LokalTapiola Sydkusten

LähiTapiola Sydkusten-Etelärannikko soutuvene luodolla

Havsnära Sydkusten–Etelärannikko är verksam i Västra Nyland, Åboland och Åland. Vår framgång grundar sig på att verksamheten har skräddarsytts för regionen samt på långa traditioner, fungerande tvåspråkighet och utmärkt lokal betjäning.

Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma för LokalTapiola Sydkusten Ömsesidigt Försäkringsbolag hålls måndag 27.5.2019 kl. 17.00 på Hotel Airisto Strand, adress Airistovägen 700, 21600 PARGAS.

kallelse

årsberättelse och bokslut 2018

Anmälan


Delägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredag den 24.5.2019 kl. 16.00. Anmälan kan ske:

- per e-post till sydkusten@lokaltapiola.fi
- per telefon 02 454 6652
- per post under adress: LokalTapiola Sydkusten, Marika Laaksonen, Strandvägen 2A, 21600 PARGAS

Anmälan ska ha kommit fram före utgången av anmälningstiden.