LokalTapiola Pirkanmaa

LähiTapiola Pirkanmaa

LokalTapiola Pirkanmaa är en självständig föregångare.
Vi har cirka 90 000 kunder, som erbjuds personlig service av över 100 proffs på finansområdet. Som kund är du en av våra ägare. Besluten fattas nära dig, och det regionalt självständiga bolagets penningflöde stöder det lokala näringslivet.

Förvaltningsråd

Medlemmarna i bolagets förvaltningsråd väljs av bolagsstämman för tre år i sänder. Av medlemmarna i förvaltningsrådet står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Förvaltningsrådets uppgifter

  • övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för
  • besluta om antalet ledamöter i styrelsen samt göra nödvändiga val av ledamöter till styrelsen
  • fastställa arvoden för styrelseordföranden och ledamöterna
  • ge sitt utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen till den ordinarie bolagsstämman
  • besluta i ärenden som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten eller någon annan väsentlig omläggning, om ärendet inte enligt lag hör till beslutanderätten för något annat organ i bolaget.

Förvaltningsrådet kan dessutom ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga.

Medlemmar i förvaltningsrådet

Tiina Linnainmaa, ordförande, lantbruksföretagare, Tavastkyro
Arja Ropo, första vice ordförande, professor, Tammerfors
Olli Salmi, andra vice ordförande, företagare, Virdois
Milla Anttila, kommunikationskonsult, Tammerfors
Sauli Brander, skogsbruksingenjör, Kangasala
Riku Elovirta, skogsbruksingenjör, Nokia
Pekka Haapakanni, överkonstapel, Sastamala
Tarja Hovila, rektor, Ylöjärvi
Jari-Vesa Isokotamäki, läkare, Ylöjärvi
Juha Kallio, verksamhetsledare, Tammerfors
Leo Kinnunen, skogsrådgivare, Tammerfors
Tapani Kivini, företagare, Tammerfors
Tarja-Riitta Koskinen, jordbrukare, Juupajoki
Jari Kukko, vicehäradshövding, Lempäälä
Jani Körhämö, viltchef, Pälkäne
Jorma Lehtonen, lärare, Tammerfors
Jussi Liemola, företagare, Sastamala
Mika Myllymaa, företagare, Kiikoinen
Kati Myllymäki, överläkare, Tammerfors
Aimo Mäkinen, företagare, Virdois
Jyri Nenonen, vd, Vilppula
Jukka Niittyoja, lantbruksföretagare, Ylöjärvi
Minna Ojanen, företagare, Tammerfors
Heikki Penttilä, jordbrukare, Pälkäne
Arto Pirttilahti, riksdagsledamot, Mänttä-Vilppula
Panu Raipia, teaterdirektör, Tammerfors
Heikki Rantanen, forsknings- och utvecklingsdirektör, Kihniö
Heidi Rytky, museidirektör, Urjala
Aku Sajakorpi, skådespelare-sångare, Tammerfors
Antti Sarvana, skogsbruksingenjör, Ruovesi
Juho Siitari, vicehäradshövding, Tammerfors
Kimmo Sirainen, rektor, Nokia
Leena Sulonen, kongresschef, Tammerfors
Olli Suurkari, optiker, företagare, Birkala
Jari Öhman, försäljningsdirektör, Tammerfors