LokalTapiola Pohjoinen

LähiTapiolaPohjoinen /Kuva: Kalajoen kaupunki

LokalTapiola Pohjoinen är en av LokalTapiola-gruppens 19 självständiga och 100 % kundägda regionbolag som tillhandahåller försäkrings-, bank- och placeringstjänster.
Vi är marknadsledande i försäkring av hushåll, företag och lantbruk inom vårt område. Bolaget har nästan 138 000 ägarkunder och 200 anställda.

Förvaltningsråd

Medlemmarna i bolagets förvaltningsråd väljs av bolagsstämman för tre år i sänder. Av medlemmarna i förvaltningsrådet står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Förvaltningsrådets uppgifter

  • övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för
  • besluta om antalet ledamöter i styrelsen samt göra nödvändiga val av ledamöter till styrelsen
  • fastställa arvoden för styrelseordföranden och ledamöterna
  • ge sitt utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen till den ordinarie bolagsstämman
  • besluta i ärenden som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten eller någon annan väsentlig omläggning, om ärendet inte enligt lag hör till beslutanderätten för något annat organ i bolaget.

Förvaltningsrådet kan dessutom ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga.

Medlemmar i förvaltningsrådet

Tuomo Tamminen, ordförande, jordbrukare, Brahestad
Silja Mikkola, vice ordförande, agronom, Kannus
Maija Aalto, sjukskötare, Kempele
Ville Bräysy, lektor, Tyrnävä
Toni Grekula, trafikidkare, Pyhäjoki
Leo Samuli Göös, pensionär, Perho
Tuija Haikola, arbetarskyddsinspektör, Ylivieska
Merja Hammar, reklambyråföretagare, Brahestad
Timo Heikkilä, Toholampi
Kalervo Hihnala, jordbrukare, Kalajoki
Teijo Hilden, vd, Limingo
Hanna Honkamäkilä, Eu-koordinator, Kiminge
Sakari Huikuri, vd, Uleåborg
Tapio Iinatti, fängelsedirektör, Uleåborg
Jari Isotalus agrolog, landsbygdssekreterare, Alavieska
Antti Koistinen, projektchef, Utajärvi
Jukka Koivuoja, lantbrukare, Kannus
Jouni Koskinen, Kaustby
Jarkko Kääriälä, jordbrukare, Alavieska
Jouni Laukka, vd, Nivala
Markku Lumiaho, jordbrukare, Brahestad
Vesa Nuolioja, direktör, Uleåborg
Kari Ojala, jordbrukare, Kalajoki
Katja Pajala, Kannus
Juhani Pihlajamaa, projektchef, Nivala
Matti Pohjanen, företagare, Merijärvi
Marko Puhto, vice vd/fabrikschef, Sievi
Harri Rautio, försäljare, Kempele
Antti Rautiola, jordbrukare, Oulainen
Antti Sahipakka, Perho
Tero Savela, lantbruksföretagare, Reisjärvi
Jarmo Sillanpää, Halso
Juha Sivonen, pensionär, Överkiminge
Matti Träskelin, försäljningsdirektör, Uleåborg
Susanna Tuikka, Lestijärvi
Pentti Törmänen, utbildnings- och ekonomichef, Reisjärvi
Pentti Vaara, teknisk direktör, Uleåborg
Jukka Vänttilä, ingenjör, Haukipudas