Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet11.4.2024

I början av båtsäsongen är det bra att kontrollera grundsakerna - många olyckor kunde undvikas

Båtsäsongen håller på att inledas på olika håll i Finland. Vi samlade tips för en lyckad start på båtsäsongen.

Purjevene seilaa järvellä puolipilvisenä kesäpäivänä.

Många sjösätter båten i månadsskiftet april-maj, när vädret blir varmare. Inledandet av båtsäsongen syns även hos försäkringsbolagen och för många inträffar de första skadorna redan före båten ens har sjösatts.

I början av båtsäsongen sker det alltid några skador i samband med transport och sjösättning av båten. Båtar sjunker också varje år när man i samband med sjösättningen glömmer att sätta i pluggen i botten på båten eller när vårservicen har varit bristfällig. Dessa är verkligen tråkiga skador som förstör inledningen av säsongen. Många av dem kunde undvikas genom noggrannhet, säger specialist Pia Nyström i LokalTapiolas ersättningstjänster.

Enligt LokalTapiolas skadestatistik beror de vanligaste båtskadorna dock på grundstötningar och bottenkänningar samt på sammanstötningar med bryggor. Till och med 70 procent av skadorna som anmälts till LokalTapiola beror på olika sammanstötningar. De andra vanligaste skadorna, cirka 15 procent, som båtförare råkar ut för beror på brott såsom på stölder av utombordsmotorer eller inbrott i båtar. På tredje plats ligger skador orsakade av väder och storm.

Man kunde säga att den mest vanliga båtskadan som anmäls till försäkringsbolaget är en sammanstötning eller bottenkänning som inträffar i juni-juli, vars reparation kostar cirka ett par tusen euro, konstaterar Nyström.

Enligt Nyström har skadorna till följd av sammanstötningarna ökat en aning under de senaste åren.

Varje skada är en summa av många faktorer, men tyvärr ligger det ofta en kombination av oerfarenhet och oaktsamhet i bakgrunden. Nu i början av säsongen är det bra att repetera de egna båtkunskaperna hos båtklubbar eller på webbkurser, ger Nyström som tips.

Kom ihåg att kontrollera dessa saker inför båtsäsongen

 • Skrovets genomföringar och kabelgenomföringar till en inutbordare och ventilernas skick och täthet.

 • Att aktersnurrans spännskruvar och bultar är ordentligt åtdragna samt motorluckans täthet enligt tillverkarens anvisningar.

 • Att flytgasslangarna är täta och byt slangarna vid behov.

 • Oljan i drevet och oljepluggens fästning.

 • Länspumpens funktion.

 • Att det finns tillräckligt och färskt bränsle.

 • Fästningen för båtens bottenplugg.

När båten har satts i sjön kontrollera:

 • Att båten inte läcker. Finns det vatten i länspumpen? Kontrollera även alla slangar och filter.

 • När en träbåt för första gången lämnas vid stranden efter vintern beakta att båtens länspumpar kan överhettas eller att strömmen i ackumulatorerna inte räcker riktigt länge om båten läcker ordentligt. Det lönar sig att lämna båten i lyftlinor eller på grunt vatten för att svälla.

Kontrollera även alltid säkerhetsutrustningen i början av säsongen:

 • Kom ihåg att gaspatronerna till uppblåsbara flytvästar ska förnyas med jämna mellanrum.

 • Kontrollera skicket för ankare och övriga tågverk.

 • Säkerställ dig om att släckarna fungerar och är stämplade (släckaren måste årligen låta kontrolleras i en yrkesaffär).

 • Kontrollera även kartor och övrig navigeringsutrustning i båten samt kikarens skick.

 • Att du har sparat telefonnummer i mobilen för att få hjälp på vatten.

Besiktning

 • Det lönar sig att låta besikta båten i mån av möjlighet. Besiktningsmannen märker ofta saker som båtägaren nödvändigtvis inte lägger märke till.

 • I LokalTapiola får man även rabatt på premien för båtförsäkringen när båten är besiktigad eller konditionsgranskad.

Det lönar sig att uppmärksamma dessa försäkringsärenden:

 • I början av säsongen ska man i försäkringsbrevet kontrollera uppgifterna för den försäkrade egendomen.  Om man till exempel har bytt utombordsmotor så ska uppgifterna för den nya motorn uppdateras genom att kontakta försäkringsbolaget, för att motorn till exempel i en stöldsituation ska kunna ersättas.

 • Roddbåtar och utombordsmotorer på högst 10 hästkrafter omfattas upp till 5 000 euro av LokalTapiolas hemförsäkring eller fritidshusförsäkring. Större båtar behöver en egen båtförsäkring.

 • I LokalTapiolas båtförsäkring kan man välja ett lämpligt försäkringspaket bland två alternativ. Båtförsäkringspaketet omfattar beroende på skyddsnivån t.ex. stöld- och skadegörelseskador, grundstötningar och kollisioner. Bekanta dig med olika båtförsäkringar och begär anbud.

 • Omfattande båtförsäkring är LokalTapiolas mest populära försäkring som ger ett bra och omfattande skydd bland annat vid skador till följd av grundstötning, kollision, storm, stöld samt transport och dockning.

Artikeln publicerades ursprungligen i april 2020 och uppdaterades i april 2024.