Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Varsinais-Suomi

LokalTapiola Varsinais-Suomi är verksamt i Åboregionen. Vi är marknadsledande inom området och en aktiv del av det lokala näringslivet. Vi satsar på att ha den bästa kundservicen i branschen. Vi betjänar de cirka 90 000 kunder genom ett servicenät med 12 kontor. Kunderna betjänas av 130 proffs på försäkrings- och finansområdet.

Förvaltningsråd

Medlemmarna i bolagets förvaltningsråd väljs av bolagsstämman för tre år i sänder. Av medlemmarna i förvaltningsrådet står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Förvaltningsrådets uppgifter

  • övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för
  • besluta om antalet ledamöter i styrelsen samt göra nödvändiga val av ledamöter till styrelsen
  • fastställa arvoden för styrelseordföranden och ledamöterna
  • ge sitt utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen till den ordinarie bolagsstämman
  • besluta i ärenden som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten eller någon annan väsentlig omläggning, om ärendet inte enligt lag hör till beslutanderätten för något annat organ i bolaget.

Förvaltningsrådet kan dessutom ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga.

Medlemmar i förvaltningsrådet

Pekka Vuorinen, ordförande, advokat, Lundo
Kirsi Kostia, vice ordförande, CEO, partner, Dr., Reso
Janina Andersson, verksamhetsledare, Åbo
Sanna Hakala, expert på lokaler, Reso
Janne Helin, vd, Åbo
Jaakko Kallio, företagare, Nousis
Markku Kaurila, jordbrukare, Pöytyä
Jaana Kiviniemi, vd, Åbo
Jaakko Koski, jordbrukare, S:t Karins
Seppo Koskinen, professor, juris doktor, Åbo
Timo Kuukasjärvi, marknadsförings- och eknomidirektör, Lundo
Toni Laakso, advokat, Virmo
Satu Laaksonen, vd, Åbo, 2013–2015
Seppo Lehtinen, arbetarskyddsingenjör, Åbo
Ari Leinonen, fastighetsmäklare, Reso
Matti Manner, abvokat, Nådendal
Kauko Mannerjärvi, ekonomidirektör, Reso
Mertsi Marttila, företagare, Virmo
Paavo Myllymäki, verksamhetsledare, jordbrukare, Virmo
Rauno Nurmi, huvudägare, S:t Karins
Tero Nurminen, vd, Åbo
Marjukka Parpola, vd, Åbo
Jussi Rantanen, ledande läkare, Åbo
Timo Rapila, styrelseordförande (Honka Holding Oy), Åbo
Jari Rastas, företagare, Lundo
Juhani Ropponen, vd, S:t Karins
Samuli Ryökäs, vd, Pöytyä
Pasi Sariola, jordbrukare, Nådendal
Tomi Suominen, vd, Åbo
Minna Talvio, företagshälsovårdsläkare, Nådendal
Markku Tuuna, vicehäradshövding, Nådendal
Sinikka Valtonen, personaldirektör, S:t Karins
Mika Viljanen, räddningschef, Masku
Tapani Vuorisalmi, jordbrukare, Vemo
Rose Marie Yli-Kaila, HR manager, S:t Karins