Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Ekonomi22.3.2019

Tänker du skaffa en placeringsbostad för Airbnb-uthyrning? Sakkunniga varnar för eventuella fallgropar

Det kraftigt ökade intresset för Airbnb-inkvartering väcker även intresse hos bostadsplacerare. Men utgifterna i samband med airbnb-verksamheten kan lätt minska bostadsplacerarens intäkter, varnar sakkunniga. Det finns många faktorer att beakta även vad gäller försäkringsskyddet.

Användningen av Airbnb och andra liknande inkvarteringstjänster ökar snabbt. Även bostadsplacerare är intresserade av hur lönsamt det skulle vara att bjuda ut en placeringsbostad för uthyrning via inkvarteringstjänster på internet.

Enligt Anu-Elina Hintsa som är affärsverksamhetsdirektör på SKV och Huoneistokeskus måste bostadsplaceraren åtminstone överväga Airbnb- och annan liknande verksamhets inverkningar på avkastningsutsikterna för bostaden. Kostnaderna för verksamheten ökar lätt, vilket kan minska avkastningen.

- Intäktsidén med en Airbnb-lägenhet är på det sättet annorlunda jämfört med normal uthyrning, dvs. de boende byter mycket snabbt och till följd av detta stiger städ- och tvättkostnaderna. För ägaren blir även arbetsmängden betydligt större  jämfört med normal uthyrning, säger Hintsa.

Även förmedlingsverksamheten medför extra kostnader för hyresvärden. Dessutom kan andra oväntade utgifter orsakas av inkvarteringsverksamheten, såsom t.ex. en betydande ökning av  vattenförbrukningen. Dessutom kan renoveringsbehovet av lägenheten bli större än i en vanlig placeringsbostad.

Det är kanske inte alltid så lätt att komma igång med Airbnb-verksamheten. Ett överraskande hinder för verksamheten kan vara att bolagsordningen förbjuder utövande av inkvarteringsverksamhet. Därför ger Hintsa rådet att man noggrant ska läsa bolagsordningen före man inleder inkvarteringsverksamheten.

Hintsa berättar att i vissa bostadsaktiebolag har man övervägt eller överväger man att förbjuda Airbnb-verksamhet i bostadsaktiebolagets bostäder. Olika störningar och gemensamma kostnader, som till exempel ökningen av vattenförbrukningen, har i vissa fall förargat dem som är fastboende i bostadsaktiebolagen och därför vill man förbjuda Airbnb-verksamhet.

Airbnb-lägenhetens läge har en särskild betydelse. Eftersom de som använder inkvarteringstjänsten ofta är turister är närheten till kollektivtrafik viktig. Även aktiviteterna och sevärdheterna i staden bör finnas tillräckligt nära.

- Om man vill köpa en placeringsbostad uttryckligen för Airbnb-verksamhet, ska man fästa speciell uppmärksamhet på läget. Man ska dessutom beakta att på orter där det finns mycket kortvarig uthyrning, sänks priserna väldigt mycket under lugnare perioder på grund av konkurrenssituationen, påminner Hintsa.

Försäkringsskyddet skiljer sig vid Airbnb

För den som erbjuder inkvarteringstjänster är det bra att komma ihåg att kontrollera sitt försäkringsskydd. Skyddet påverkas väsentligt av huruvida Airbnb-hyresvärden åtminstone tillfälligt bor i lägenheten eller inte.

Om lägenheten är i eget bruk, ersätter hemförsäkringen plötsligt bräckage på lägenheten eller egendomen samt vatten- och brandskador. Det är dock bra att beakta att hyresgästens uppsåtliga skadegörelse eller egendom som stulits inte ersätts från försäkringen.

Det finns ett villkor i hemförsäkring enligt vilket försäkringen inte ersätter skador eller stölder som uppsåtligt orsakats av en oärlig hyresgäst som kommer in i lägenheten med försäkringstagarens tillstånd.

Däremot gäller inte hemförsäkringen i bostadsplacerarens bostad i vilken han inte själv bor. Ett alternativ för hyresvärden är försäkringen Lägenhetsskydd, som täcker inredningar och fasta inredningar på aktieägarens ansvar samt tvättmaskiner, kylskåp, spis, ugn och toalett som bostadsaktieägaren lämnat för hyresgästens användning.

Försäkringen kan även tecknas för lösegendom. Om lösegendomens värde i den möblerade bostaden överstiger det maximiersättningsbelopp som gäller för lösegendomen i försäkringen Lägenhetsskydd, lönar det sig att försäkra lösegendomen separat.

- I första hand är det hyresgästen som är ersättningsskyldig för skadan, inte aktieägaren. Om aktieägaren däremot genom sin verksamhet orsakar en skada på fastigheten eller för hyresgästen, ersätts skadan från ansvarsförsäkringen som ingår i Lägenhetsskyddet. Hemförsäkringen ersätter inte, eftersom det inte är fråga om egen bostad, säger LokalTapiolas utvecklingschef Anu Paavilainen.