Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Pirkanmaa

Välkommen till ditt regionbolags hemsida. LokalTapiola Pirkanmaa är ett regionalt livstrygghetsbolag som ägs av kunderna och vars rötter sträcker sig över 150 år tillbaka i tiden. Vi är ett av LokalTapiola-gruppens nitton självständiga regionbolag. Vi har cirka 100 000 person-, lantbruks-, företags- och samfundskunder som får den bästa personliga och lokala betjäningen i branschen av över 100 experter på våra 13 kontor samt på nätet och per telefon.

Förvaltningsmodell och ägare Pirkanmaa

LokalTapiola Pirkanmaa Ömsesidigt Försäkringsbolag ägs av bolagets direktförsäkringstagare samt LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag som garantiandelsägare.

Förvaltningsorganen i LokalTapiola Pirkanmaa är förvaltningsråd, styrelse och verkställande direktör.

Förvaltningen följer de förvaltningsprinciper som gemensamt fastställts i LokalTapiola-gruppen. Läs mer om förvaltningsprinciper.