Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Pirkanmaa

Välkommen till ditt regionbolags hemsida. LokalTapiola Pirkanmaa är ett regionalt livstrygghetsbolag som ägs av kunderna och vars rötter sträcker sig över 150 år tillbaka i tiden. Vi är ett av LokalTapiola-gruppens nitton självständiga regionbolag. Vi har cirka 100 000 person-, lantbruks-, företags- och samfundskunder som får den bästa personliga och lokala betjäningen i branschen av över 100 experter på våra 13 kontor samt på nätet och per telefon.

I korthet

LokalTapiola Pirkanmaa erbjuder sina ägarkunder tjänster inom skade- och livförsäkring samt placerande och sparande i ett område som omfattar 15 kommuner. Via oss får du även pensionsförsäkringstjänster. Vi satsar på att erbjuda kunderna den bästa betjäningen i branschen och livstrygghet genom hela livet.

Som ett självständigt regionbolag är vi en betydande aktör i rollen av lokal arbetsgivare, skattebetalare och ett bolag via vilket kunderna får skydd och ersättningar.

LokalTapiola Pirkanmaa är ett ömsesidigt bolag vilket betyder att det ägs av kunderna. Kunderna har alltså möjlighet att påverka verksamheten via olika kanaler och rätt att delta i regionbolagets bolagsstämmor. På bolagsstämman väljer ägarkunderna förvaltningsrådet. Förvaltningsrådet väljer sedan styrelsen.

Regionbolagets historia

LokalTapiola Pirkanmaa har föregåtts av tiotals bolag och många fusioner varav den senaste var fusionen mellan Lokalförsäkring och Tapiola år 2012. Tapiolas rötter finns i Brandstodsbolaget som grundades år 1857. LokalTapiola Pirkanmaas rötter anses sträcka sig över 150 år tillbaka i tiden till år 1865 då man grundade Ruoweden pitäjän erinäinen Paloapuyhdyskunta.

Kontaktuppgifter

LokalTapiola Pirkanmaa Ömsesidigt Försäkringsbolag
Itsenäisyydenkatu 11
33500 TAMPERE

FO-nummer 0205843-3


Aktuellt

Aktuellt i ditt regionbolag

Se aktuella händelser och nyheter som gäller ditt regionbolag

Läs mer