Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet11.6.2020

Det händer och sker skador på parkeringsplatser, speciellt då man backar – många förare undviker svåra platser

Kollisioner och skråmor på parkeringsplatser är de vanligaste trafikskadorna för bilister. Enligt LokalTapiolas enkät undviker nästan hälften av förarna parkeringsplatser som de upplever som besvärliga. Var tionde berättar att deras bil har blivit tillbucklad under de senaste två åren. Expertens rekommendation är att, alltid när det är möjligt, undvika att backa på parkeringsområden.Jämför och köp

På parkeringsplatserna i Finland kolliderar man tiotals gånger varje dag. Detta vet också bilisterna, eftersom nästan varannan berättade att de undviker parkeringsplatser som de upplever vara krångliga. Detta framgår av enkäten Vardagsgranskning som LokalTapiola beställt.

44 procent av dem som svarade på enkäten berättade att de försöker förebygga skråmor genom att undvika knepiga parkeringsplatser. Klart fler kvinnor än män och fler unga och medelålders än seniorförare gör såhär.

Allmän försiktighet och att försöka parkera mitt i parkeringsrutan är de vanligaste sätten att undvika skador på parkeringsplatserna. Ändå inträffar det skador: var tionde berättar att de har lagt märke till att deras bil fått skråmor på en parkeringsplats under de senaste två-tre åren. Fyra procent av respondenterna medger att de har kolliderat med en annan bil under samma period.

Skador inträffar speciellt då man backar

Det är just parkeringen som är en skadeutsatt situation i trafiken. Enligt Institutet för Olycksinformation (OTI) inträffade knappt hälften av de skador som ersattes från trafikförsäkringen, dvs. drygt 45 000 skador, på parkeringsområden år 2018. På rak väg och i korsningar inträffade betydligt färre skador.

På parkeringsplatser uppkommer lätt små skador på fordon, men inte just personskador. Det kan ändå kosta hundratals och rentav över tusen euro att reparera små bucklor och skråmor. De flesta skadorna inträffar då man backar.

Enligt enkäten Vardagsgranskning försöker ungefär var tredje förare undvika parkeringsskador genom att parkera bilen färdigt i körriktningen. LokalTapiolas chefspecialist inom trafiksäkerhet Markus Nieminen tycker att detta är bra och uppmanar oss att, alltid när det är möjligt, undvika att backa.

- Om man måste backa ut i trafiken är sikten för föraren alltid sämre. När man kommer till en parkeringsplats lönar det sig att förutse situationer och iaktta hur de andra fotgängarna och bilarna gör. Du kan också justera speglarna före du backar och sedan återställa dem i körposition före du åker ut i trafiken.

Bilarnas säkerhetsteknik har utvecklats och många som parkerar använder till exempel backningskameror.

- Men den nya tekniken finns bara i vissa bilar. Dessutom kan man inte bara agera med stöd av den, utan föraren måste fortfarande också själv iaktta situationen. Tekniken är till mycket hjälp, men den eliminerar inte skador i sig, säger Nieminen.

Bilarna blir större men inte rutorna

Enligt den nya vägtrafiklagen som trädde i kraft i början av juni får man i tätorter parkera bilen även vid vänstra sidan av vägen.

Läs mer: Vad bör bilisten veta om den nya vägtrafiklagen? Experterna går igenom viktiga ändringar och olika risker

Den nya regeln kan göra det lättare att hitta parkeringsplats men enligt Nieminen lönar det sig att noga överväga denna parkeringsmöjlighet.

- För det blir ännu lite svårare att parkera. Eftersom du i samband med parkeringen måste korsa filen för mötande trafik. Och sedan då du igen ska ut i trafiken måste du ännu beakta den mötande trafiken och även den som kommer bakifrån.

Enligt Nieminen är skador vid parkeringssituationer verkligen ett evighetsproblem. Risker uppstår naturligtvis på grund av bilarnas närhet, men de senaste årtiondena också av allt större bilar.

- Egentligen skulle man kunna säga att folk kör med större bilar än vad deras parkeringsförmåga räcker till. Det är få parkeringsrutor som blivit större under de senaste åren, men bilarna har blivit väsentligt större under de senaste 20 åren.

LokalTapiolas undersökning Vardagsgranskning besvarades sammanlagt av 1 196 personer under perioden 27.3 – 2.4.2020. Deltagarna representerar befolkningen på fastlandet i Finland i åldrarna 15–74 år. Undersökningen verkställdes av Kantar TNS. Felmarginalen för resultaten är cirka +/- 2,9 procentenheter.

Läs mer: En liten buckla i stötfångaren – reparationen kan ta flera dagar och fakturan kan överraska

Försäkringen ersätter kollisioner och skråmor på parkeringsplatser

  • Vid en kollision ersätter trafikförsäkringen personskador och skador som orsakas motpartens bil eller annan egendom. En trafikförsäkring är enligt lagen obligatorisk för alla fordon som används i trafik.

  • En frivillig kaskoförsäkring erbjuder skydd vid skador som orsakats det egna fordonet. Omfattningen på kaskon kan du välja enligt dina behov och din situation.

  • Parkeringsförsäkring ingår i LokalTapiolas Omfattande kasko och Lyxkasko. Den ersätter skador som ditt parkerade fordon orsakats av ett oidentifierat motorfordon. Kollisionsförsäkringen ingår också i Baskasko. Den ersätter till exempel skador som bilen orsakats vid en kollision.