Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet15.6.2020

Över hälften av finländarna skulle sänka promillegränsen för båtkörning – ”Varför tillåter lagen en högre promillegräns i båttrafiken än i biltrafiken?”

Enligt enkäten som LokalTapiola låtit utföra anser merparten av finländarna att promillegränsen för fylleri i sjötrafik är alltför hög. Varannan skulle sänka promillegränsen i båttrafiken till samma nivå som i vägtrafiken och var fjärde till och med till noll. Alkohol bidrar årligen till många dödsfall i båttrafiken. Polisen påminner oss om att man också vid ett lindrigare berusningstillstånd kan dömas för fylleri i sjötrafik.

Alkohol och båtliv passar inte ihop och det finns speciellt rum för att sänka den nuvarande promillegränsen för fylleri i sjötrafik, anser många finländare. Detta framgår av enkäten Vardagsgranskning som LokalTapiola beställt.

Av de som svarade på enkäten ansåg 54 procent att promillegränsen för fritidsbåtliv borde sänkas från nuvarande 1,0 promille. Av de som förespråkade en sänkning skulle hälften sänka den till 0,5 promille dvs. till samma nivå som i vägtrafiken. Var fjärde är redo att direkt sänka promillegränsen på vatten till noll.

Cirka var tredje som svarade på enkäten såg inget behov av att sänka gränsen. Kvinnor var lite oftare för en sänkning än män och likaså de som bor i landsortskommuner.

- Jag som också själv idkar båtliv har alltid undrat över hur lagen tillåter en högre promillegräns i båttrafiken än i biltrafiken. Vatten är som omgivning till och med mera utmanande än vägen eftersom vågorna får båten att gunga och vädret kan ändras plötsligt. Ett berusningstillstånd på en promille försvagar redan betydligt båtförarens balans, uppmärksamhet och reaktionsförmåga, säger verkställande direktör Olli Aakula från LokalTapiola Varsinais-Suomi.

Vattnets glädje och risker är närvarande när sommaren firas i kustområdet.

- Vår skärgård är verkligen vacker men samtidigt döljer vattnet många stenar och grynnor. Av båtföraren krävs ständig observation och ruttplanering och det är inte heller så lätt att ta i land om det finns alkohol i blodet, säger Aakula.

Roderfylleristen orsakar fara – ansvaret kan ej flyttas

Enligt strafflagen gör man sig skyldig till roderfylleri dvs. till fylleri i sjötrafik om man manövrerar en båt i ett berusningstillstånd på minst 1,0 promille. Gränsen gäller dock bara fritidsbåtar; inte till exempel roddbåtar eller kanoter för vilkas manövrering det inte finns några promillegränser.

Justitieministeriets arbetsgrupp övervägde en sänkning av promillegränsen för fritidsbåtar till exempel i början av 2010-talet. Då beslöt man att behålla den oförändrad men gränsen i yrkesmässig sjötrafik sänktes till 0,5 promille år 2012.

Överkonstapel Jarmo Niininen från Helsingfors båtpolis påminner om att straffbarheten för fylleri i sjötrafik inte enbart beror på promillehalter. Båtföraren kan även dömas på grund av fylleri som understiger en promille om dennes funktionsförmåga är klart nedsatt eller om denne orsakar fara för andras säkerhet.

- Till exempel kan 0,7 promille alkohol i blodet försämra körförmågan avsevärt för unga, säger Niininen.

På en båttur kan ansvaret för manövreringen av båten inte heller överföras till en nykter men okunnig båtförare. Befälhavaren på båten ansvarar för farkostens färd och resenärernas säkerhet och denne kan därmed bli skyldig till roderfylleri, även om denne bara instruerar en annan och håller sig  borta från gasreglaget.

- Nästan alla roderfyllerister är män. Ibland försöker man kringgå roderfylleri genom att en berusad förare till exempel ber sin fru att köra båten. Som befälhavare borde denne dock hela tiden vara i körskick. Vem som helst som  väsentligt påverkar båtens färd kan bli skyldig till roderfylleri, säger Niininen.

Straffet för roderfylleri kan bli böter eller högst två år fängelse.

Båtliv kräver offer – var försiktig under midsommaren

Alkoholen bidrar årligen till många dödsfall i båttrafiken. Enligt statistiken som Transport- och kommunikationsverket Traficom publicerat dog sammanlagt 46 personer i sjötrafikolyckor förra året och i 17 av dessa fall var alkoholen orsak till olyckorna. Berusning var nästan en lika vanlig orsak till olyckor som funktionsfel, och alla döda var män.

Utöver dödsolyckor kan fylleri också orsaka mindre haverier och egendomsskador på vatten. Under midsommarens båtliv lönar det sig att behålla fattningen tills man permanent befinner sig på stranden.

- I början av sommaren är det ännu kallt i vattnet så olyckorna kan också därför få ett olyckligt slut. Det lönar sig alltid att respektera havet och att beakta övriga när man rör sig på vatten. Båtens befälhavare ska hålla sig nykter ända tills båten permanent ligger vid bryggan. Alla borde också hela tiden ha på sig flytvästen i båten, säger Olli Aakula.

LokalTapiolas undersökning Vardagsgranskning besvarades sammanlagt av 1 196 finländare under perioden 27.3–2.4.2020. De representerar befolkningen på fastlandet i Finland i åldrarna 15–74 år. Undersökningen verkställdes av Kantar TNS. Felmarginalen är cirka +/- 2,9 procentenheter.

En promille som gräns i fritidsbåtliv

  • En person som manövrerar en båt eller som sköter en uppgift som väsentligt påverkar trafiksäkerheten, och som har minst 1,0 promille i blodet eller minst 0,44 milligram per liter i utandningsluften, gör sig enligt strafflagen skyldig till roderfylleri dvs. till fylleri i sjötrafik.

  • För roderfylleri kan man även döma en person vars förmåga till prestationer som uppgiften kräver är nedsatt eller som kan äventyra en annans säkerhet. Berusning kan även bero på andra berusningsmedel. Straffet för roderfylleri är böter eller högst två år fängelse.

  • En som rör sig med roddbåt eller segeljolle kan inte dömas för fylleri i sjötrafik. I yrkesmässig sjötrafik är gränsen 0,5 promille.

  • Promillegränsen för rattfylleri dvs. till exempel för bilkörning är 0,5 %. För grovt rattfylleri kan man dömas om alkoholhalten i blodet är minst 1,2 promille.

  • Polisen använder alkoholmätare för att övervaka sjötrafiken. Om alkometern visar att man har anledning att misstänka båtföraren för roderfylleri,  kan han eller hon föras till polisstationen för ytterligare undersökning med en exaktare alkoholmätare eller till hälsovårdscentralen för ett blodprov.

Källa: Strafflagen, polisen