Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Savo

LokalTapiola Savo är ett försäkringsbolag som ägs av 65 000 regionala kunder. För att betjäna dem har vi över 80 proffs på finansområdet hos oss.
Vi tar hand om kundernas ekonomiska trygghet och välbefinnande genom den bästa lokala betjäningen i branschen.

Förvaltningsråd

Medlemmarna i bolagets förvaltningsråd väljs av bolagsstämman för tre år i sänder. Av medlemmarna i förvaltningsrådet står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Förvaltningsrådets uppgifter

  • övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för
  • besluta om antalet ledamöter i styrelsen samt göra nödvändiga val av ledamöter till styrelsen
  • fastställa arvoden för styrelseordföranden och ledamöterna
  • ge sitt utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen till den ordinarie bolagsstämman
  • besluta i ärenden som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten eller någon annan väsentlig omläggning, om ärendet inte enligt lag hör till beslutanderätten för något annat organ i bolaget.

Förvaltningsrådet kan dessutom ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga.

Medlemmar i förvaltningsrådet

Nikkinen Katri, puheenjohtaja, henkilöstöhallinnon johtaja, Kuopio, 2023-2026
Miskala Ville, varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja, Kuopio 2021-2024
Ahtonen Jusa, palvelupäällikkö, Kuopio 2023-2025
Heimonen Petteri yrittäjä, toimitusjohtaja, Kuopio 2021-2024
Pylkkänen Jarno, toimitusjohtaja, Kuopio 2023-2026
Lehikoinen Tiia, opiskelija, Kuopio 2023-2026
Kauhanen Jari, järjestöagrologi, Leppävirta 2021-2024
Kauhanen Matti, maanviljelijä, Pieksämäki 2022-2025
Kivi Noora, toimitusjohtaja, Kuopio 2023-2026
Kuivalainen Pasi, myynti- ja asiakkuusjohtaja, Kuopio 2023-2026
Männikkö Timo, toimitusjohtaja, Varkaus 2023-2026
Nousiainen Risto, maanviljelijä, Pielavesi 2021-2024
Rönkkö Matti toimitusjohtaja, Pielavesi 2022-2025
Partanen Karoliina, asianajaja, varatuomari, Kuopio 2021-2024
Saramäki Vesa, toimitusjohtaja, Kuopio 2022-2025
Häiväläinen Anu, yritysasiamies, Siilinjärvi 2022-2025
Saavalainen Ari, talouspäällikkö, Varkaus 2021-2024
Haikonen Vuokko, yrittäjä, Tuusniemi 2023-2026
Viljakainen-Eklund Karoliina maa-ja metsätalousyrittäjä, lähihoitaja, Joroinen 2022-2025
Kinnunen Juha, väitöskirjatutukija, opettaja, Siilinjärvi 2023-2026
Markkanen Anni, luomu-asiantuntija, yrittäjä, Suonenjoki 2023-2026
Sundman Essi toimitusjohtaja, Kuopio 2023-2026