Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Hälsa24.1.2022

Information om coronaviruset till personkunder

OBS: uppdaterad 24.01.2022 kl. 15 Coronaviruset har väckt oro och frågor bland våra kunder. På denna sida har vi uppdaterat aktuell information i anslutning till coronaviruset. Vi följer situationen noggrant och när situationen ändrar informerar vi mera om ärendet här.

Vi rekommenderar att kunderna i första hand använder våra digitala betjäningskanaler under coronaviruspandemin. Du kan läsa mer om kundbetjäningen och om att sköta ärenden på kontoren och på nätet här.

Om du inte har coronavirussymptom ersätter privat olycksfallsförsäkring, sjukkostnadsförsäkring eller reseförsäkring inte kostnaderna för ett test.

Ersätts ett hemtest för corona från sjukkostnads- och reseförsäkringen?

Även om du har symptom som tyder på corona, ersätts inte kostnaden för ett hemtest för corona från sjukkostnads- eller reseförsäkringen. Coronatestet ersätts endast när en läkare anser det nödvändigt och ger dig en remiss till coronatest hos en tjänsteproducent.

Jag har inga coronavirussymtom. Ersätter försäkringen kostnaderna för mitt coronavirustest och annullering av resa, om testresultatet är positivt?

Om du inte har coronavirussymptom, ersätts coronatestet inte från privat olycksfallsförsäkring, sjukkostnads-eller reseförsäkring.
Kostnaderna för annullering av resa ersätts från reseförsäkringen, om du insjuknar i symptomfri corona och detta förhindrar din resa.

Jag har lindriga förkylningssymptom. Jag har testats för coronavirus men testresultatet blir inte klart före min resa börjar. Ersätter min reseförsäkring avbeställning av resan?

Om du före resan har symptom som är typiska för coronavirus och läkaren anser det nödvändigt att du testas för coronavirus ersätts avbeställningen av resan om resultatet av coronavirustestet inte är klart tidpunkten då resan ska börja.

Jag hade förkylningssymptom under resan. Ersätter reseförsäkringen kostnaderna för ett coronavirustest efter resan?

Om du under resan fått symptom och läkaren i hemlandet anser det nödvändigt att testa om du har coronavirus ersätts kostnaderna för testet som vårdkostnader för sjukdom under resa. Ersättning förutsätter dock att du sökt vård inom 14 dagar efter att resan slutade.

Jag har inte haft typiska coronavirussymptom under resan men jag vet att coronavirus förekommer i resmålet. Ersätter reseförsäkringen kostnaderna för ett coronavirustest efter resan?

Om du inte haft första symptom på sjukdomen under resan är det inte fråga om en sjukdom under resa och reseförsäkringen ersätter inte kostnader för ett coronavirustest efter resan.

Jag har testats för coronavirus i hemlandet. Ersätter sjukkostnadsförsäkringen kostnader för coronavirustest på övriga familjemedlemmar?

Sjukkostnadsförsäkringen är alltid individuell. Sjukkostnadsförsäkringen ersätter endast vårdkostnader för sådan sjukdom som ger den försäkrade symptom.

Om dina familjemedlemmar inte har symptom ersätter respektive familjemedlems sjukkostnadsförsäkring inte kostnaderna för ett test.
Om dina familjemedlemmar har symptom som är typiska för coronavirus och läkaren anser det nödvändigt att de testas för coronavirus ersätter respektive familjemedlems sjukkostnadsförsäkring kostnaderna för ett test.

Jag är på resa och har testats för coronavirus. Ersätter reseförsäkringen om även medresande familjemedlemmar testas?

Om en familjemedlem under resan fått symptom som är typiska för coronavirus och läkaren anser det nödvändigt att hen testas för coronavirus, ersätter familjemedlemmens reseförsäkring kostnaderna för testet som vårdkostnader för sjukdom under resa.

Om familjemedlemmen testas utan att hen har coronavirussymptom ersätts inte kostnaderna för testet.

Jag vill att man testar mig för coronavirus. Behöver jag remiss av en läkare?

Läkaren bedömer utifrån THL:s kriterier om ett coronavirustest är nödvändigt. För att kostnaderna för ett test ska ersättas av sjukkostnads- eller reseförsäkring förutsätts en remiss av läkaren.

Jag har inte coronavirussymptom men på grund av en kommande operation ska man testa om jag har coronavirus. Ersätter privat olycksfallsförsäkring, sjukkostnadsförsäkring eller reseförsäkring kostnaderna för testet?

