Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet18.4.2018

På parkeringsplatser inträffar mer än 100 kollisioner per dag – vem ersätter om bilen blir tillbucklad?

På parkeringsområden inträffar årligen nästan hälften av alla trafikskador. Försäkringsbolagen får årligen kännedom om mer än 40 000 skador som inträffat på parkeringsplatser.Jämför och köp

Enligt LokalTapiolas skadestatistik var reparationskostnaderna över 1 000 euro i mer än hälften av skadorna som inträffade på parkeringsplatser.

- Tyvärr är det vanligt att försäkringsbolaget får anmälan om en skada då bilägaren har hittat en buckla på sin bil men skadevållaren har avlägsnat sig från platsen. Kutymen är att skadevållaren lämnar sina kontaktuppgifter eller väntar på att bilägaren kommer till platsen. Det är också lätt att vid behov ta reda på registeruppgifterna.  Även små skador  kan orsaka  överraskande stora reparationskostnader, berättar LokalTapiolas chefspecialist inom trafiksäkerhet Markus Nieminen.

Om bilen har blivit tillbucklad på parkeringsplatsen utan att skadevållaren är känd, ersätts skadan från bilens kaskoförsäkring. I LokalTapiolas omfattande bilförsäkring finns ett bonusskydd, tack vare vilket bonusen inte sänks i sådana här situationer.

Minskar skadorna på parkeringsplatserna i framtiden?

Den vanligaste skadan på en parkeringsplats är en backningsskada. I nya bilar finns backningskameror som hjälp. De senaste åren har bilarna blivit större men skadeantalet är oförändrat.

- Det syns redan att den allt vanligare säkerhetstekniken minskar skadorna som inträffar på parkeringsplatser.  Till exempel hjälper en automatisk parkeringshjälp för  att minska skadorna. Det blir vanligare med säkerhetsteknik i framtiden i och med att bilparken förnyas. Kollisionerna på parkeringsplatserna kommer sannolikt att minska i framtiden, berättar Nieminen.