Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Ekonomi11.10.2018

Sjukdom, låg pension, skilsmässa - var tredje låter bli att förbereda sig på livets tråkiga överraskningar

Många finländare anser det som naturligt att förbereda sig ekonomiskt på allvarlig sjukdom eller låg pension.  Däremot är det betydligt ovanligare att man förbereder sig på en skilsmässa även om cirka hälften av äktenskapen slutar i skilsmässa.  Enligt LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning förbereder sig var tredje finländare inte alls på tråkiga överraskningar i livet.Läs mer

Vad skulle det innebära för din ekonomi om du blev allvarligt sjuk eller arbetsoförmögen?  Eller tror du att du måste pruta mycket på dina levnadskostnader när du blir pensionerad? Lite mer än hälften av finländarna har funderat på dessa saker och de har också redan förberett sig ekonomiskt på dylika situationer.  Däremot säger till och med var tredje att de inte alls tänker förbereda sig ekonomiskt på tråkiga händelser.  Var tionde kan inte säga något om sin ekonomiska beredskap.  Uppgifterna framgår av enkäten Vardagsgranskning som LokalTapiola beställt.

Enligt enkäten förbereder sig finländarna ekonomiskt hellre på en allvarlig sjukdom eller låg pension än på en skilsmässa.  Trots att nästan hälften av äktenskapen slutar i skilsmässa, berättade bara ett tiotal av de tusen finländare som svarade på enkäten, att de har förberett sig ekonomiskt på en eventuell skilsmässa.

- Utgångspunkten för att förbereda sig ekonomiskt är att du identifierar riskerna i din ekonomi.  Oberoende av om det är frågan om sjukdom, arbetslöshet eller skilsmässa så har du funderat på hur du skulle klara dig ekonomiskt om någon av dessa risker skulle förverkligas.  Det finns olika ekonomiska risker och på vissa kan du förbereda dig genom att spara småskaligt, säger specialist Jenna Keto på LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

- En del risker såsom sjukdom eller arbetslöshet kan orsaka ett större hål i plånboken, om de förverkligas, och då är det bra att man har förberett sig.  Förberedandet är alltså alltid individuellt.  När man förbereder sig ska man tänka på den egna livssituationen, de egna behoven och ansvaren.

Det är klart att ungdomar förbereder sig i mindre mån än äldre.  Hälften av under 25 åringarna, som svarade på förfrågan, berättade att de inte alls har förberett sig på livets tråkiga överraskningar.  Av pensionärer som fyllt 65 år hade bara 29 procent inte förberett sig.
Barn inverkar en aning på hur föräldrarna förbereder sig.  Av de barnlösa respondenterna berättade 35 procent att de inte alls har förberett sig.  Däremot var 29 procent av föräldrarna till barn i skolåldern oförberedda och av föräldrarna till barn under skolåldern var 28 procent oförberedda.

Människornas inkomstnivåer inverkar också på hur de förbereder sig.   Av höginkomsttagarna som förtjänar över 85 000 per år, var bara var sjätte oförberedd.  Av låginkomsttagarna som förtjänar mindre än 20 000 euro per år hade hälften inte alls förberett sig.

Finländarna förbereder sig genom att spara på konto

Finländarna är ett folk som sparar på konto.  Att spara på konto var det klart populäraste sättet att förbereda sig framkom det av enkäten Vardagsgranskning. Över hälften av de som förberett sig på tråkiga överraskningar i livet meddelade att en av deras sparformer är kontosparande.

Egendom som är avsedd att säljas såsom t.ex. en bostad var det andra populäraste och fondsparande det tredje populäraste sättet att förbereda sig ekonomiskt.

- Undersökningsresultaten visar att finländarna är mycket traditionella när de förbereder sig ekonomiskt och en stor del förbereder sig genom att spara på konto.  För kärvare tider är det skäl att spara till en buffert som motsvarar några månaders inkomster.  Det är också bra att förbereda sig på lång sikt genom försäkring, besparing eller placering.   Socialskyddet täcker bara minimiutkomsten och därför är det viktigt att säkerställa, att du själv har förberett dig på ekonomiska risker ifall något skulle hända, säger Keto.

LokalTapiolas undersökning Vardagsgranskning verkställdes av TNS Kantar i augusti-september. Enkäten besvarades av 1 052 finländare i åldrarna 15-74. Detta är ett nationellt representativt urval av befolkningen.