Om du inte har coronavirussymptom ersätter privat olycksfallsförsäkring, sjukkostnadsförsäkring eller reseförsäkring inte kostnaderna för ett test på grund av operationen.

Jag är på resa och har lindriga förkylningssymptom. Jag har testats för coronavirus men testresultatet blir inte klart före min hemresa börjar. Ersätter reseförsäkringen kostnaderna för en ny hemresa?

Om du haft lindriga symptom som är typiska för coronavirus under din resa och därför testats för coronavirus men testresultatet inte är klart före din hemresa börjar ersätts skadefallet som sjukdom under resa. Då kan reseförsäkringen ersätta även nödvändiga kostnader för avbruten resa enligt försäkringsvillkoren, därmed är alltså kostnaderna för en ny hemresa ersättningsbara.

Jag vill gå på ett antikroppstest för coronavirus. Ersätter sjukkostnadsförsäkringen kostnaderna för testet?

Med ett antikroppstest för coronavirus kan man i efterhand utreda om en person varit smittad av coronavirus. Antikroppstest är inte vårdkostnader för sjukdom och därmed ersätter sjukkostnadsförsäkringen inte kostnaderna för testet.

Jag har en resa beställd och vill nu avbeställa resan. Täcker min reseförsäkring avbeställning av resan?

Reseförsäkringen täcker inte avbeställning av inrikes- eller utrikesresor enbart på grund av coronaviruset. Oro och rädsla i anknytning till resor är tyvärr inte orsaker som berättigar till ersättning för annullerad resa.
Det lönar sig att fråga flygbolaget eller researrangören om det går att flytta resan eller få tillbaka pengarna.

Jag har en grundsjukdom och därför hör jag till den s.k. riskgruppen. Täcker min reseförsäkring avbeställning av resan?

I reseförsäkringsvillkoren anges de orsaker som berättigar till ersättning för annullerad resa. Endast det att man hör till riskgruppen är tyvärr inte en orsak som berättigar till ersättning för annullerad resa. Att man under resan insjuknar i coronavirus eller någon annan sjukdom ersätts som sjukdom under resa om de första sjukdomssymptomen har börjat under resan.

Kan jag avbeställa min resa och få ersättning med stöd av försäkringen om en nära anhörig insjuknar i coronaviruset?

Reseförsäkringen ersätter kostnader för annullering av resa, om:

  • du eller en nära anhörig som ska på samma resa insjuknat i coronavirus och detta hindrar resan

  • en nära anhörig som bor i samma hushåll insjuknar i coronavirus även om personen inte ska på samma resa

  • en närstående i Finland, som bor i annat hushåll än den försäkrade, insjuknar ovanligt allvarligt i coronavirus och  tas in för sjukhusvård

De ovan nämnda nära anhöriga finns listade i försäkringsvillkoren.

Hur går det med ersättningarna om jag isoleras eller sätts i karantän i hemlandet och min resa måste avbeställas på grund av det?

Om du insjuknar i coronavirus i hemlandet och på grund av det isoleras, ersätter vi med stöd av reseförsäkringen kostnader för annullering av beställd resa vars tidpunkt är under isoleringen.

Om du är frisk och sätts i karantän i hemlandet ersätter reseförsäkringen inte kostnaderna för annullerad resa om det inte är fråga om att en i samma hushåll boende familjemedlem till dig insjuknat i coronavirus.

Om flygbolaget, rederiet eller researrangören annullerat resan till resmålet, kan jag få ersättning för en annullerad resa?

Om flygbolaget, rederiet eller researrangören annullerat resan till resmålet, är dessa tyvärr inte orsaker som berättigar till ersättning för annullerad resa med stöd av reseförsäkringen. Du kan fråga flygbolaget, rederiet eller researrangören om resan kan flyttas fram eller om du kan få tillbaka pengarna.

Om flygbolaget eller en annan researrangör går i konkurs, kan jag få ersättning för annullerad resa?

Att flygbolaget försätts i konkurs är inte en orsak som berättigar till ersättning för annullerad resa med stöd av reseförsäkringen. Du kan fråga flygbolaget eller researrangören om du kan få pengarna tillbaka. Om du har betalat din resa med kreditkort lönar det sig att kontrollera med kreditkortsbolaget om du eventuellt kan få pengarna tillbaka.

