LokalTapiola Savo

LähiTapiola Savo

LokalTapiola Savo är ett försäkringsbolag som ägs av 65 000 regionala kunder. För att betjäna dem har vi över 80 proffs på finansområdet hos oss.
Vi tar hand om kundernas ekonomiska trygghet och välbefinnande genom den bästa lokala betjäningen i branschen.

Förvaltningsråd

Medlemmarna i bolagets förvaltningsråd väljs av bolagsstämman för tre år i sänder. Av medlemmarna i förvaltningsrådet står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Förvaltningsrådets uppgifter

  • övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för
  • besluta om antalet ledamöter i styrelsen samt göra nödvändiga val av ledamöter till styrelsen
  • fastställa arvoden för styrelseordföranden och ledamöterna
  • ge sitt utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen till den ordinarie bolagsstämman
  • besluta i ärenden som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten eller någon annan väsentlig omläggning, om ärendet inte enligt lag hör till beslutanderätten för något annat organ i bolaget.

Förvaltningsrådet kan dessutom ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga.

Medlemmar i förvaltningsrådet

Jari Kauhanen, ordförande, verksamhetsledare, Leppävirta
Katri Nikkinen, vice ordförande, hr-direktör, Kuopio
Petteri Heimonen, vd, företagare, Kuopio
Henri Hyvärinen, advokat, Kuopio
Matti Kauhanen, jordbrukare, Pieksämäki
Noora Kivi, vd, Kuopio
Pasi Kuivalainen, försäljnings- och kunddirektör
Satu Linnaranta, lantbruksföretagare, agronom, Kuopio
Ville Miskala, vd, Kuopio
Timo Männikkö, vd, Varkaus
Risto Nousiainen, jordbrukare, Pielavesi
Jarno Pylkkänen, vd, Kuopio
Tarja Pöyhönen, vd, agronom, Suonenjoki
Matti Rönkkö, vd, Pielavesi
Katja Saraketo, verksamhetsledare, Varkaus
Vesa Saramäki, vd, Kuopio
Anne Sirkeinen, företagare, EM, Keitele
Hannu Vesanen, vd, företagare, Kuopio
Karoliina Viljakainen-Eklund, jord- och skoksbrukföretagare, närvårdare, Joroinen
Kaija Väänänen, verksamhetsledare, Siilinjärvi