Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Savo-Karjala

Regionbolaget Savo-Karjala finns i Insjöfinland, i landskapen Södra Savolax och Södra Karelen. Vi är den marknadsledande skadeförsäkraren inom vårt område och tillhandahåller tjänster för över 50 000 kunder genom vårt omfattande servicenät. För att betjäna kunderna har vi över 70 proffs på finansområdet hos oss.

Förvaltningsråd

Medlemmarna i bolagets förvaltningsråd väljs av bolagsstämman för tre år i sänder. Av medlemmarna i förvaltningsrådet står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Förvaltningsrådets uppgifter

  • övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för
  • besluta om antalet ledamöter i styrelsen samt göra nödvändiga val av ledamöter till styrelsen
  • fastställa arvoden för styrelseordföranden och ledamöterna
  • ge sitt utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen till den ordinarie bolagsstämman
  • besluta i ärenden som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten eller någon annan väsentlig omläggning, om ärendet inte enligt lag hör till beslutanderätten för något annat organ i bolaget.

Förvaltningsrådet kan dessutom ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga.

Medlemmar i förvaltningsrådet

Markku Kakriainen, ordförande, vd, S:t Michel
Jyrki Metsola, vice ordförande, bokföringsbyråföretagare, Rantasalmi
Hannu Auvinen, jordbrukare, Sulkava
Aarno Happonen, teknisk direktör, Heinävesi
Harri Huupponen, verksamhetsledare, Rantasalmi
Markku Kaipainen, skogsservicechef, Juva
Päivi Lahtinen, lantbruksföretagare, Mäntyharju
Anne Liimatta, nyckelkundchef, Parikkala
Jari Liukkonen, vd, S:t Michel
Tapio Loimula, skogsbruksingenjör, LKV, S:t Michel
Petri Miettinen, jordbrukare, Juva
Päivi Molari, advokat, vicehäradshövding, Nyslott
Riikka Naukkarinen, företagare, Rantasalmi
Juha Paajanen, lantbruksföretagare, Hiukkajoki
Marko Palhomaa, företagare, S:t Michel
Ari Paunonen, lokaldirektör, S:t Michel
Anneli Puustinen, hotelldirektör, Nyslott
Marja Repo, ekonomichef, Nyslott
Tarja Roivas, företagare, Heinävesi
Helena Skopa, projektchef, S:t Michel
Hannu Summanen, vd, S:t Michel
Rauli Valkonen, koncerndirektör, S:t Michel
Mikko Viskari, försäljningsdirektör, Puumala