Vad gör jag om landets myndigheter uppmanar resenärer att lämna resmålet?

Om landets myndigheter under din semester uppmanar resenärer att lämna resmålet och den ursprungliga tidpunkten för hemresan ändras på grund av det, ersätts inte extra resekostnader för en tidigare hemresa enligt reseförsäkringsvillkoren. Vi rekommenderar att du kontaktar flygbolaget eller researrangören.

Betalar reseförsäkring ersättning om jag insjuknar under resan på grund av coronaviruspandemin?

Om du under resan insjuknar i coronaviruset eller någon annan sjukdom ersätts detta normalt som sjukdom under resa om sjukdomens första symptom har börjat under resan.

Jag eller mitt barn misstänks vara smittad med coronavirus i hemlandet. Vad ersätter sjukkostnads- och reseförsäkringen?

Om du eller ditt barn har coronavirussymptom och läkaren utifrån THL:s kriterier bedömer att det är nödvändigt med ett coronavirustest, ersätter sjukkostnadsförsäkringen testet. Om symptomen börjat under en resa kan coronavirustestet ersättas av reseförsäkringen.

Om coronavirussmitta konstateras kan ersättning för undersöknings- och vårdkostnader samt mediciner läkaren ordinerat och sjukhusets vårddagsavgifter betalas utifrån sjukkostnadsförsäkringen eller reseförsäkringen enligt försäkringsvillkoren.

Jag misstänks ha coronavirus och är utomlands. Vad ersätter sjukkostnads- och reseförsäkringen?

Om du under resan fått symptom och läkaren anser det nödvändigt att testa om du har coronavirus, ersätts kostnaderna för testet som vårdkostnader för sjukdom under resa. Om du har konstaterats vara smittad av coronaviruset kan du få ersättning för andra undersöknings- och vårdkostnader som uppstått på grund av coronaviruset samt för medicin som läkaren ordinerat och för sjukhusets vårddagsavgifter. Om du på grund av sjukdomstillståndet inte kan återvända från resan med den ursprungliga, i förskott betalda trafikförbindelsen, kan extra rese- och inkvarteringskostnader ersättas som kostnader för avbruten resa.

Sjukkostnadsförsäkringen täcker inte vårdkostnader som orsakats utomlands.

Vad händer om jag sätts i karantän utomlands?

Om du under resan insjuknar och blir satt i karantän ersätts skadan som sjukdom under resa. Då kan man även ersätta kostnader för avbrytande av resa som orsakats av insjuknandet och/eller karantänen.

Om du är frisk och försätts i karantän under din resa ersätter reseförsäkringen tyvärr inte extra kostnader som beror på det.

Är det möjligt att köpa ett tilläggsskydd för corona till reseförsäkringen?

Reseförsäkringen ersätter enligt försäkringsvillkoren vårdkostnader, annullering eller avbrytande av resa samt försening från resa på grund corona. Till reseförsäkringen kan inte köpas något annat tilläggsskydd för corona.

På basis av reseförsäkringen betalas inte ersättning för inkomstförlust.  Du kan söka dagpenning vid smittsam sjukdom från FPA.

Om en nära anhörig under resan insjuknar i coronavirus och på grund av det tas in på sjukhus, ersätter reseförsäkringen kostnaderna för avbrytande av min resa?

Enligt resenärförsäkringsvillkoren ersätts kostnader för avbruten resa om avbrottet orsakats av att en nära anhörig till den försäkrade insjuknat i en allvarlig sjukdom under resa som på ett tvingande sätt leder till att resan måste avbrytas. Nära anhöriga definieras i försäkringsvillkoren. Om till exempel din make eller maka blir inlagd på sjukhus på grund av coronavirus och tillståndet är allvarligt så kan även du få ersättning för avbruten resa.

Om ett evenemang under min resa har inhiberats på grund av coronavirus, kan jag få ersättning för oanvänd tjänst?

Enligt reseförsäkringsvillkoren är inhibering av till exempel en konsert eller ett annat liknande evenemang på grund av coronaviruset inte en orsak att få ersättning för oanvänd tjänst.

Jag är på resa utomlands och jag har symptom som tyder på coronavirus. Jag har ännu inte sökt läkarvård. Hur gå till väga?

