Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet19.11.2019

En liten buckla i stötfångaren – reparationen kan ta flera dagar och fakturan kan överraska

Många anser att reparationskostnaderna har stigit under de senaste åren och att bilen kan vara på verkstad i flera dagar även på grund av en mindre buckla. Enligt försäkringsbolagets specialist blir reparationerna allt mer utmanande på grund av att mängden olika tekniker som assisterar föraren har ökat.Jämför och köp

En liten buckla då man backar eller en kollision i en oklar väjningssituation. Så här uppkommer en stor del av de över 40 000 skadorna på parkeringsplatser som försäkringsbolagen årligen får kännedom om.

- Vid skador som inträffar på en parkeringsplats blir de synliga yttre skadorna på bilen i allmänhet små. Typiska skador är skador på bilens fram- eller bakhörn. Även om skadorna ser ut att vara små, kan reparationskostnaderna bli en överraskning, säger LokalTapiolas specialist Matti Arvo.

En liten stöt i bilens stötfångare kanske inte syns nästan utvändigt. I stötfångaren eller bakom stötfångaren kan dock finnas flera söndriga delar och skadekänslig teknik, såsom olika sensorer. Deformationszonerna och säkerhetskonstruktionerna bakom stötfångaren kan också ha skadats, men utåt sett ser skadorna ut att vara obetydliga.

- När man planerar bilarnas konstruktioner betonas andra faktorer än reparationsåtgärder. Till exempel är det ganska vanligt vid små kollisionsskador på framdelen, att strålkastaren får en törn och strålkastaren med fäste går sönder. I nyare bilar kan bara byte av en reservdel till en modern strålkastare kosta mer än 2 000 euro när man blir tvungen att byta hela lampan.

Olika tekniska system som ökar säkerheten och sensorerna som dessa använder blir allt vanligare i alla bilmodeller och enligt Arvo är det dessa faktorer som för sin del leder till att kostnaderna för kollisionsreparationerna stiger.

- Vår skadestatistik bekräftar också uppfattningen om att priserna för  kollisionsreparationerna för nyare bilmodeller har stigit under de senaste åren. Utöver den vanliga kostnadsökningen förklaras ökningen också av att det blivit vanligare med olika assistanssystem,  tilläggsutrustningar och sensorer. Tidigare har bara de dyrare märkena och modellerna haft utrustningar och assistanssystem men nu har de blivit vanligare i alla nya bilar i alla prisklasser, säger Arvo.

Enligt Arvo är de genomsnittliga kostnaderna för reparationen av kollisionsskador för närvarande cirka 1 500-2 000 euro. Bilens ålder, märke och modell inverkar betydligt på kostnaderna.

Arbeten vid karossverkstäder gäller allt mer kodning i stället för plåtriktning

Det kan väcka förvåning att det tar så lång tid att reparera en liten buckla.

- Vid en kollisionsreparation är bilen i medeltal ur bruk i 3-4  dagar. Ofta blir man tvungen att måla bilen och detta förlänger reparationstiden. Att ta loss och måla eller att på förhand måla de delar som ska repareras förkortar i någon mån målningstiden, säger Arvo.

När man målar ett fordon som repareras skyddas de områden som är oskadade eller om det är möjligt tas delarna som ska målas loss från bilen. Efter målningen sätts de delar som tagits loss tillbaka på sina platser. Allt mera blir man vid kollisionsreparationer tvungen att  utöver andra arbeten även justera och till och med köra in säkerhetsteknik som assisterar föraren.

- Vid reparationer används allt mera tid för att säkerställa att bilens säkerhetssystem även efter reparationen fungerar rätt. En lite buckla på parkeringsplatsen kan orsaka en betydande mängd felkoder, när olika sensorer skadas.

Den teknologiska utvecklingen av vindrutorna och deras ökade reparationskostnader förklarar enligt Arvo väl den allt vanligare utvecklingen för kollisionsreparationerna. I äldre bilmodeller kan det kosta ett par hundra euro att byta vindrutan, men i nya bilmodeller kan priset på byte av en vindruta lätt stiga till tusen euro.

- Det är i sig ett enkelt jobb att byta en vindruta, men ett arbete som kräver yrkeskunskap. För att säkerställa att assistanssystemen för vindrutorna fungerar krävs extra arbete. I vindrutorna finns en ökande mängd tekniker, såsom uppvärmning och olika hjälputrustningar för assistanssystemen, såsom sensorer och kameror.  Denna utveckling syns även mera omfattande vid kollisionsreparationer, säger Arvo.

Enligt Arvo verkar de nya säkerhetsteknikerna minska antalet olycksfall som helhet och förbättra trafiksäkerheten.

- I någon mån ser man dock ett fenomen, att bilförarna på grund av de mera omfattande  assistanssystemen t.ex. backar lite slarvigare på parkeringsplatser och på grund av de ökade skadorna minskar naturligtvis fördelarna med assistanssystemen, konstaterar Arvo.

Expertens tips för skadesituationer

  • Kontrollera alltid identiteten, fordonsuppgifterna och försäkringsbolaget för den andra parten i kollisionen.

  • Kalla vid behov på polis.

  • Om situationen är oklar, anteckna kontaktuppgifterna till ögonvittnen om möjligt. Fotografera skadeplatsen och skadorna.

  • Ta inte emot ersättningar i pengar på olycksplatsen utan  utred skadan med försäkringsbolaget. Även en liten skada kan orsaka överraskande stora reparationskostnader i euro.

  • Efter en kollision kan du bli tvungen att vänta på ersättningshandläggningen hos den andra partens försäkringsbolag och då kan du först ta ut ersättningskostnaderna för den egna bilen från den egna kaskoförsäkringen och när det andra försäkringsbolaget har betalat skadan till ditt försäkringsbolag får du även tillbaka självrisken och den eventuella bonusminskningen.

  • LokalTapiolas kunder kan göra skadeanmälan till exempel i vår nättjänst eller genom att ringa ersättningstjänsten.

  • När du anlitar vår samarbetsverkstad för reparationsarbetet eller för byte av ruta behöver du som kund i LokalTapiola inte längre vid vindruteskador lämna in en skadeanmälan. Mera anvisningar.