LokalTapiola Sydkusten

LähiTapiola Sydkusten-Etelärannikko soutuvene luodolla

Havsnära Sydkusten–Etelärannikko är verksam i Västra Nyland, Åboland och Åland. Vår framgång grundar sig på att verksamheten har skräddarsytts för regionen samt på långa traditioner, fungerande tvåspråkighet och utmärkt lokal betjäning.

Bolagsstämma

Extrainsatt bolagsstämma för LokalTapiola Sydkusten Ömsesidigt Försäkringsbolag hålls måndag 27.8.2018 kl. 17.00 i kabinett Gruvan på Hotel Kalkstrand, Strandvägen 1, 21600 PARGAS.

kallelse

Plan för överlåtelse av försäkringsbeståndet

bolagsordning

Anmälan


Delägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 22.8.2018 kl. 17.00. Anmälan kan ske:

- per e-post till sydkusten@lokaltapiola.fi
- per telefon 02 454 6644
- per post under adress: LokalTapiola Sydkusten, Strandvägen 2A, 21600 PARGAS

Anmälan ska ha kommit fram före utgången av anmälningstiden.