Kontrollera först med en lokal vårdinrättning om den tar emot patienter som misstänks ha coronavirus och ta reda på hur du ska gå till väga. I LokalTapiolas Livstrygghetsapp hittar du sjukhus och kliniker som vår samarbetspartner SOS International rekommenderar.

Ifall kontakt till en lokal vårdinrättning inte lyckas på grund av språkmuren eller andra orsaker kan du ringa vår larmtjänst på nummer +358 800 04531. Du får även finskspråkig och svenskspråkig betjäning på numret.

Jag har betalat min returresa till Finland men på grund av undantagstillståndet som coronaviruset orsakat blir returresan inte av och min reseförsäkring går ut. Vad ska jag göra?

Om du inte kunnat återvända till Finland med en redan betald returresa senast datumet då reseförsäkringen upphör på grund av sjukdom under resa, reseolycksfall eller undantagstillstånd som utlyst i resmålet på grund av coronaviruset (karantän eller att landets gränser stängts och alla flyg till hemlandet ställts in), är försäkringen i kraft utan tilläggsförsäkring fram till det att du kan återvända hem.

Kan jag säga upp reseförsäkringen då jag inte kan göra en tidigare beställd resa på grund av coronaviruset?

Du kan före resan påbörjas säga upp en tidsbegränsad reseförsäkring och en fortsatt reseförsäkring som tecknats på grund av att resan är över tre månader lång om du på grund av coronaviruspandemin inte alls gör resan som du beställt tidigare. I så fall kan vi återbetala hela premien. Du kan säga upp försäkringen genom att skicka ett meddelande i LokalTapiolas nättjänst.

Om du har en fortlöpande reseförsäkring kan du säga upp försäkringen tidigast från och med den innevarande dagen. Då kan du få premieåterbetalning för den återstående försäkringsperioden.

Jag har en reseförsäkring som företaget tecknat. Är dess ersättningsbarhet mera omfattande?

Om du har en resenärförsäkring eller försäkring för utsända arbetstagare som ett företag tecknat är det möjligt att försäkringen innehåller evakueringsskydd. Kontrollera innehållet i försäkringen med kontaktpersonen i ditt företag.

Jag har en invaliditetsförsäkring för sjukledighet. Betalar försäkringen ersättning om jag själv insjuknar eller sätts i karantän på grund av coronaviruset?

LokalTapiolas invaliditetsförsäkring betalar dagpenning efter den valda självrisktiden på grund av arbetsoförmåga en sjukdom eller skada orsakat, det vill säga sjukledighet. Självrisktiden är i allmänhet 21 dygn. Om den försäkrade insjuknar i coronaviruset och sjukledigheten varar längre än den valda självrisktiden, betalas ersättningen normalt. En förutsättning för ersättning är ett läkarintyg över sjukledigheten. Om den försäkrade satts i karantän utan att hen är sjuk betalas inte dagpenning vid arbetsoförmåga.

Betalar livförsäkringen ersättning om jag dör på grund av coronaviruset?

Livförsäkringen har inga begränsande villkor för coronavirus och ersättningarna betalas i enlighet med försäkringsvillkoren.

Om mitt barn insjuknar i coronavirus och jag blir hemma och vårdar barnet, kan jag få ersättning för förlorad inkomst?

I regel betalar försäkringarna inte ersättning för inkomst som förloras på grund av att barnet insjuknat. Skydd vid allvarlig sjukdom för barn betalar en dagpenning om sjukdomen krävt vård på ett sjukhus. En förutsättning för ersättning är att vården på sjukhuset varat över 12 timmar. Ersättningen betalas då för sjukhusvistelsedagar och barnets sjukledighetstid efter sjukhusvistelsen. Med barnets sjukledighetstid avses den fortsatta vård som läkaren ordinerat under vilken barnet inte är kapabelt att delta i normal daglig verksamhet såsom att gå i skola eller daghem.

Hur ansöker jag om  ersättning?

Ersättning kan sökas på adressen: www.lahitapiola.fi/sv/person/sok-ersattning/sok-ersattning eller när det är fråga om en försäkring som tecknats av ett företag: www.lahitapiola.fi/sv/foretag/sok-ersattning/sok-ersattning. Vi kontaktar dig om vi behöver tilläggsinformation för ersättningshandläggningen.

Var får jag ytterligare information?

Information om coronaviruset, dess förebyggande och Svar på vanliga frågor får du från sidorna: Institutet för hälsa och välfärd samt Resemeddelanden - Utrikesministeriet.