Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet11.2.2019

De finländska bilköparna kan indelas i tre grupper - se vilken grupp du hör till

Som bilköpare fördelas finländarna enligt hur de förhåller sig till bilens ålder. En del vill absolut ha en ny bil medan andra letar efter en begagnad bil i en viss ålder. Bilköparna kan grovt indelas i tre grupper.Jämför och köp

- I Finland säljs årligen cirka 120 000 nya bilar och klart över 600 000 begagnade bilar. Därtill har importen av begagnade bilar från utlandet ökat. I fjol importerades rekordmässiga 40 000 begagnade bilar från utlandet. De flesta köper en begagnad bil och proportionellt finns det klart färre ägare av nya bilar, berättar LokalTapiolas utvecklingschef för fordonsförsäkringar Ari Saarnio.

Många faktorer påverkar bilköpet. I bilhandelns statistik kan ändå identifieras tre olika köpargrupper bland finländarna. Köpare av nya bilar är en tydlig egen grupp. De som köper begagnade bilar kan indelas i två olika grupper.

Äldre män köper en ny bil

Undersökningarna av Autoalan tiedotuskeskus visar att det oftast är en man på över 50 år som köper en ny bil. Bara en tredjedel av dem som köper en ny bil är kvinnor.

- De som köper en ny bil motiverar ofta sitt köpbeslut med rationella skäl såsom med bilens pålitlighet, funktionssäkerhet, säkerhet, återförsäljningsvärde och bränslekonsumtion. För många är det också viktigt att få välja tilläggsutrustning enligt eget tycke och smak, berättar specialist Hanna Kalenoja på Autoalan tiedotuskeskus.

Rationella skäl syns också till exempel vid valet av bilens färg. I Finland är favoritfärgen på bilar vit och olika gråa nyanser, vilka anses som trygga val med tanke på bilens återförsäljningsvärde.

Utöver rationella skäl är det ändå alltid också fråga om känslor när man köper bil. Till bilköpet ansluter sig också önskan om omväxling, nyhetens behag och upplevelsen. Bilmärken är starka varumärken och de förknippas med olika uppfattningar.

- Enligt undersökningarna är många bilköpare märkestrogna. Det är ofta de egna goda upplevelserna som finns bakom märkestrogenheten. Som en ny sak bakom märkestrogenheten finns användargränssnittets inverkan på bilvalet. Mobiltelefonanvändarna indelas tydligt i iOS- eller Androidanvändare. Inom bilismen kan vi eventuellt se en likadan utveckling i framtiden, berättar Kalenoja.

Ålder och kilometer styr valet av bytesbilar

De som köper nya bilar är ett nummer för sig men de flesta bilisterna i Finland kör med äldre bilar. Medelåldern för personbilar i trafikbruk var 12,1 år i fjol. Bilbeståndet har åldrats under hela 2000-talet.

- De flesta bilisterna föredrar en begagnad bil. Det är alltid en kompromiss att köpa en begagnad bil där speciellt bilens användningsbehov och ålder samt körda kilometer och naturligtvis priset styr valet, berättar Kalenoja.

Enligt en utredning av Autoalan tiedotuskeskus fördelas köparna av begagnade bilar grovt in i de som föredrar relativt nya bilar på cirka 3-6 år och de som letar efter en lite äldre begagnad bil på cirka 8-12 år.

- Köpare av relativt nya och dyrare begagnade bilar betonar ofta användningssäkerheten, pålitligheten och återförsäljningsvärdet. De är redo att betala för dessa egenskaper men anser ändå att det är mera ekonomiskt att köpa en begagnad bil än en ny bil.

Enligt Kalenoja sjunker bilens återförsäljningsvärde mest under det första året och därefter ganska jämnt allt eftersom bilen blir äldre. Många försöker därför noggrant räkna ut när de ska byta bil för att få det bästa möjliga priset för sin begagnade bil.

- De som letar efter de äldre begagnade bilarna kör ofta sin bil ”till slut” och förväntar sig inte att få något kompensationsvärde i bilhandeln. För dem är bilen i första hand ett transportmedel, konstaterar Kalenoja.

Kalenoja betonar att i dessa tre bilköpargrupper ingår många olika situationer och berättelser.  Till exempel syns livssituationen ofta vid bilköpet. Den första egna bilen för en ungdom som just fått sitt körkort avviker från den bil en familj, som fått sitt första barn, köper.

Val av försäkring hör alltid till bilköpet

Att teckna en försäkring hör också alltid till bilköpet. En bil ska alltid försäkras med en lagstadgad trafikförsäkring och registreras i samband med att försäkringen tecknas eller senast inom 7 dagar. Speciellt när det är fråga om en begagnad bil, har man mera att tänka på vad gäller omfattningen av kaskoförsäkringen.

- De viktigaste kriterierna när man funderar på försäkringar för en begagnad bil är den egna risktoleransen samt bilens ålder och värde. Omfattande kasko passar nästan alltid när det gäller en relativt ny begagnad bil, till exempel en bil som är högst fem år gammal, säger LokalTapiolas Saarnio.

Läs mer om bilförsäkring och val av försäkring.