LokalTapiola Pohjoinen

LähiTapiolaPohjoinen /Kuva: Kalajoen kaupunki

LokalTapiola Pohjoinen är en av LokalTapiola-gruppens 19 självständiga och 100 % kundägda regionbolag som tillhandahåller försäkrings-, bank- och placeringstjänster.
Vi är marknadsledande i försäkring av hushåll, företag och lantbruk inom vårt område. Bolaget har nästan 138 000 ägarkunder och 200 anställda.

Nomineringsutskottet

Bolaget har ett nomineringsutskott som förvaltningsrådet tillsatt inom sig. Till utskottet hör ordföranden för förvaltningsrådet samt 1–3 andra förvaltningsrådsmedlemmar.

Nomineringsutskottets uppgift är att förbereda personvalen för bolagets förvaltningsorgan och ge förslag om dem till bolagsstämman och förvaltningsrådet. Därtill förbereder och ger nomineringsutskottet nödvändiga förslag till förvaltningsrådet om bolagets företrädare och dess kandidater till positioner i förvaltningsorgan för andra bolag inom LokalTapiola-gruppen.

Medlemmar i nomineringsutskottet

Ville Bräysy
Jari Isotalus
Tero Savela
Tuomo Tamminen