Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Vellamo

LokalTapiola Vellamo är ett lokalt regionbolag som betjänar kunder i Kouvola, Päijänne-Tavastland, Hyvinge och Riihimäkiregionen.

Förvaltningsråd

Medlemmarna i bolagets förvaltningsråd väljs av bolagsstämman för tre år i sänder. Av medlemmarna i förvaltningsrådet står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Förvaltningsrådets uppgifter

  • övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för
  • besluta om antalet ledamöter i styrelsen samt göra nödvändiga val av ledamöter till styrelsen
  • fastställa arvoden för styrelseordföranden och ledamöterna
  • ge sitt utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen till den ordinarie bolagsstämman
  • besluta i ärenden som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten eller någon annan väsentlig omläggning, om ärendet inte enligt lag hör till beslutanderätten för något annat organ i bolaget.

Förvaltningsrådet kan dessutom ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga.

Medlemmar i förvaltningsrådet

Marja Alastalo, Oitti
Merja-Leena Alenius, Hollola
Manu Backman, Kausala
Mirka Ertoila, Lahtis
Sini Forsblom, Riihimäki
Timo Hannonen, Kalliola
Iisa Heinola, Vääksy
Maarit Helkala, Kouvola
Heikki Horppu, Selänpää
Timo Jurkkola, Kouvola
Sari Jussila, Sysmä
Lasse Järvinen, Lahtis
Hannu Kaasinen, Lahtis
Helena Kirtola, Kouvola
Tero Kiviaho, Kymentaka
Kari Koskimaa, Orimattila
Jussi Murtomaa, Lahtis
Jouko Pyöriä, Kouvola
Tiina Rantala, Lahtis
Anneli Rantamäki, Hyvinge
Timo Riukka, Asikkala
Antti Räsänen, Padasjoki
Tiina Seppälä, Pilpala
Janne Wall, Kouvola
Jyrki Venemies, Iitti
Wille Viittanen, Lahtis
Arto Viljanen, Parola
Päivi Väinölä, Perheniemi
Mia Ylä-Outinen