man med den kan släcka en begynnande eldsvåda både hemma, i stuga eller till exempel i båten.Bekanta dig och köp

Som skydd för många hem har man skaffat åtminstone en handbrandsläckare men man vet inte om den är i skick eller inte. Enligt LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning har var tredje finländare inte låtit granska hushållets släckare på minst två år. Det är mer sällan än vad räddningsbranschens experter rekommenderar.

Lite över hälften av dem som svarade på enkäten berättade att de låtit granska hushållets släckare under de senaste två åren. Men för 36 procent av dem som svarade är det ännu längre sedan granskningen – eller så har brandsläckaren aldrig granskats. En liten andel av dem som svarade berättade att de inte visste att en brandsläckare överhuvudtaget ska genomgå periodisk granskning.

I Finland är det inte obligatoriskt att ha en brandsläckare i egnahemshus och bostäder, men den är ett bra och billigt sätt att främja brandsäkerheten. Däremot är det obligatoriskt att ha släckare till exempel i många båtar. Inrikesministeriets förordning styr granskning och service av handbrandsläckare. Den är ett bra rättesnöre för den som skaffar en släckare till hushållet.

Service alltid efter användning – i båten årligen

Brandsläckaren ska alltid granskas om den har använts. Det är bra att låta granska släckaren med ett års mellanrum, om släckaren förvaras på en plats där den är utsatt för fukt, vibration, temperaturväxlingar eller köld. Det räcker med att en handbrandsläckare som finns inomhus i ett hem granskas med två års mellanrum av en befullmäktigad granskare, säger LokalTapiolas säkerhetschef Sami Sallinen.

- Speciellt om släckaren under vintern har varit i en kall sommarstuga eller fordon, ska den granskas av en expert. På grund av temperaturväxlingarna kan brandsläckaren tappa trycket, vilket väsentligt påverkar dess funktion. Även brandsläckare i båtar ska granskas årligen på grund av fukt, säger Sallinen.

Vid granskningen kontrollerar granskaren släckarens funktion och vid behov servas eller byts den till en ny. Vid de regelbundna granskningarna försöker man på förhand upptäcka eventuella fel, så att släckaren verkligen fungerar då den behövs. Granskningstiden för din brandsläckare syns på klistermärket som är limmat på dess sida.

Enligt lagen ska i båten finnas en handbrandsläckare, om båten har en förbränningsanordning som fungerar med låga, en inombordsmotor eller en utombordsmotor på över 25 kilowatt. Enligt nuvarande lagstiftning är det inte obligatoriskt att ha släckare i husbilar och -vagnar, men enligt försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter ska en släckare finnas.

- Skyldigheten grundar sig på bondförnuft, eftersom man ofta med husbilarna och -vagnarna rör sig på områden dit det kan ta längre tid än normalt att anlända för räddningsmyndigheterna. Många campingplatser kräver också att det ska finnas en fungerande brandsläckare i husbilen och -vagnen, säger Sallinen.

Enligt enkäten Vardagsgranskning finns det en eller flera brandsläckare i nästan vartannat hushåll. Enligt enkäten är det vanligare att ha brandsläckare i glesbygdsområden på landsbygden än i huvudstadsområdet.

Övning hjälper i en nödsituation

Om handbrandsläckaren inte är ett bekant redskap, lönar det sig att bekanta sig med dess användning. Handbrandsläckaren fungerar i cirka 5–20 sekunder åt gången, så det är viktigt att man riktar släckmedlet korrekt. Sallinen uppmanar alla till att öva användning av brandsläckare, om man har möjligheten till det.

- Det är inte komplicerat att använda en handbrandsläckare, men tröskeln att göra det kan vara hög, om man inte har tidigare erfarenhet av att använda handbrandsläckningsutrustning. Vid en nödsituation kan man vid behov titta på anvisningarna som finns på sidan av brandsläckaren. Vid en nödsituation betonas det att släckaren verkligen fungerar, eftersom den bara då kan hjälpa till med att släcka bränder och till och med rädda liv.

För att främja brandsäkerheten och förebygga skador stöder LokalTapiolas regionbolag granskningar av tusentals handbrandsläckare varje år. Öppna granskningsevenemang ordnas på tiotals orter runtom i Finland. Under detta exceptionella år med coronavirusepidemin har granskningar också möjliggjorts. Vi har till exempel delat ut förmånskuponger eller skickat ett meddelande till kunder som berättigar till en granskning.

LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning besvarades sammanlagt av 1 196 finländare under perioden 27.3–2.4.2020. Cirka 600 av dem berättade att det i hushållet finns minst en brandsläckare. De som svarade på enkäten representerar befolkningen på fastlandet i Finland i åldrarna 15–74 år. Enkäten genomfördes av Kantar TNS och dess felmarginal är +/- 2,9 procentenheter.

 • Om en brand genast upptäcks, kan man försöka släcka den. Handbrandsläckningsutrustning är till exempel handbrandsläckare, brandfiltar och brandposter. Släck en begynnande brand, om du kan, men  riskera inte din säkerhet.

 • Det lönar sig att placera utrustningen för handbrandsläckning på en synlig plats, så att den lätt kan tas i användning vid behov. En fungerande brandvarnare hjälper dig att upptäcka en brand och ger dig tid att agera.

 • Det finns olika typer av handbrandsläckare. De kan delas upp enligt släckmedel i pulversläckare, koldioxidsläckare och vattensläckare. Vanligast är pulversläckare.

 • Försök i förväg reda ut för vilka bränder släckaren är avsedd och bekanta dig med bruksanvisningen på släckarens sida. Gör såhär vid släckning:

 1. 1.

  Rikta munstycket mot brandhärden. Avsikten är att rikta strålen mot lågans nedre del.

 2. 2.

  Utlös släckaren med ventilhandtaget

 3. 3.

  Sprid släckmedlet jämnt på branden med lite svepande rörelser

 4. 4.

  Töm inte släckaren på en gång, utan följ hur branden släcks

 • Ring 112 vid behov och begär att brandkåren kommer på plats för att säkerställa att branden har släckts ordentligt så att det inte finns risk för att den antänds på nytt.

Källa: Räddningsväsendet, Västra Nylands räddningsverk, Kodin turvaopas -sivusto