Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Sydkusten

Havsnära Sydkusten–Etelärannikko är verksam i Västra Nyland, Åboland och Åland. Vår framgång grundar sig på att verksamheten har skräddarsytts för regionen samt på långa traditioner, fungerande tvåspråkighet och utmärkt lokal betjäning.

Förvaltningsråd

Medlemmarna i bolagets förvaltningsråd väljs av bolagsstämman för tre år i sänder. Av medlemmarna i förvaltningsrådet står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Förvaltningsrådets uppgifter

  • övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för
  • besluta om antalet ledamöter i styrelsen samt göra nödvändiga val av ledamöter till styrelsen
  • fastställa arvoden för styrelseordföranden och ledamöterna
  • ge sitt utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen till den ordinarie bolagsstämman
  • besluta i ärenden som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten eller någon annan väsentlig omläggning, om ärendet inte enligt lag hör till beslutanderätten för något annat organ i bolaget.

Förvaltningsrådet kan dessutom ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga.

Medlemmar i förvaltningsrådet

Kari Ahlström, ordförande, verkställande direktör, Raseborg
Mikael Henriksson, vice ordförande, jordbrukare/pensionär, Västanfjärd
Per-Erik Arola, taxiföretagare, Pargas
Niklas Fagerlund, jordbrukare, Houtskär
Kim Fagerström, verkställande direktör, Pargas
Carita Forss, företagare, Västanfjärd
Tomas Fredriksson, jordbrukare, Dragsfjärd
Magnus von Haartman, verkställande direktör, Pargas
Sture Holm, styrelseordförande, Hangö
Anne-Maarit Itänen, informationschef, Turku
Teija Laaksonen, verkställande direktör, Pargas
Caroline Lepistö, verkställande direktör, Mariehamn
Christian Lindroos, verkställande direktör, Västanfjärd
Roger Lindroos, jordbruksföretagare, Pargas
Stefan Lindström, verkställande direktör, Pargas
Kaj Mattsson, verksamhetsledare/verkställande direktör, Pargas
Johnny Nabbas, sjökapten, Iniö
Birgitta Nyholm, verkställande direktör, Pargas
Magnus Nyman, verkställande direktör, Kimito
Håkan Phil, vice president, Geologi och Miljö, Pargas
Timo Söderholm, jordbrukare/project manager, Pargas