Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Savo-Karjala

Regionbolaget Savo-Karjala finns i Insjöfinland, i landskapen Södra Savolax och Södra Karelen. Vi är den marknadsledande skadeförsäkraren inom vårt område och tillhandahåller tjänster för över 50 000 kunder genom vårt omfattande servicenät. För att betjäna kunderna har vi över 70 proffs på finansområdet hos oss.

Förvaltningsråd

Medlemmarna i bolagets förvaltningsråd väljs av bolagsstämman för tre år i sänder. Av medlemmarna i förvaltningsrådet står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Förvaltningsrådets uppgifter

  • övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för
  • besluta om antalet ledamöter i styrelsen samt göra nödvändiga val av ledamöter till styrelsen
  • fastställa arvoden för styrelseordföranden och ledamöterna
  • ge sitt utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen till den ordinarie bolagsstämman
  • besluta i ärenden som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten eller någon annan väsentlig omläggning, om ärendet inte enligt lag hör till beslutanderätten för något annat organ i bolaget.

Förvaltningsrådet kan dessutom ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga.

Medlemmar i förvaltningsrådet

Leinonen Teppo, puheenjohtaja, toimitusjohtaja, Mikkeli
Auvinen Hannu, varapuheenjohtaja, maanviljelijä, Sulkava
Flinkman Arja, toimitusjohtaja, Mikkeli
Kaipainen Markku, metsäpalveluesimies, Juva
Kakriainen Markku, senior advisor, maakuntaneuvos, Mikkeli
Kemppainen Sanni, maatalousyrittäjä, TTM, Rantasalmi
Liukkonen Jari, toimitusjohtaja, Mikkeli
Loimula Tapio, metsätalousinsinööri, LKV, Mikkeli
Makkonen Mari, aluejohtaja, Savonlinna
Miettinen Petri, maaseutuyrittäjä, Juva
Mustonen Jukka, koulutuskuntayhtymän johtaja, Mäntyharju
Nieminen Aleksi, asumisneuvontakoordinaattori, Mikkeli
Nykänen Osku, yrittäjä, Mikkeli
Parkko Kirsi, yrittäjä, Mikkeli
Pelkonen Juha, yrittäjä, Heinävesi
Pesonen Helena, maatalousyrittäjä, agrologi, Rautjärvi
Summanen Annemaija, KTT, toimitusjohtaja, Savonlinna
Tarima Janne, elinkeinoasiantuntija, Puumala
Tuunanen Jussi, toimitusjohtaja, Parikkala
Vanninen Mervi, talouspäällikkö, Savonlinna
Viskari Mikko, toimitusjohtaja, Mikkeli